Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel'

maandag 1 maart 2021

Slechte voeding, of vulling versus uw gezondheid!

 Slecht eten zorgt echt... voor kanker!! 

De relatie tussen sterk bewerkt fabrieksvoedsel, zoals vette snacks, koekjes, junkfood, frisdrank en kanker is voor het eerst aangetoond. Wie 10 procent meer van dit soort junkfood gaat eten, heeft 12 procent meer kans op kanker. Lees verder (AD, 15-02-2018)!  Directe link tussen bewerkt voedsel en kanker... lees verder!!

Ultrabewerkte voeding uit de supermarkt is nu gelinkt aan kanker. Het gaat om producten die vol additieven, conserveermiddelen en kleur- en smaakstoffen zitten. Vaak bevatten ze ook veel suiker, ongezond vet en (veel) zout. Meer dan de helft van alle voedselproducten die wij kopen bestaat uit ultrabewerkt voedsel!!
ARTS WILLIAM CORTVRIENDT is geweldig bezig m.b.t. voeding versus gezondheid! Lees hier verder.

Meer info is ook te vinden op mijn weblog "Voeding, de leugens, bedrog en gruwelijke feiten!!" KLIK HIER.

zondag 14 februari 2016

Schokkende-bizarre cijfers over onze gezondheid!

NAAR WEB 2 - WAPENS IN DE STRIJD TEGEN KANKER
 NAAR VOEDING   DE LEUGENS-BEDROG-HARDE FEITEN  -  BRON VAN VEEL ELLENDE 

Veel van de conventionele kankeronderzoek-organisaties doen hun best om de indruk te wekken dat ze op zoek zijn naar de genezing van kanker, maar in feite zijn ze daar helemaal niet in geïnteresseerd!!! Het gaat niet om patiënten maar om patenten!!! Lees het gehele artikel..... hier verder!!!

We staan er vaak niet bij stil en sommige zaken vinden we nor-maal, maar dat zijn ze zeker niet, althans niet altijd. We worden ouder zegt men, maar ook zieker, dus meestal niet in goede ge-zondheid. We zijn eigenlijk langer bezig te sterven, i.p.v te leven! 

De rol van -verkeerde- voeding is wat mij betreft hierbij van door-slaggevend belang. Het is waarschijnlijk de bron van veel lichame-lijke ellende! Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziektes en doden (65%) zo is gebleken uit wetenschappelijk onder-zoek! Lees ook Vitamor. Wat zou er met onderstaande cijfers ge-beuren als we anders -biologisch- zouden eten? Ik weet het.. en u?

En ja hoor daar issie weer, ook in dit artikel (zie reactie 6): de dieptreurige onzin/leugen dat we juist ziek worden 'omdat we langer leven'.

DE BEDROEVENDE - TRIESTE REALITEIT IN CIJFERS! 
Nederland telt 5,3 miljoen chronisch zieken (1) ** Ruim 8 miljoen volwassen Nederlanders kampen met overgewicht (2) ** een op de drie vrouwen en een op de twee mannen krijgen kanker (3) **

Lees verder...                    (bronvermelding cijfers tussen haakjes)!

In Nederland overlijden elke dag alleen al 100 mensen aan hart-en vaatziekte en er worden per dag 1000 mensen met hart-en vaatproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 

Nederland telt ongeveer: 
1 miljoen mensen met diabetes, waarvan 90% type 2 heeft 
2 miljoen mensen die chronisch moe zijn
4,4 miljoen chronisch zieke mensen
1 miljoen mensen met hart- en vaatziekte.

260.000 dementen, stijgende naar 500.000 

Met bovenstaande cijfers wil ik allerminst negatieve informatie brengen, maar helaas is het de diep trieste/schokkende realiteit.

Wordt vervolgd.....                            en/of lees verder hieronder.

                 Wij verkopen niets, dicteren niets, maar ... informeren slechts!                 
Ton Claessen (70), mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten: http://www.kankerwelzijn.nl boek drs. Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zélf kiezen? en webmaster. 
                               Laatste update van dit bericht: 15 februari 2016                             

dinsdag 1 januari 2013

Gezondheidszorg ziek, andere aanpak of revolutie?

                     SCHOKKENDE STAND VAN ZAKEN!                    
Zo’n 100 jaar geleden hadden maar weinigen een vorm van kanker (zie video). Thans is dat 1 op de 3 en de tendens is helaas nog stijgende! De problematiek is zeer ernstig, want er zijn ook nog bijna 6 miljoen chro-nisch zieken en zo'n 80% gebruikt een vorm van medicatie! Aandoenin-gen als diabetes, alzheimer, parkinson, reuma, astma, adhd en meer blij-ven explosief stijgen evenals de zorgkosten! We worden ouder zegt men, maar ook zieker! Wat is er de laatste eeuw, op een dergelijke dramati-sche wijze, misgegaan!? Een revolutionaire andere aanpak is dringend gewenst. Helft NL-bevolking is chronisch ziek! (publicaties in 2009.. hier)!
.
En ja hoor daar issie weer, ook in dit artikel (zie reactie 6) : de dieptreuri-ge leugen dat we juist ziek worden ‘omdat we langer leven’. 
.
Gezondheidsproblemen bij ruim 95 % wereldbevolking!

Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 op de 20 mensen (4,3 %) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes. Lees hier meer of hier (Foodlog) of hier (Google). 
.
Helft Nederlandse bevolking lijdt aan een of... meerdere chronische ziekten! Lees verder. WHO waarschuwt voor vloedgolf kankergevallen!

Nederland heeft de twijfelachtige eer in top te staan van landen met hoogste kankersterfte in de Europese Unie! Lees verder en/of hier. 

Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziek-tes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een in-ternationale analyse!! Lees verder Vitamor (mrt. 2013).
Geen maagvulling maar gezonde voeding (bij voorkeur biologisch en zon-der schadelijke e-nummers) lijkt een stap in de goede richting. Giftige voeding, maar ook farmaceutische medicamenten en vaccinaties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Bekijk deze video's.  Het gezonde verstand moet zegevieren! Meer onafhankelijke informatie bij: Vitamor -  Leefbewust - Uitdagingnet - Healthbytes en.... Weston Price Foundation.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOELSTELLING  WERKGROEP WELZIJN KANKERPATIENTEN 
.
De landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten (WWK) heeft zich ten doel gesteld te zoeken naar de meest effectieve mogelijkheden ter ondersteuning van het algemeen welzijn van kankerpatiënten en streeft verder naar de dringend noodzakelijke veranderingen in de Ne-derlandse gezondheidszorg met als de belangrijkste en centrale doel-stelling 'therapievrijheid' voor (terminale) kankerpatiënten. De groep bestaat geheel uit onafhankelijke vrijwilligers die ieder op hun unieke manier een bijdrage leveren en vaak weer verbonden zijn aan andere initiatieven. Zie ook Dr. Henk Fransen en zijn stichting Diamant. 
.
In het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Drs. H.J. (Henk) Trentelman en mede-oprichter WWK, wordt toepassing van chemo na de diagnose kanker daarbij kritisch aan de orde gesteld want.. er zijn andere mogelijkheden, zoals ook de subtitel luidt. Ir. Linda Woud-stra heeft, na een oproep van Henk Trentelman, de handschoen op-genomen om mede actie te gaan voeren voor therapievrijheid. Henk Trentelman, ons boegbeeld en geliefde voorzitter, is op 19 augustus 2010 overleden. Hij wist zijn dodelijke prostaatkanker meer dan 14 jaar (alternatief) te trotseren. Hier vind u  zijn condoleance-register.
.
Léonie Sazias en Henk Trentelman zijn in een 4- delige video te zien op 'You Tube'. Wij onderhouden kontakten met onder-meer Stichting Sergio-Verontruste Moeders-InKaZo en  anderen. 
.
.........................................................................................................................................

KANKERS VERDWIJNEN ALS JE ZE DOORZEEFT MET LICHT!

Dr. drs. Wim Huppes (internist) over lichttherapie bij kanker. Klik hier voor zijn website. Je kunt niet goed meer slikken. Help! De diagnose valt tegen. Het blijkt slokdarmkanker en ongeneselijk. 

De rampen stapelen zich nu snel op. Ik zou namelijk lichtthera-pie willen aanbevelen, maar de Inspectie laat deze behandeling niet in zijn kracht komen. Lichtbakken dringen slechts een paar millimeter in de kanker door. Zelfs dure lasers slaan enkel put-jes. Tranen springen in mijn ogen, want kankers verdwijnen als je ze doorzeeft met licht. Lees verder artikel Spiegelbeeld (april 2015) of hier (lezing 28 november 2015), of.... mijn ander weblog.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
STICHTING KANKERBEHANDELEN.
Op woensdag 22 mei 2013 (19.30 - 21.30 uur) was er een lezing handelend over bovenstaand onderwerp. locatie: A Tazza Koffie en Thee BV,  Koninginnesingel 72, 5911 KE Venlo. Meerdere le-zingen-bijeenkomsten in Venlo of elders in het land zullen vol-gen. Hier de nieuwsbrief en de website van de stichting (2014)..
Sprekers waren ondermeer Dr. Wim Huppes en Andre Hartel (beiden genezen van hun dodelijke kanker). Er waren meer dan 100 belangstellenden. Verspreid deze informatie... zoveel als mogelijk.
.
André Hartel (had longkanker), in januari 2010 volgens medici termi-naal met een levensverwachting van 2 maanden. Nu (2013) kankervrij.
.
Dr. Wim Huppes (had prostaatkanker), vergelijkbaar relaas: eveneens opgegeven (2008). Hij genas zichzelf met een experimenteel middel. Was werkzaam als internist en onderzoeker. Schreef samen met zijn vrouw Mirjam Kemp de politieke thriller 'Het Instituut', het fascine-rende verhaal over de verbijsterende/bizarre waarheid achter het zorg-stelsel: www.huppeskemp.nl/. Nu in 2013 is hij, middels preventie en gezonde levenstijl, nog steeds kankervrij! Tevens is dit jaar een nieuw en veelbelovend startsein gegeven met hoopgevende opties voor onbe-handelbare kankerpartiënten, waarover Dr. Wim Huppes zegt....
.
Er staat iets moois te gebeuren. Iets verschrikkelijk moois. Jam-mer genoeg mag ik er nog niet mee naar buiten. Maar ik mag wel een tipje oplichten. Er zijn geweldige resultaten geboekt met een bepaalde stof tegen kanker. Er wordt nu vreselijk hard gewerkt achter de scher-men om opgegeven kankerpatienten hiermee te gaan behandelen. De eerste tests zijn.... meer dan hoopvol.

Tijdens de lezingen kunnen we er meer over zeggen. De behandelin-gen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van start gaan. Meer nieuws binnenkort. Nog aanvullende informatie vindt u.. hier.
Dr. Wim Huppes heeft inmiddels "Stichting "Ruige Rus" opgezet met eigen kapitaal, waardoor onafhankelijkheid is gewaarborgd. Het is een ziekenhuis en per 1 februari 2013 toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, onder instellingsnummer 11074. Bij deze Stichting zijn een groot aantal... professionals betrokken.
.
Filmscript ‘Het Instituut’ geselecteerd voor presentatie Hollywood!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOEDINGSINDUSTRIE.. VEROORZAKER ZIEKTES - DODEN!
.
Voedingsindustrie verantwoordelijk voor veel ziektes en do-den, zo is gebleken uit een internationale analyse! In 2010 overleden wereldwijd ruim 34,5 miljoen mensen aan onoverdraagba-re welvaartsziekten (!) als kanker, diabetes en meer. Dit komt neer op 65% van alle doden in dat jaar. Lees hier verder en/of hier. Bizar!
.
VOEDING VERWORDEN TOT ZIEKMAKENDE MAAGVULLING!
.
Verkeerde en/of ongezonde (giftige) voeding is dus waarschijnlijk de bron van veel, zoniet alle denkbare gezondheidsellende! Vele voedingsfabrikanten fabriceren dus de grootst mogelijke rommel en rotzooi die ze ook nog voeding durven te noemen, bol staande van voor ons lichaam giftige stoffen (schadelijke E-nummers), notabene met goedkeuring EU)!! Het grootste deel in een supermarkt is derhalve verworden tot een chemische vuilnisbelt, de slagerij ligt vol met dierenleed uit de bio-industrie en de groente/fruit afdeling baadt ook al in chemicaliën en pesticides! Lees eventueel verder op mijn pagina voeding.… de leugens-bedrog  en gruwelijke feiten'!
.
Teken hier Foodwatch-petitie.... gezonde voeding voor kinderen.
Hier info gezonde voeding en forum.... Weston Price Foundation.
VOEDSELSYSTEEM.. RAMP VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!
.
Het wereldwijde voedselsysteem maakt mensen ziek en Olivier De Schutter vind dat hij daar wat aan moet doen. De speciale VN rap-porteur voor het 'Recht op Voedsel' waarschuwt ervoor dat de huidige productie van voedingsmiddelen en landbouwpraktijken een wereld-wijde ramp voor de volksgezondheid veroorzaakt! Lees verder. De Schutter: BNP Paribas, grootse bank ter wereld, handelt in honger!
CHEMO IS.... WAARDELOOS IN DE STRIJD TEGEN KANKER!
Chemotherapie is niet alleen nutteloos in de strijd tegen kanker, het sti-muleert zelfs de groei van kankercellen in een tumor. Dit heftige bericht komt van het ‘Fred Hutchinson Cancer Research Centre’ in Seattle (VS). Onderzoekers melden dat ‘chemotherapie compleet waarde-loos is’ en dat mensen die kanker hebben er goed aan doen de chemische middelen helemaal te laten staan’! Natuurlijke - goedkope middelen (Kurkuma) wachten op en schreeuwen om erkenning. Verder..
CHEMOTHERAPIE MAAKT PATIENTEN ALLEEN MAAR ZIEKER!.
Chemotherapie is vaak helemaal niet effectief. Sterker nog, oncologen die chemotherapie voorschrijven lijken een beetje op grossiers in valse hoop. De beste aanpak van kanker is een aangepast dieet in com-binatie met een reguliere behandeling. Dat stelt internist in opleiding dr. Jan van Klinken in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier verder.
.
ONS IMMUUNSYSTEEM IS DE BESTE KANKERBESTRIJDER!
Het wordt door veel artsen en wetenschappers al jaren vermoed en ook hardop gezegd. En nu zijn het leidende wetenschappers, die zich bij deze club scharen. Professor dr. Martin Rocken; Een gezond im-muunsysteem is de beste manier om kanker het hoofd te bieden. Feitelijk zullen we ‘het gevecht tegen kanker’ nooit winnen, wanneer we ons alleen richten op de effecten van chemotherapie. Lees hier verder.
.
EEN PLEIDOOI VOOR BIOLOGISCHE KANKERBESTRIJDING.
Dr. Piet de Veer, deed zijn studie Biologie aan de Universiteit van Lei-den, waarna hij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij werd daarna biologieleraar aan het Bernardinuscollege te Heerlen en docent anatomie, fysiologie en embryologie aan de opleiding voor vroedvrouwen te Heerlen. Inmiddels gepensioneerd, publiceert hij artikelen en is een groot voorstander geworden van het op de schop gooien van de huidige kankertherapieën en het promoten/onderzoeken van nieuwe, vooral na-tuurlijk-biologische vormen van kankerpreventie-bestrijding. Lees verder.
.
DE KRACHT VAN EEN (BROCCOLI) PLANT TEGEN KANKER!
Een bestanddeel van broccoli en kool lijkt een veelbelovend middel te-gen kanker te zijn. Verschillende fabrikanten van supplementen verko-pen momenteel een product dat indol-3-carbinol (I3C) heet – een stof die in wetenschappelijke kringen de aandacht heeft getrokken om zijn krachtige werking tegen kanker. Wat is dit precies en wie heeft baat bij? Lees verder.
.
KURKUMA IS VAAK NET ZO EFFECTIEF ALS MEDICIJNEN!
Kurkuma of Indiase geelwortel is een specerij dat wordt gewonnen uit de plant Curcuma longa. De specerij wordt gemaakt van de wortel van de plant. Het wordt niet alleen gebruikt om rijst mee te kleuren, maar wordt ook verondersteld te werken als medicijn tegen allerlei ziektes, zoals trombose en hersenaandoeningen, waaronder de ziekte van Alz-heimer en Parkinson. Onderzoek aan de Rhodes-universiteit in Zuid-Afrika heeft de werking van het kruid bijvoorbeeld bevestigd in de bin-ding van zware metalen. Lees verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
HEKSENJACHT ONTKETEND OP WAT NATUURLIJK-GEZOND IS! EEN DUIVELS PLAN OF.. VOLSLAGEN GEK GEWORDEN?
.
De dag 14 december 2012 zal aan menigeen in Nederland voorbij zijn gegaan als een gewone sombere decemberdag. Op die dag werd de vrijheid ingeperkt van u en mij waar het gaat om informatie be-treffende onze gezondheid! De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft aan toezichthouder KOAG/KAG de taak uitbe-steed om toe te zien op handhaving van de EU-verordeningen (Codex). Overtredingen worden streng bestraft (minimale boete: € 30.500)!
.
Petitie: Handen af van.. supplementen-vrijheid meningsuiting-pers.
.
Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is inge-gaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers – een grondrecht – er sterk door wordt beperkt. Direct ge-troffen worden ondermeer producenten en distributeurs van voedings-middelen-supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Lees hier verder... en huiver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!                    

.Ton Claessen (67), lid/mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Wel-zijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het/ons boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/ voor... verdere info.
                   BERICHTGEVINGEN HIERONDER TOT EN MET DECEMBER 2012                 

woensdag 18 januari 2012

Gezondheidszorg ziek.... aanklachten en revolutie!

(NATUUR) GENEESKUNDIGE ZORGVERZEKERING IN 2013? .
Sesamadvies heeft voor de consument die net wat verder kijkt dan het standaardpakket, per verzekeraar op een rijtje gezet waar je het best terecht kunt wanneer je gebruik maakt of wilt maken van complemen-taire zorg of medicatie. Stap nú over met uw zorgverzekering via Sesam-advies en u sponsort hiermee tevens stichting InKaZo met € 5,00!
.
InKaZo staat voor Innovatie in KankerpatiëntenZorg en is een initiatief van 4 vrouwen die bezig zijn met de organisatie van een internationaal congres (2013) met betrekking tot aanpak kanker. Lees hier verder.
-----------------------------------------------------------
NATRIUMBICARBONAAT... BLIJKT EFFECTIEF BIJ KANKER!
.
TWEE MILJOEN DOLLAR VOOR NADER ONDERZOEK BIJ BORSTKANKER.

Dr. Mark Pagel (Universiteit van Arizona), ontvangt een beurs van twee miljoen dollar van de National Institutes of Health om de effec-tiviteit van gepersonaliseerde zuiveringszouttherapie voor de behan-deling van borstkanker te onderzoeken. Met andere woorden: klini-sche tests naar het gebruik van oraal natriumbicarbonaat bij de be-handeling van borstkanker staan op het punt te beginnen. Applaus.
.
Uiteraard zijn er mensen op de hoogte, die hebben begrepen dat natriumbicarbonaat (zuiveringszout), hetzelfde spul dat iemands leven op de afdeling spoedeisende hulp in een oogwenk kan redden, een van de belangrijkste, veiligste en meest effectieve alternatieven bij behandeling van kanker is. Lees verder (Argusoog... 13-11-2012).
.
Dr. Tullio Simoncini is gespecialiseerd in oncologie, diabetologie en stofwisselingsziekten. Hij stond aan de wieg van een revolutionaire behandeling van kanker. Zijn methode is gebaseerd op het een-voudige gebruik van natriumbicarbonaat (NaHCO3) en sinds 15 jaar brengt hij, over de gehele wereld, met succes zijn theorieën over oorzaak en de behandeling van kanker in de praktijk! Ons dossier.
.
Als gevolg hiervan heeft hij grote problemen gehad met de ‘Orde van Geneesheren’ en is geroyeerd, omdat hij als oncoloog natriumbicar-bonaat in plaats van de reguliere chemo heeft gebruikt in de be-handeling van kankerpatiënten. Dit gebeurt met alle helden die ‘niet in het gelid blijven’, omdat zij zich arts voelen en geen uitvoerders van strikte, vooraf vastgestelde behandelingen die geen enkel waar-devol resultaat opleveren, maar eerder een bron zijn van leed en zwa-re economische speculaties! Lees hier..  falen van de chemotherapie.

GELOOF JIJ OOK NOG IN GENEZING DOOR MIDDEL VAN CHEMO!? 
Zeker tweederde deel van de mensen met vergevorderde stadia van kan-ker geloofde dat de chemotherapie die zij toegediend kregen hen zou kunnen genezen, ondanks dat de behandeling alleen werd gegeven om wat tijd te rekken, aldus een Amerikaans onderzoek. “Hun verwach-tingen liggen ver bezijden de werkelijkheid,” aldus hoofdonderzoeker Deborah Schrag van het Dana-Farber Cancer Instituut in Boston, in gesprek met Reuters Health. Lees verder (InKaZo, 15 november 2012).
.
InKaZo organiseert (2013) een 'Internationaal Congres' aanpak kanker.
----------------------------------------------------------------------------------
.
KANKER=GEORGANISEERDE GENOCIDE EN... TE GENEZEN!
.
Kanker = georganiseerde genocide! Chemokuren en gepatenteerde medicijnen maken burgers almaar zieker/zwakker. Das ist ein Befehl!
.
OORZAAK KANKER BEKEND... GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!
.
Alternatieve kankertherapieën zijn zo ongeveer ‘verboden gebied’ in de geneeskunde, maar Dr. Gonzalez koos er toch voor die richting te vol-gen en kent nu opmerkelijke succesverhalen die zijn pionierswerk kun-nen bevestigen. Hij  maakt gebruik van een drieledige nutritionele aan-pak en is gevestigd in New York City. Hij boekt opmerkelijke succes-sen bij patiënten met een aantal van de meest dodelijke vormen van kanker die de conventionele geneeskunde niet effectief kan behandelen.
.
Zie ook..... 'Met een enkele prik kankervrij en andere revoluties'!
Dr. Rath: Kanker.... het einde van een volksziekte wordt realiteit.
Nieuw....... Dr.Tullio Simoncini Cancer  Center (Tirana - Albanie).
----------------------------------------------------------------------------------
.
IS DIT WAAR DAN-GROOT PROBLEEM MEDISCHE WERELD! 
                 (Boek: Het Instituut. Beoordeling bij Bol.com (17 mei 2012)
.
HET INSTITUUT (HIER VIDEO HET DEBAT)
Schrijversduo Huppes-Kemp (Applaus) heeft een akelig spannende triller geschreven, sterk autobiografisch. Het boek toont een beeld van de medische wereld vol met opportunisten, zwendelaars, schurken, mafiosi. Persoonlijk voordeel gaat boven het belang van patienten. Voor woekerwinsten van directeuren van farmaceutische be-drijven en medische instellingen, de mooie baantjes voor ex-politici en carrierekansen van ook gewone artsen, wordt gekozen voor de duurste behandelingen. De kosten van de zorg worden onnodig opgestuwd. Moord, afpersing, witwassen, beroepsverboden, niets wordt ge-schuwd in de medische wereld. De belangen... zijn veel te groot.
.
Het meest schokkende aan het boek is wel dat Wim Huppes, de mannelijke helft van het schrijversduo, beweert dat alles wat in het boek aanbod komt zich ook daadwerkelijk afspeelt in Nederland. Dit blijkt ondermeer uit een interview met Huppes en Kemp dat op internet circuleert. Huppes, zelf internist en ex-kankerpatient, heeft zich zelf genezen met een experimenteel middel (DCA), dat de reguliere art-sen hem niet wilde voorschrijven. Hij was afgeschreven maar weigerde op te geven. Huppes staat model voor de hoofdpersoon in het boek, Maarten Keyser die het met zijn vrouw opneemt tegen de medische mafia. Het Instituut is een aanrader voor iedereen die wil weten hoe het zit en vooral voor al die artsen, die nog met het doel mensen te genezen, naar hun werk gaan. Ode aan Wim Huppes en Mirjam Kemp.
.
Op 22 juni 2012 (16.00 uur) gaat filosoof-uitgever Roeland Dobbelaer (Filosofie Magazine-Veen Magazines-Bèta Publishers-Twin Media) in debat met het schrijversduo. Een reden voor een debat is er zeker. Wim Huppes beweert dat alles wat in het boek aan bod komt, zich ook daadwerkelijk afspeelt in Nederland. Kom naar Selexyz Broese in Utrecht (boekhandel) voor de speciale presentatie van 'Het Instituut'.
.
Dr. drs. Wim Huppes, MBA, Internist, Filosoof, Columnist voor het Fi-nancieele Dagblad en ZNetwerk, en… Auteur van het boek 'We zijn de Klos' . Het Instituut is opgedragen aan Drs. H.J. (Henk) Trentelman.
----------------------------------------------------------------------------------
.
INTERNATIONAAL CONGRES AANPAK KANKER (voorjaar 2013)
Innovatie KankerpatiëntenZorg (InKaZo), initiatief van 4 vrouwen die zich zorgen maken over de kwaliteit van zorg aan kankerpatiënten in Nederland. Een blog alleen is niet genoeg en daarom organiseren zij een internationaal congres waar nieuwe ideeen over aanpak van kanker kunnen worden besproken door sprekers.... uit de hele wereld.
.Voorts willen zij een dialoog op gang brengen over vrijheid van thera-piekeuze voor patiënten en arts, opdat er gezocht wordt naar innova-tieve manieren om de effectiviteit, duurzaamheid en kwaliteit van de kankerpatiëntenzorg in Nederland te verbeteren. Zij nodigen over-heid, verzekeraars, patiëntenverenigingen, ziekenhuisdirecties, ver-plegenden, specialisten, therapeuten, psychosociaal begeleiders, hulp verleners, huisartsen en patiënten uit voor.. deelneming a/h congres.
----------------------------------------------------------------------------------
.

PROF. PESKIN: HET VERZWEGEN VERHAAL OVER KANKER!
Lezing door prof. Brian Peskin (kanker expert) op 18 juni 2012 in de Bilt. Het verzwegen verhaal over kanker, wordt dan persoonlijk door hem belicht en toegelicht, want al bijna een eeuw kan kanker voorko-men en genezen worden! Meer informatie en/of aanmelden hier. Prof. Brian Peskin: geef kankercellen zuurstof (info Linda Woudstra). Nog meer informatie hier (Succesboeken) en hier (gratis e-book, pdf).
.
OORZAAK KANKER BEKEND... GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!

Bij de lezing van prof. Brian Peskin (maandag 18 juni 2012) liet de Nederlandse pers masaal verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheid magazine, traditionele gezondheid website, geen radio, geen TV. Een bericht hierover (lezing) op www.nujij.nl -- jouw nieuws telt was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voor-komen en overwinnen kan zo simpel zijn,  maar… dit mogen zo wei-nig mogelijk mensen weten in onze farmaceutische en geïndustri-aliseerde voedingswereld. Afgelopen week werd op gezondheidradio al aandacht besteed aan de lezing en de komende twee weken wordt de hele presentatie + vraag en antwoord uurtje op gezondheid radio uit-gezonden. We rekenen op de lezers van onze website om dit nieuws massaal via sociale media te verspreiden! Lees verder Uitdaging.net.
.
GERELATEERD
Veel verzwegen feiten rondom kanker... het wordt tijd dat we massaal het heft in eigen hand nemen en.. corruptie elimineren!
DE EU.... behandel kankerpatiënten met alternatieve medicijnen!
----------------------------------------------------------------------------------
VITAMOR.. ABC GEZONDHEID - VOEDING.
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over gezond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding en gezondheid, wetenschappelijk onderbouwd door duizenden onderzoeken. Ook vergelijkbaar zijn: Leefbewust - Uitdagingnet - Verontruste Moeders - Belfort Group.
----------------------------------------------------------------------------------
DE GEHEIME (KANKERVERWEKKENDE) WAPENS VOEDINGSINDUSTRIE!
De voedingsindustrie werkt al meer dan 70 jaar samen met de over-heid en de farmaceutische industrie om natuurlijke kankermedicijnen te onderdrukken en kankerverwekkende stoffen in voedsel, frisdrank en cosmetica goed te keuren, te ondersteunen en aanmoedigen. Let dus goed op wat je eet en onderzoek elk 'medicijn', om zo je cellen te beschermen en kanker en andere ziektes te voorkomen. Lees verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT (door Ellen Vader, publicatie 'Hoogste Tijd', april 2012).
Virologen, epidemiologen, farmacologen, psychologen, neurologen, on-cologen, gynaecologen, en een hele rits collegae-logen... verwijten ons keer op keer dat wij (de wakkere burgers) pertinente onwaarheden en/of complottheorieën verkondigen over bijvoorbeeld (dus nog meer):
.
- het nut en de veiligheid van vaccins
- de verslavende werking van chemische toevoegingen in ons voedsel
- de desastreuze gevolgen van psychofarmaceutica
.
Wij, burgers met gezond verstand, behouden ons het recht voor om met de nationale en internationale wetten op de vrije meningsuiting in de hand, de mensen te informeren over de misleidende en/of sussende in-formatie van overheidswege. Wij (webmaster) onderschrijven dit bericht.

Laten we de zaken eens omdraaien en simpel aantonen dat dit ook wel eens vanuit een andere hoek bezien kan worden, daarbij appellerende aan eenieders intelligente kritische vermogens. Enkele voorbeelden van door gezondheidsinstanties verspreide 'indianenverhalen' in deze bijlage
.
PERSMEDEDELING (door Peter Vereecke-maart 2012 (beiden applaus)
Belfort Group in vizier overheid wegens herhaaldelijk stellen van kriti-sche vragen inzake vaccinaties-chemtrails en meer. Vlaamse Gemeen-schap en Vlaamse topambtenaar leggen klacht neer wegens ‘laster en eerroof’ Het parket meent dat Peter Vereecke, initiatiefnemer en gewe-zen burgemeester, onderzocht moet worden (hoe bizar) door psychiater en klinisch psycholoog! Lees repliek Peter Vereecke en hier een video.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   KORT ACTUEEL (MET ONELINERS EN ONDERBOUWING)   .

DR. JOHAN OLDENKAMP (APPLAUS)
PERSBERICHT. Psycholoog Dr. J. Oldenkamp (video) is ziek v/d zorg en... weigert afsluiting zorgverzekering... executieverkoop!! Feest met de deurwaarder.. 16 maart 2012 bij Johan Oldenkamp. Zorgverzekering via Artabana: betaalbaar en fair. Meer info hier.
.
Deurwaarder laat verstek gaan tijdens feestje ‘zorgeloos gezond’ van Dr. J. Oldenkamp. Witte jassen criminaliteit en videoverslag.
Totaal overzicht van de activiteiten op website Johan  'Pateo.nl'.
----------------------------------------------------------------------------------
DR. HANS VAN DER LINDE (APPLAUS)
Er is een website-stichting in het leven geroepen om huis-arts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het RIVM en  directeur prof. R. Coutinho. Vara’s - Zembla doneert prijzengeld aan H. v/d Linde! .
Nieuwsbrief van stichting 'Steun Huisarts in Proces'... 30-03-2012.
                MEDICIJNEN - OUDEREN... die alsmaar zieker worden!                   
P. Vereecke: Zijn we gek aan het worden? Dementie-tsunami!Ouderen slikken voor 100 miljoen te veel medicijnen! Nieuwsuur. Verstrengeling Coll. Beoordeling Geneesmiddelen! Brandpunt.  Antidepressiva en verband geweld, neiging moord en zelfmoord. Gezond ouder worden met voeding uit.. de steentijd. Onderzoek.
                   VOEDING OF BETER VERGIF... bron van veel ellende!                 
Geheime (kankerverwekkende) wapens v/d.... voedingsindustrie!
Misleidende marketing fabrikanten van gezonde zoetstof Stevia!
Waarom de Sovjet-Unie magnetrons verbood? Is zeer ongezond!
Kassa (31 maart 2012): er zit veel vergif in de onkruidbestrijders!
Landbouwgif (imidacloprid) tast de hersenen (en nog meer) aan!!
Dan de waanzin... natuurlijke middelen worden verboden! Meer!
Haast geen vitamines en mineralen in onze (reguliere) voeding!
Wat doen al die (schadelijke) E-nummers in voedsel? Tros Radar
Voedsel wordt bedreigd! We moeten het... in eigen hand nemen!
Giftige voeding is.... het / ons chronische gezondheidsprobleem!! Ook Foodwatch in oorlog  met.... bedriegende voedingsindustrie! BPA (in verpakkingen)... tijdbom onder  gezondheid! Foodwatch.
Een aantal (12) medische (voeding-vaccinatie) mythen ontkracht!
.
                           VOEDING - GEZONDHEID... zo kan het ook!                            
.
Versterk je immuunsysteem op een natuurlijke manier (voeding).
Gezonder leven.... 108 tips. Suikervrij... gezonde zoetstof Stevia.
Onderzoek: Oerdieet gezonder dan adviezen Voedingscentrum!Vrouw (70) heeft geheim van eeuwige jeugd ontdekt..... voeding.
Man (110) uitstekende gezondheid met juiste voeding. Niburu TV
Kerngezond zonder medicijnen. Ziekte op afstand door voeding.
Aantal (33) gezondste voedingsmiddelen ter wereld. Lees verder.
Onderzoek: gezond ouder worden met voeding uit.. de steentijd.
          KANKER - ANDERE AANDOENINGEN... blijven explosief stijgen!       
.
Tenminste 75 % van de artsen.......... weigert zélf chemotherapie!
Dr. Rath: Kanker.... het einde van een volksziekte wordt realiteit.
Kanker al 25 jaar geneesbaar en empirisch bewijs ander ziekten!
Volkskrant: Kankerpatiënt met hoge opleiding.. beter behandeld!
Kankermedicijnen maken tumoren dodelijker! Chemo effectief?!!
De EU: behandel kankerpatiënten met... alternatieve medicijnen!
Kanker groeit als kool van fructose (glucose) wijst onderzoek uit!Zonnebrandleugen: zonnebrandcreme.. veroorzaakt juist kanker!
Wereld Kanker Onderzoek Fonds onder vuur! Pure zelfverrijking!
Explosieve stijging kanker! Piek is... nog lang niet bereikt! Metro.
Langer leven: dan vasten tegen kanker en.... ouderdomsziekten.
Dr. Tullio Simoncini (oncoloog) in een recent..... video-interview.
Het aantal kankergevallen blijft.... explosief stijgen. Lees verder.
VPRO Thema: Kanker.... je lot in eigen hand nemen (13-11-2011).
Kanker (en meer) een door de mens ontwikkelde ziekte... verder.
.
         OVERIG NIEUWS, MEESTAL NIET IN MSM... maar wel belangrijk!        
.
Vaccinaties volledig onderuit gehaald.... toont  wetenschap aan!
Wat  ze je niet vertellen in het journaal, maar wel van belang is!
Stop de op hol geslagen (al dan niet frauderende) wetenschap!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DR. WESTON PRICE - ONDERZOEK NAAR GEHEIMEN GEZONDE MENSEN!
.
Dr. Weston A. Price, tandarts, onderzoeker, kaakchirurg maar bovenal visionair, die in de dertiger jaren bijna 10 jaar lang de gehele wereld over reisde om de geheimen van gezonde mensen te ontdekken. Deze zeer gerespecteerde tandheelkundig wetenschapper koos ervoor zich te gaan richten op gezonde mensen: wat was hún (gezondheid) geheim?
.
Op zijn zoektocht reisde hij naar honderden steden in 14 landen. Hij be-zocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hij zag per-fecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte gezondheid bij mensen die hun inheemse voeding aten. Hij kwam erachter dat deze mensen, als zij in aanraking kwamen met modern voedsel als witmeel, geraffineerde plantaardige oliën en blikvoedsel, zich al snel.. ernstige vormen van verval voordeden.
. 
Op 11 februari 2012 zal de officiële presentatie plaatsvinden (De Bilt) van de Nederlandse vertaling van het Weston Price boek Voeding en fysieke degeneratie. Een schokkend en indrukwekkend werk over de negatieve gevolgen van moderne, bewerkte voeding voor de gezond-heid. Hier.. gratis aanmelden (pers en publiek) voor deze presentatie. Aanmeldingen niet meer mogelijk. Volgeboekt... 6 februari 2012.
.
Vanwege grote belangstelling een.... 2e event  op 31 maart 2012.
.
Gezond Verstand Avond (GVA) bijwonen of organiseren? Meer info hier en agenda. Lezingen Mike Donkers / Leefbewust.. hier.
.
Meer info... voeding de leugens-bedrog en harde feiten .… hierKanker (en meer) een door de mens ontwikkelde ziekte...… hier.
........ BERICHTGEVINGEN HIERONDER TOT EN MET DECEMBER 2011 ......
-----------------------------------------------------------

www.succesboeken.nl