Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Ontmoetingsdag (ex) kankerpatienten succesvol!!!

dinsdag 3 juni 2008

Ontmoetingsdag (ex) kankerpatienten succesvol!!!

update 22 juni 2008
Natriumbicarbonaat kan kanker ook ...... vroegtijdig opsporen!!!
.
Behalve dat natriumbicarbonaat een zeer geducht en mensvriendelijk mid-del is in de strijd tegen kanker, kan het kanker ook vroegtijdig opsporen. Dit is te lezen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7423304.stm in BBC News van 28 mei 2008. Een en ander is gebleken uit onderzoek door het “Cancer Research UK Cambridge Research Institute” in Engeland. En nu maar ho-pen dat ze daar ook de effectieviteit van natriumbicarbonaat ontdekken bij de behandeling van kanker!! Lees bij de weblink de vertaling van het BBC News artikel (28 mei 2008) naar het Nederlands: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/06/natriumbicarbonaat-kan-ook-vroegtijdig.html en eventueel ook nog hier: http://www.fonteine.com/candida_schimmel.html
.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oproep oud-politicus!!!
.
Zie hier: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/06/oproep-oud-politicus.html een oproep van oud-politicus Piet Kuipers om vrij baan te geven voor twee alternatieve behandelingen, DCA en het concept van Dr.Tullio Simoncini die kanker bestrijdt met natriumbicarbonaat (NaHC03).
.
Piet Kuipers heeft sinds 20 juni 2008 een DCA-weblog: http://dca.web-log.nl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
update 18 juni 2008
De eerste, op 1 juni 2008 door de landelijke Werkgroep Welzijn Kan-kerpatienten (W.W.K.) georganiseerde, bijeenkomst voor (ex) kanker-patienten die succesvol de therapie met natriumbicarbonaat, volgens het concept van Dr.Simoncini hebben ondergaan danwel nog onder-gingen, is zeer succesvol geweest. Dit werd unaniem door alle leden van de werkgroep beaamd en derhalve zal het zeker een vervolg krijgen.

Reeds voor de openstelling van de zaal (13.30 uur) was een groot aan-tal bezoekers aanwezig. Hoewel in beginsel besloten was om de geno-digden te beperken tot hen die de therapie met natriumbicarbonaat had-den ondergaan of nog ondergingen is (op verzoek) besloten om dit bij te stellen en ook een aantal personen toe te laten die succesvol een andere therapie (waaronder DCA) volgden of hadden gevolgd en ook een klein aantal personen die hiervoor belangstelling hadden vanwege kanker in hun relatieonele omgeving. Bewust was er ook gekozen om deze (1e) keer geen pers uit te nodigen, danwel toe te laten.

De bijeenkomst (14.00-17.00 uur), verlopen in een ontspannen sfeer, liep uit tot bijna 18.00 uur. Een aantal van hen kreeg de gelegenheid om zijn/haar relaas te vertellen m.b.t. tot de eigen bevindingen die ge-leid hadden tot genezing en/of verbetering. Zie eventueel ook de video-getuigenissen: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html
.
Een van deze sprekers was iemand die vertelde dat haar vader bezig was met een behandeling natriumbicarbonaat in de kliniek te Bilthoven toen de inval daar plaatsvond. Voor hem was er geen gelegenheid meer om de kuur, die dus abrupt werd afgebroken, af te maken en enkele maanden geleden is hij helaas overleden. Dit trieste lot is ook nog een aantal anderen patienten overkomen. Ten tijde van de schan-delijke inval volgden een 60-tal patienten deze therapie/kuur succesvol.

Door het trieste relaas van haar vader wil ze nu graag ervaringsverhalen verzamelen rondom de inval in Bilthoven en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor de patienten en hun omgeving om zodoende een compleet beeld te scheppen van de beleving van dit drama. Na afronding zal op universitair/wetenschappelijk niveau een en ander worden gepubliceerd in medisch/wetenschappelijke tijdschriften/magazines. Wie aan deze raportage nog wil meewerken en zijn/haar verhaal wil vertellen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de webmas-ter (zie profiel/contact) en wij brengen u met haar in verbinding.

Zie in dit verband ook een eerder gepubliceerde, schokkende bericht-geving/brief (31 december 2007), van een van de betrokken patienten bij: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2007/12/schokkende-brief-patient.html

Uit ontvangen mails van patienten bleek ook welk een impact deze on-rechtmatige inval te weeg heeft gebracht. Citaat uit een van de e-mails:

Ik was niet in Bilthoven tijdens de overval, maar daar later aanwezig en trof daar diep ongelukkige mensen, beroofd van hun geloof in mense-lijkheid, nauwelijks nog aanspreekbaar door het niet kùnnen geloven dat hun hoop op redding, op leven, zomaar ineens met een botte bijl door robot-figuren was geruïneerd. Ik heb een en ander meegemaakt, maar die dag was absoluut één v/d meest traumatische uit mijn leven.

Zie voor een verdere berichtgeving over de bijeenkomst het verslag: http://magazine.diamental.nl/literatuur/rubrieken/verslagen/wwk.htm van Willeke (Stichting Diamental), een van de aanwezigen, die alternatief: http://positiefalternatief.web-log.nl/ haar borstkanker bestrijdt.

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl