Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': W.W.K. start eigen website en overige informatie!

maandag 1 september 2008

W.W.K. start eigen website en overige informatie!

W.W.K. patienten-bijeenkomst (2e) en Spiegelbeeld (update 6/10/08)
.
W.W.K. patiënten-bijeenkomst (2e), zondag 23 november 2008. Later meer.
Zie hier verslag vorige (1e) bijeenkomst: http://kanker.diamental.nl/steun/wwk.htm
.
In het onafhankelijk maandblad ‘Spiegelbeeld’ voor wetenschap, gezond-heid en milieu: http://www.spiegelbeeld.nl/ van oktober 2008 (nr: 9) is deze keer ook een artikel opgenomen van Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de werkgroep (W.W.K). Hij besteed daarin ondermeer aandacht aan zijn boek met de definitieve titel (na twee wijzigingen): Chemo? Of kan ik zelf kiezen? (zie info hieronder). De uitgever is: www.succesboeken.nl Ook aan de orde komt chemotherapie in relatie tot de eed van Hippocrates (artseneed). Verder nog Dr. Wim Huppes die zichzelf heeft genezen (dichloorazijnzuur) van prostaatkanker (zie eerdere info hieronder), nadat hij regulier was opgegeven en als voorbeeld wordt gesteld voor wat er mis is in de reguliere zorg. Lees (koop) voor verdere informatie het blad.

Regulier opgegeven en toch genezen!
In hetzelfde blad ook nog een artikel van Harm Wagenmakers, wiens lever voor 70 % was verkankerd. Regulier waren er geen methoden ter behan-deling voorhanden. Hij was dus opgegeven (augustus 2006) en zou niet lang meer te leven hebben. Door toeval en fantastische bemiddeling van Henk Trentelman kwam hij in kontakt met de kliniek van Dr. Robert Gorter in Keulen: http://www.cologne-model.com/nl/index_nl.php en thans is hij geheel genezen. Harm schrijft ondermeer in dit/zijn artikel... (wij citeren): Ik hoef u niet uit te leggen denk ik, dat ik Henk Trentelman, mijn leven lang dankbaar zal blijven voor zijn spontane actie en de enorme, onvoor-waardelijke inzet voor mij! Beiden waren volslagen vreemden voor elkaar!
.
Lees (koop) het blad ‘Spiegelbeeld’ voor alle informatie en/of lees een verslag van Harm hier: http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13017 of zie video: http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=uw_ve.Harmen&nieuws=12959
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nationale Handtekeningenactie IOCOB! (update 5 oktober 2008)
.
De nationale 'Ga voor CAM (Complementary Alternative Medicine)’ handte-keningenactie is een initiatief van IOCOB. Een stichting voor innovatief onderzoek van complementaire behandelwijzen in Nederland: www.iocob.nl

Zie hier: http://www.iocob.nl/nieuws/de-nationale-gavoorcam-actie.html het persbericht en oproep aan politiek Den Haag m.b.t. de voorgenomen, onaanvaardbare, beperking(en) van therapie-keuzevrijheid voor patienten.
.
Zie: http://www.gavoorcam.nl om deze actie te bekijken en/of... te steunen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marjolein Bouwman (update 21 september 2008)
.
Uit publicaties op het internet is gebleken dat de aanvankelijk genezen (eierstokkanker) verklaarde Marjolein Bouwman (Netwerk/Nieuwe Revu) wederom is geconfronteerd met kanker. Lees: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/09/verslaggeving-patienten-drsimoncini.html
hier verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWS EN INFORMATIE W.W.K.

Eigen website W.W.K.

Naast dit weblog komt de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) zeer binnenkort met een geheel eigen informatieve website met als adres:
http://www.kankerwelzijn.nl (onder constructie), waarin een doorlink is opgenomen naar een andere website, waar kankerpatienten hun ervaring met chemo kunnen vermelden, voor een in voorbereiding en nog te voeren juridisch proefproces, dat zal zijn gebaseerd op de toe-passing van chemotherapie in relatie tot... de (artsen) eed van Hippocrates.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boek: Chemo? Of kan ik zelf kiezen? (definitieve titel/update 5-10-2008)

Waarschijnlijk 30 oktober 2008 zal het boek met hierboven genoemde titel (ISBN....) op de markt verschijnen. Auteur is Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de werkgroep. Aan de tot stand koming van dit boek is door een groot aantal personen en organisaties, waaronder werkgroep-leden, medewerking verleend, danwel een bijdrage geleverd. Zie hier: http://www.uitdaging.net/gezond/chemotherapie_bijwerkingen.html voor vast wat inhoudelijke informatie over dit boek (circa 321 pagina's), of lees (koop) het maandblad ‘Spiegelbeeld’: http://www.spiegelbeeld.nl/ (oktober 2008-nr: 9) voor meer info. Uitgever van dit boek is: www.succesboeken.nl

Het voorwoord in dit unieke boek is van Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh, een van de bekendste (huis)artsen van Nederland. Zie hier een recent inter-view: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL met Dr. Hans Moolenburgh en/of zijn oproep/berichtgeving hieronder (31 juli 2008).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frontier-symposium 2008, Krasnapolsky Amsterdam (update 28/09/08)

Op zaterdag 15 november 2008 zullen Drs. H.J. (Henk) Trentelman en Dr. W. (Wim) Huppes aanwezig zijn als sprekers op het Frontier-symposium 2008: http://www.frontiersymposium.nl/ in het ‘Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam’. Het thema zal, ondermeer, zijn de therapie-keuzevrijheid voor de (terminale) kankerpatienten, zoals al geruime tijd in Duitsland en recent ook in Engeland (18 ziekenhuizen) van kracht is geworden, want het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere (revolutionaire) effectieve en mensvriendelijker behandelingen van kanker, zoals al zo vaak is gebleken en aangetoond (getuigenissen) op dit informatieve weblog (zie weblinks).
.
Zie deze link voor (nog) meer informatie en alvast een kijkje in...... de zaal:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2226&p=2#reactie46612
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWS EN INFORMATIE DR. T.SIMONCINI (update 28-09-2008)

Dr.Tullio Simoncini reist nog steeds de planeet aarde rond om zijn visie betreffende kanker (een schimmel) en zijn vaak succesvolle behande-lingen met natriumbicarbonaat ( = NAHC03 ) overal wereldkundig te maken.

Bekijk en beluister bij de video-link Dr.Simoncini tijdens zijn toespraak op het symposium te Los Angeles (2 september 2008), waaronder ook een aantal gesprekken, danwel interviews met genezen kankerpatienten: http://www.curenaturalicancro.com/video-drsimoncini-cancer-convention-2008.html Meer info zie internationale site: http://www.cancerfungus.com/

Dr. Simoncini zal ook als spreker aanwezig zijn op de “ Deutscher Alter-nativer Krebstag”, die gehouden wordt op 18 oktober 2008 in Stuttgart. Zie bij deze link voor meer informatie: http://www.krebstherapien.de/AAK.pdf
.
Zie, middels deze link naar de website van Dr. Mercola, ook nog een video waarop Dr.Tullio Simoncini in gesprek is met presentator Doug Kaufmann: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/08/05/fungus-causing-cancer-a-novel-approach-to-the-most-common-form-of-death.aspx?source=nl Is uitgezonden in de VS.
.
Door steeds meer artsen/klinieken wordt de therapie van Dr.T.Simoncini in praktijk gebracht en toegepast. Zo ook door (ondermeer) de kli-niek ‘Hope Clinics International’ van Dr. Steven Hines in Mexico: http://www.drhines.net/Treatments/index.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTUEEL NIEUWS, DIVERSEN
.
IOCOB plaatst open brief van Ron Fonteine!

Zie bij de link de open brief van Ron Fonteine aan journalistiek Nederland:
http://www.iocob.nl/nieuws/open-brief-aan-journalisten-van-fontaine.html

Ron Fonteine heeft een van de meest kritische websites in Nederland op het gebied van alternatieve en complementaire geneeskunde (meer dan... 5 miljoen bezoekers in ruim 2 jaar), en hij maakt zich terecht kwaad over de rapportage met betrekking tot dit onderwerp door journalistiek Neder-land. Zie website Ron Fonteine:
http://www.fonteine.com/index.html en......

wil in dit verband ook nog verwijzen naar de oproep van Mr. N.H. de Vries (oud-rechter) in zijn berichtgeving hieronder op dit weblog per 31 juli 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl