Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Internist hekelt (veelbelovende) DCA-kritiek VtdK!

maandag 12 januari 2009

Internist hekelt (veelbelovende) DCA-kritiek VtdK!

Tweede patiëntenbijeenkomst W.W.K (update 27 januari 2009)
.
De tweede patiëntenbijeenkomst van de Werkgroep Welzijn Kankerpatiën-ten (W.W.K.) zal plaatsvinden op zondag 8 maart 2009. Meer info en/of aanmelden via de WWK-website: http://www.kankerwelzijn.nl/agenda.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Weblog-verslaggeving Beth (update 23 januari 2009)
.
Volg hier: http://journeytowardhealth.blogspot.com:80/ weblog-verslag van borstkankerpatient Beth (Texas-VS) die geen reguliere chemo/bestraling en/of operatie wilde ondergaan maar koos voor Dr.Simoncini en zijn be-handeling van kanker met natriumbicarbonaat in combinatie met supple-menten/voeding. Hier: http://www.curenaturalicancro.com/video-drsimoncini-cancer-convention-2008.html Dr.Simoncini tijdens zijn toespraak op het symposium te Los Angeles (2 september 2008), waaronder interviews met genezen kankerpatienten. Meer info internationale site: http://www.cancerfungus.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particulier kankercentrum meldt 60-70%... DCA-succes!
.
Oud-internist en longarts Dr. M.C.P. Braat relativeert en hekelt de DCA-kri-tiek v/d Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in zijn brief (04-12-2008), zie: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/01/dca-veelbelovend-schrijft-drmcpbraat.html aan Dr. Jan W. Nienhuys van deze.. tendentieuze vereniging.

Hij schrijft ondermeer dat de vereniging zich te negatief opstelt tegenover het potentiële kankergeneesmiddel DCA (dichlooracetaat), dat de VtdK wenst te verbieden en is, net als wij, van mening dat men het niet zonder meer (zoals ze dat vaker doen) mag afschilderen als zijnde kwakzalverij!!!

De afwijzende houding van oncologen, die tezelfder tijd geen alternatief in de aanbieding hebben, bevordert en dwingt de assertieve patiënt tot zelf-behandeling, dus (vaak) zonder echte medische controle. Dat vindt hij een uiterst ongelukkige ontwikkeling die niet gestuit kan worden door het middel ‘te verbieden’, waarmee wij het natuurlijk....... volmondig eens zijn!

Dr. Braat is van mening dat DCA een veelbelovend middel is en wij citeren:

Ik heb in mijn werkzame leven vele ‘wonder’middelen zien passeren, maar ben van mening dat DCA een werkelijk veelbelovend middel is, dat in po-tentie en langs een geheel nieuw aangrijpingspunt de meeste vormen van kanker kan beïnvloeden..... en zijn verwijzing naar particulier DCA-succes:

MEDICOR, een Canadees particulier kankercentrum, waar "terminale" pa-tiënten die dat wensen met DCA worden behandeld onder medische contro-le (maar niet in kader van regulier ‘onderzoek’), beschrijft in september 2008 een 60-70% ‘overall positive response rate’ bij 265 patiënten met eind-stadium van vele kankervormen waarbij DCA vaak als adjuvant is gebruikt
.
Verslaggeving DCA-genezen Belg(en) is hier te vinden (pdf-bestand): http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/DCA-HetLaatsteNieuws.pdf en informatie on-derzoek: http://www.depmed.ualberta.ca/dca/ op de Alberta-universiteit website.

Wij vragen ons af hoe lang kankerpatienten en met name in Nederland nog moeten wachten op dergelijke (reguliere en/of particuliere) initiatieven? Hoeveel kankerpatienten zullen nog (onnodig) moeten overlijden, voordat de halstarrig in stand gehouden, meestal mensonvriendelijke en vaak on-werkzame, status quo wordt doorbroken, want het is toch pure idiotie om te geloven dat chemo en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere, nog onderkende maar revolutionaire, behandelingen van kanker?
.
Hoe lang zullen kankerpatienten nog aan het lijntje worden gehouden, of is misleiding danwel belogen en/of bedrogen, een betere omschrijving? En dat terwijl er effectieve mensvriendelijke behandelingen voorhanden zijn, waarvan akte elders en/of HIERONDER op dit weblog! Grof schandaal!!!

Voor meer DCA-informatie website Nederland:
http://dcasite.nl/home/ en/of Wereldwijd: http://www.thedcasite.com/index.html en voor DCA-zelfhulpgroep: http://www.natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/10/drwhuppes-start-zelfhulpgroep.html Medicor-site: http://www.medicorcancer.com/DCAtherapy.html

1 opmerking:

Steven zei

Geachte webmaster,

Kunt U zich misschien verdiepen in een andere alternatieve behandeling tegen kanker, namelijk Quercetine?

Behandel kanker met Flavonoiden, zie:

http://www.phyto-therapy.nl/

Dank!

Steven Chang

www.succesboeken.nl