Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Oproep oud-rechter aan journalistiek Nederland!!

donderdag 31 juli 2008

Oproep oud-rechter aan journalistiek Nederland!!

Op woensdag 30 juli 2008 is op de website / forum van "De Journalist": http://www.dejournalist.nl/opinie/bericht/de-gemiddelde-journalist-is-een-medisch-analfabeet onderstaande oproep aan journalistiek Nederland geplaatst, door Mr. N.H. de Vries ( oud-rechter ) welke wij, met dank, ondersteunen.

Journalisten van Nederland,
(in terminologie van Frits van Dam (secr. VtdK): de middelmatige....., alsook de briljante),

Leent Uw oor niet meer voor de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor een totalitaire geneeskunde, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen door middel van een beroepsverbod voor complementair werkende art-sen en therapeuten. Doorziet, geachte journalisten, hoezeer U voortdu-rend dreigt te worden misleid en weest dus geen boodschapper meer van de Vereniging tegen de Kwakzalverij welker verderfelijke ideeen de Nederlandse patient voor jaren op achterstand zetten........ Lees gehele oproep hier: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/07/oproep-mrnh-de-vries-oud-rechter.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directe aanval op en/of proces tegen de staat!!

Deze en andere mogelijkheden worden aangedragen door Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh (82), voormalig huisarts (ruim 50 jaar) te Haarlem en auteur van een groot aantal boeken, dat wordt ingeleid door zijn vriend en arts Bob Th. Hornstra. Dr. Moolenburgh is een van de bekendste (huis)artsen van Nederland en na een lange en felle strijd ondermeer verantwoordelijk voor het verwijderen van fluor uit al het drinkwater in.... geheel Nederland.
.
Hij komt met deze opties om te voorkomen dat het thans bedreigde alternatieve/complemenraire circuit om zeep wordt geholpen door onder-meer verderfelijke en ondermijnende activiteiten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (ook: VtdK ) en van hun aanhangers en/of sympathisanten.

Indien geen erkenningsregel (BIG-wetgeving) voor (integer) niet-conven-tioneel werkende artsen wordt doorgevoerd, zullen deze op den duur (mogelijk) verdwijnen uit de Nederlandse gezondheidszorg. Lees hier het gehele verslag van Dr. Hans Moolenburgh (82):
http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/07/alternatievecomplementaire-geneeswijze.html

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl