Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': december 2008

zaterdag 20 december 2008

Effectieve alternatieven in de strijd tegen kanker!

Chemo? Of kan ik zelf kiezen? en W.W.K-doelstelling(en)!
.
Inleiding en... samenvatting effectieve alternatieven!
Een van de belangrijkste doelstellingen van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl/ is het verwerven van therapie-keuzevrijheid voor (terminale) kankerpatienten, zodat men niet alleen (gedwongen) afhankelijk is van de regulier oever-loos toegepastte, meestal mensonvriendelijke en vaak zinloze, behan-delingen van kanker, want... er zijn andere mogelijkheden, zoals ook de subtitel luidt van het recent (11/08) op de markt verschenen boek Chemo? Of kan ik zelf kiezen? Zie....... http://www.succesboeken.nl/?PC=0EAC989F
.
In het boek is ook de link: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/030-Uw-mijn-ervaring-met-chemo-kanker.html opgenomen naar een website, waar kankerpatienten hun ervaring met chemo kunnen vermelden, wat van belang is voor een in voorbereiding en nog te voeren juridisch PROEFPROCES, dat zal zijn gebaseerd op de toepassing van chemo-therapie in relatie tot de........... door artsen afgelegde eed van Hippocrates!
.
Er is maar één conclusie die uit de decennialange voortzetting van chemo- en bestralingstherapie getrokken kan worden: "De grootste hindernis voor de genezing van kanker is de enorme handel, die de farmaceutische bedrijven voor hun gepatenteerde producten tot stand hebben gebracht!!"
.
Echter, er lijkt een kentering tot stand te komen, want het instituut voor verantwoord medicijngebruik wil via website: http://www.gezondescepsis.nl/ artsen en apothekers mobiliseren tegen de marketingmacht van de far-macie... die laaiend is: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1928295.ece
.
Auteur boek ook in Uitzicht-magazine Moermanvereniging
Aan de tot stand koming is door een groot aantal personen/instanties, waaronder werkgroepleden, medewerking verleend danwel een bijdrage geleverd. De auteur en tevens W.W.K.-lid is Drs. H.J. (Henk) Trentelman: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ die in ‘Uitzicht-magazine’ (10) van de ‘Moermanvereniging’: http://www.moermanvereniging.nl ook uitgebreid aan het woord is en nog komt in het volgende (januari 2009). Zie pdf-artikel : http://www.kanker-therapie.nl/pdf/boekrecensie-chemo-of-kan-ik-zelf-kiezen.pdf
.
Frontier-symposium 2008 in het Krasnapolsky-hotel te Amsterdam
Op zaterdag 15 november 2008 waren Drs. H.J. (Henk) Trentelman, Dr. W. (Wim) Huppes, Dr. Henk Fransen en medisch journaliste Desiree Rovers: http://video.google.nl:80/videoplay?docid=-9146386694144551964&hl=nl (amateurvideo) aanwezig als sprekers op het Frontier-symposium 2008 in het ‘Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam’: http://www.frontiersymposium.nl/. Het thema was ondermeer therapie-keuzevrijheid voor (terminale) kanker-patienten, zoals al geruime tijd in Duitsland en recent ook in Engeland van kracht is geworden, want het is pure idiotie om te geloven, dat chemothe-rapie en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere effectieve en mensvriendelijker behandelingen van kanker. Zie elders op dit weblog.
.
Hier:
http://video.google.com/videoplay?docid=-5047459246477922963 nog een gesprek/interview met Henk Trentelman, na afloop van het symposium, door Willem de Ridder van WDRO-TV: http://www.wdro.tv/new/index.html
.
Hier: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/040-In-de-Media-over-chemo-en-kanker.html een overzicht van publicaties in de landelijke MEDIA en overige informatie.
.
Gezondheid Radio!
Op ‘Gezondheid Radio’: http://www.gezondheidradio.tk/ regelmatig gesprek-ken met personen die een andere (aanpak) kijk op gezondheid profileren. Hier: http://www.uitdaging.net/SLOG_podcast.html zijn ondermeer Henk Tren-telman, Mike Donkers (beiden W.W.K), Ron Fonteine, Wim Huppes en Desiree Rovers te beluisteren, in gesprek(ken) met Henk Mutsaers die ook een eigen website heeft: http://www.uitdaging.net/ en hier actief (zang) tijdens een Codex Alimentarius-protestzong: http://www.uitdaging.net/song.html
.
Henk Trentelman overleeft al ruim 12 jaar prostaatkanker!
Henk Trentelman (71) had al 12 jaar dood moeten zijn (prostaatkanker), als zijn oncoloog gelijk had gekregen. De reden dat Henk nog leeft is dat hij toendertijd voor de reguliere (ondermeer chemo) behandelingen heeft bedankt. Zijn gehele familie (vader, moeder, broer en zus) waren al overleden aan kanker. Zij ondergingen allen de bekende reguliere behan-delingen, waarvan ook mijn eigen familie (webmaster) de negatieve, mensonterende, (dodelijke) resultaten ruimschoots heeft ondervonden!
.
Henk is een van de zeer velen die, alternatief, de dans ontsprongen zijn en behoort thans tot een van de best geinformeerde kankerpatienten van Nederland! Eerder verscheen al zijn eerste boek 'Voor en na de Diagnose' en kwam zijn gelijknamige website online: http://www.voorennadediagnose.nl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overzicht effectief gebleken alternatieve behandelingen!
.
HIERONDER een overzicht van (nog steeds) alternatieve behandelingen van kanker waarmee inmiddels verbijsterende resultaten zijn behaald, die al dan niet door gemanipuleerde media, zwaar zijn/worden onderbelicht, danwel stelselmatig (onterecht) in discrediet zijn/worden gebracht door instanties/instellingen en/of personen die leugens en laster zeker niet schuwen!! Trek uw eigen conclusies maar! Voor ons is het heel duidelijk!! Zie ook harde beschuldigingen tegen de conventionele kankerbehande-lingen van Dr. Matthias Rath: http://www.stopping-cancer-naturally.org/nl/index.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gc-MAF injecties blijken kanker voor..... 100 % te genezen!
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D verbindend eiwit, werken zeer ef-fectief (100% genezing bij 40 kankerpatienten) als vernietiging van en be-scherming tegen terugkeer van ondermeer darm- prostaat- en borstkan-ker, zo is gebleken uit drie los van elkaar staande studies. Gc-MAF speelt ook een genezende rol bij AIDS, COPD (chronische longaandoening) en ernstige verwondingen. Gc-MAF lijkt ook een bepalende rol te spelen bij herstel van immuunziektes en activering van het eigen immuunsysteem!!
.
Het wondermiddel kreeg de medische benaming Gc-Maf en is een natuur-lijk geproduceerde molecule waarin glucose en eiwit vermengd worden. Uit Japans onderzoek blijkt nu dat de therapie binnen het jaar alle kanker-cellen van 40 patienten vernietigde, en terugkerende cellen ook later, na de officiele genezing, afstootte. De resultaten, die onlangs gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Cancer’, kunnen een DOORBRAAK betekenen als succes ook bij een grotere groep mensen bewezen wordt.

Voorlopig werd er enkel onderzoek gedaan op patienten met prostaat- borst-, en darmkanker, maar het team van Dr. Nobuto Yamamoto is ervan overtuigd dat Gc-Maf ook andere en meer agressievere vormen van kan-ker, zoals bijvoorbeeld leukemie/vergelijkbare, succesvol kan bestrijden!!

Correspondence to Dr. N.Yamamoto: Division of Cancer and Molecular Im-munology, Socrates Institute for Therapeutic Immunology, 1040 66th Ave, Philadelphia, PA 19126-3305, USA. Mail Dr. Yamamoto: nobutoyama@verizon.net
.
Bij darmkankerpatienten vernietigde de therapie alle tumorcellen na 35 tot 50 wekelijkse injecties. De tumoren van de zestien prostaatkankerpatien-ten waren na 14 tot 25 weken geelimineerd, en bij de zestien borstkanker-patienten was er sprake van succes na een periode van 32 tot 45 weken!!!

OPMERKELIJK: bij geen enkele patient was er sprake van een recedief (terugkeer kanker) in de eerste zeven jaar na de succesvolle behandeling en er werden gedurende die periode ook geen kwalijke bijwerkingen waargenomen. Lees eventueel uitgebreid verder:
http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/12/gc-maf-injecties-werken-100-genezend.html

Voor nog meer informatie: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/232471 en/of: http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=on_re&id=13213 of bij deze Engels-talige website: http://www.lewrockwell.com/sardi/sardi84.html Was u van deze, toch zeer belangrijke informatie, op de hoogte? Wij denken en weten bijna zeker van niet want er is nagenoeg geen media aandacht voor geweest en dat is vreemd! Toch manipulatie? Trek uw eigen conclusies maar weer.
.
Bij deze Engels-talige website ook heel veel informatie omtrent Gc-MAF: http://www.godlikeproductions.com:80/forum1/message552963/pg1 waaronder een fo-rumbericht (Henry Kissinger?) met de mededeling dat er al lang een ge-neesmiddel tegen bijna alle vormen van kanker bestaat, maar het wordt zorgvuldig geheim gehouden (Rockefeller Institute) om daarmee het pro-bleem van de overbevolking in toom te houden!! Het lijkt ongeloofwaardig!
.
Als dit waar is, dan hebben we het hier over de grootste misdaad tegen de mensheid, waarbij de Nazi-praktijken zelfs verbleken!! Dit noemen we genocide danwel volkerenmoord, willekeurig maar ook weer selectief want, kent u wereldleiders van betekenis die zijn overleden aan kanker?!
.
MAAR VITAMINE-D DOET NOG (VEEL) MEER EN..... HET BIZAR FALENDE BELEID!
.
Ook andere onderzoeken tonen aan dat vitamine-D effectief is bij kanker, zoals bij het IOCOB: http://www.iocob.nl/supplementen/vitamine-d-en-kanker.html en ook deze studie bij vrouwen: http://www.iocob.nl/supplementen/vitamine-d-en-calcium-verlaagt-kankerrisico-bij-vrouwen.html en hier de vitamine-D tekort epidemie: http://www.iocob.nl/nieuws/de-vitamine-d-tekort-epidemie.html bij.... IOCOB.
.
Vitamine-D info website Ron Fonteine: http://www.fonteine.com/vitamined.html
.
JAARLIJKS 7000 ONNODIGE KANKERDODEN DOOR FALEND (OVERHEIDS) BELEID!
Het beleid en onderzoek naar de effectieviteit van vitamine-D en kanker schiet niet op waardoor er in Nederland per jaar 7000 onnodige kankerdo-den te betreuren zijn. Het beleid schiet niet alleen te kort er wordt vanuit de overheid zelfs niet of nauwelijks aan gewerkt en wordt zelfs gedwars-boomt. Lees verder bij pdf-file: http://www.kanker-therapie.nl/pdf/vitamine-d.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Wim Huppes start DCA-zelfhulpgroep kankerpatienten!
.
Dr. Wim Huppes, internist, biotechnoloog, filosoof en (prostaat) kanker-patient start zelfhulpgroep met DCA (dichloorazijn) voor (uitbehandelde) kankerpatienten. Zie voor alle verdere informatie: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/10/drwhuppes-start-zelfhulpgroep.html en info elders hier.

Ook deze alternatieve DCA-therapie heeft inmiddels verbijsterende resul-taten opgeleverd zoals moge blijken uit deze wereldwijde verslaggeving: http://www.thedcasite.com/DCA_reports.html die zijn te vinden op dezelfde web-site: http://www.thedcasite.com/index.html Recent is in Nederland ook een DCA-website online geworden:
http://dcasite.nl/home/ waarop ook een bericht over twee Belgen die zijn genezen met DCA: http://dcasite.nl/Laatste%20nieuws/
.
Verslaggeving DCA-genezen Belg(en) is hier te vinden (pdf-bestand): http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/DCA-HetLaatsteNieuws.pdf en info on-derzoek: http://www.depmed.ualberta.ca/dca/ op website Alberta-universiteit.
.
Dr. Wim Huppes leed aan ongeneeslijke prostaatkanker van de vierde categorie en was opgegeven met nog 3 maanden te leven. Toen is hij zelf maar gaan experimenteren met DCA en voor 35 euro is hij genezen (zie elders op dit weblog): http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel25/kn2536b.htm Hoe bizar, maar ook hier weer weinig media belangstelling, zo ook voor nader wetenschappelijk onderzoek en daarom is Dr. W. Huppes zelf maar begonnen met een DCA-zelfhulpgroep voor (terminale) kankerpatienten!
.
Lees hier nog: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/01/dca-veelbelovend-schrijft-drmcpbraat.html het DCA-succes (60-70 %) van Medicor, een Canadees particulier kankercentrum: http://www.medicorcancer.com/DCAtherapy.html en de vermanende brief van oud-internist en longarts Dr.Braat aan de VtdK m.b.t. hun onterechte kritiek op het... veelbelovende kankergeneesmiddel DCA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyperthermie - Dendritische Celtherapie ook succesvol!
.
Ook deze behandeling in de strijd tegen kanker is al vele malen succesvol gebleken, zo moge blijken uit de video-getuigenissen/artikelen op dit weblog (zie blauwe gedeelte bij betreffende rubriek) maar wordt ook re-gelmatig (ten onrechte), op meestal lasterlijke en leugenachtige wijze, in discrediet gebracht door ondermeer de VtdK en/of handlangers, danwel meeheulers van het verderfelijke gedachtengoed van deze tendentieuze vereniging, zoals recent ook verwoord door oud-rechter Mr.N.H. de Vries in zijn oproep aan journalistiek Nederland.... waaruit wij hieronder citeren:
.
Leent Uw oor niet meer voor de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor een totalitaire geneeskunde, die met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen.... doorziet hoezeer U voortdurend dreigt te worden misleid en weest dus geen boodschapper meer van deze vereniging (VtdK) welker verderfelijke ideeen de Nederlandse patient(en)........ voor jaren op achterstand zullen zetten. Lees eventueel gehele oproep elders op dit weblog (zie groene gedeelte).

Genoemde behandelingen worden toegepast door Prof. dr. Robert Gorter in zijn kliniek te Keulen:
http://www.cologne-model.com/nl/index_nl.php Patienten-verslaggeving: http://www.youtube.com/watch?v=3mbenW5qHYg

Meer informatie is ook te vinden op de website van ‘Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker’ :
http://www.tegenkanker.nl/index.php?pageid=141 waaronder info (ook videos) met betrekking tot de succesvolle TACE en LITT-therapie bij bepaalde kankervormen, door Prof. dr. Vogl in Frankfurt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr.Simoncini behandeld kanker met natriumbicarbonaat!
.
Dr.Tullio Simoncini reist nog steeds de planeet aarde rond om zijn visie betreffende kanker (een schimmel) en zijn vaak succesvolle behande-lingen met natriumbicarbonaat ( = NAHC03 ) overal wereldkundig te maken.
.
Bekijk en beluister bij de video-link Dr.Simoncini tijdens zijn toespraak op het symposium te Los Angeles (2 september 2008), waaronder ook een aantal gesprekken, danwel interviews met genezen kankerpatienten:
http://www.curenaturalicancro.com/video-drsimoncini-cancer-convention-2008.html Meer info zie internationale site: http://www.cancerfungus.com/
.
Zie, middels deze link naar de website van Dr. Mercola, ook nog een video waarop Dr.Tullio Simoncini in gesprek is met presentator Doug Kaufmann: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/08/05/fungus-causing-cancer-a-novel-approach-to-the-most-common-form-of-death.aspx?source=nl Is uitgezonden in de VS.
.
Websites Nederland: http://www.cancerfungus.com/simoncini-kanker-schimmel.php en zeer uitgebreid: http://www.curenaturalicancro.nl/ en een interview (pdf-file) met Dr. Tullio Simoncini: http://www.kanker-therapie.nl/pdf/interview-simoncini.pdf en door Emma Holister: http://candida-international.blogspot.com/2007/03/is-cancer-caused-by-candida-fungus.html maart 2007, met reacties van de lezers (Engels).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Matthias Rath en zijn cellulaire kanker-geneeskunde!
.
Dr. Rath (biografie):
http://www.stopping-cancer-naturally.org/nl/drrath_bio.html is oprichter en leider van een internationaal onderzoeks- en ontwikke-lingsinstituut dat als doel heeft volksziekten uit te roeien door middel van efficiënte, oorzaakgeoriënteerde en bijwerkingsvrije natuurgeneeswijzen.

Zie hier zijn harde beschuldigingen tegen de conventionele kankerbehan-delingen:
http://www.stopping-cancer-naturally.org/nl/index.html en/of website: http://www4nl.dr-rath-foundation.org/ziele-nl/ Ook hierbij de nodige tegenstand.
.
Frans Hoek is een overtuigd vertolker van deze organisatie en heeft der-halve een eigen website in het leven geroepen: http://www.franshoek.info/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Ryke G. Hamer en Germanische Neue Medizin (GNM)!
.
De ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer (ook afgestudeerd theoloog en beheerser Hebreeuwse taal) uit Duitsland is een empirisch vastgestelde natuurwetenschappelijk systeem, dat intussen op meer dan 40.000 ziekte-gevallen op juistheid is getest en niet éénmaal weerlegt kon worden. Empirisch wil zeggen dat het proefondervindelijk, door middel van obser-vatie is vastgesteld. Zie voor meer info deze website: http://www.gnm-nl.be/
.
TROS RADAR (30 maart 2009) besteed aandacht aan Dr. R.G. Hamer en Germanisch Neue Medicin (GNM): http://player.omroep.nl/?aflID=9213471 In de studio ondermeer Caspar Rutten (vertegenwoordiger GNM).
.
Inmiddels is er bij protocol, tijdens een conferentie, op 17 december 2008: http://www.gnm-nl.be/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=106 vast-gesteld dat deze therapie een overlevingskans van 98% heeft en is geno-cide toegegeven. Ook over deze therapie andere geluiden op het internet.
.
.
Zie: http://www.gnm-nl.be/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=106 een interessante briefwisseling tussen een betrokken persoon en KWF.
.
waar nog 10-tallen You Tube-videos zijn te bekijken omtrent Dr.R. Hamer!
.
Zie hier een 70 minuten durende video uit 1984, met Nederlandse onderti-teling, die onlangs op het internet is geplaatst. Video toont Dr. Hamer en patiënten:
http://video.google.nl/videoplay?docid=-8918620545002489992&hl=nl
.
Visie Metamedicine Nederland lijkt overeen te komen met Dr. R.G. Hamer. Zie: http://www.metamedicine.nl/metamedicine/informatie/metamedicine-nederland.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Hulda Clark en een.........onze wereld zonder kanker!
.
Het levenswerk en de ontdekkingen van Hulda Clark behoren zonder enige twijfel tot een van de meest intrigerende en veelbelovende dingen van deze tijd. Haar vindingen en oplossingen op het gebied van het gene-zen van Kanker in het bijzonder en andere ziektes in het algemeen, lijken ons een kans te bieden om voorgoed een einde te maken aan het zo ge-vreesde "K-woord" dat bij velen, alleen al bij de gedachte eraan, direct een blinde vlek veroorzaakt omdat het tot nu, bijna gelijk stond aan een doods-vonnis of minstens op een vooruitzicht van een leven vol leed en/of strijd.

Hulda Clark heeft bewezen dat Kanker te genezen is. Inmiddels geneest meer dan 95%(!) van de mensen die worden behandeld in haar kliniek in Mexico. Dat is voor het eerst in de geschiedenis en zou elk mens die ge-interesseerd is in het welzijn v/d mensheid volledig het hart sneller moe-ten doen kloppen! Lees verder......
http://www.e-stilo.net/huldaclark/index2.htm

Info 'De Nieuwe Dokters':
http://www.denieuwedokters.nl/huldaclark.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde samenvatting en (jaar) overzicht (31 december 2008)
.
Tot zover dit samenvattend overzicht van, in onze ogen, effectieve en helaas nog steeds alternatieve behandelingen van kanker, waarvan u waarschijnlijk niet of nauwelijks op de hoogte was, die zeker meer aan-dacht en beslist nader onderzoek verdienen..... en wel zo snel mogelijk, want vele kankerpatienten hebben nog maar weinig tijd! Hopelijk hebben wij met deze informatie kunnen bijdragen aan uw gezondheid en welzijn?
.
Op 28 december 2008 was dit weblog precies een (1) jaar online en is er ruim 23.500 maal (134 landen wereldwijd) ingelogd. Zie voor een statis-tisch overzicht deze link: http://webstats.motigo.com/s?tab=1&link=1&id=4463362 of klik op Motigo- icon, links onderaan op dit weblog, voor meer informatie.
.
Dank voor uw belangstelling en veel gezondheid in 2009!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.succesboeken.nl