Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Boek: Chemo of kan ik zelf kiezen en Proefproces!

maandag 13 oktober 2008

Boek: Chemo of kan ik zelf kiezen en Proefproces!

Laatste W.W.K. nieuws! (update 25 november 2008)
.
Patiëntenbijeenkomst W.W.K.
Vanwege de grote vraag naar een vervolg op de op 1 juni 2008 gehouden patiëntenbijeenkomst is een 2e bijeenkomst georganiseerd. Zie hier eventueel verslag vorige bijeenkomst: http://kanker.diamental.nl/steun/wwk.htm
.
De bijeenkomst vindt plaats op zondag 23 november 2008 (13.00-17.00 uur) te Amersfoort. Mocht u zich willen aanmelden dan kan dit nog via: WerkgroepWK@gmail.com Wij verwachten dat er net als de eerste bij-eenkomst volop belangstelling zal zijn en raden u aan dit zo spoedig mogelijk te doen (vol = vol). Alle verdere informatie vindt u op de recent geactiveerde W.W.K-website: http://www.kankerwelzijn.nl/agenda.htm
.
Wegens omstandigheden heeft deze bijeenkomst geen doorgang kunnen vinden en zal er een andere datum worden bepaald. Zie W.W.K.-website.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boek: Chemo? Of kan ik zelf kiezen?....... www.succesboeken.nl

Na maanden werk en intensieve voorbereidingen zal omstreeks 30 okto-ber 2008 het boek (zie afbeelding) met bovengenoemde titel van auteur Drs. H.J. (Henk) Trentelman, tevens lid van de landelijke Werkgroep Wel-zijn Kankerpatienten (W.W.K), op de markt verschijnen. Aan de tot stand koming van dit boek is door een groot aantal personen/instanties, waar-onder werkgroepleden, medewerking verleend, danwel een bijdrage ge-leverd. Een van de (belangrijkste) doelstellingen van de W.W.K. is het ver-werven van therapie-keuzevrijheid voor (terminale) kankerpatienten, zo-als in Duitsland en...... zeer recent ook in Engeland van kracht is geworden.

Het boek zal, gezien de inhoud, de nodige weerstand oproepen, doch dat is beslist noodzakelijk om veranderingen in de Nederlandse gezond-heidszorg te bewerkstelligen en de huidige status- quo te doorbreken, want het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie en/of bestraling meer bestaansrecht hebben dan andere (revolutionaire) effectieve en mensvriendelijker behandelingen van kanker, zoals al zo vaak is gebleken (getuigenissen) en dat ook uitgebreid aangetoond zal worden in dit boek.

Het voorwoord in dit unieke en geruchtmakende boek is van Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh, een van de bekendste (huis)artsen van Nederland en Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau (Duitsland) die bijna dag en nacht hulp/steun biedt aan (terminale) kankerpatienten die in Nederland niet meer, of nauwelijks nog gehoor vinden. Wie is Dr.Moolenburgh? Een inter-view:http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M24&ss=P298&l=NL

Proefproces (weblink geactiveerd per 1-11-2008)
In het boek is ook de link: http://www.mijnervaringmetchemo.nl/ opgeno-men naar een website, waar kankerpatienten hun ervaring met chemo kunnen vermelden, wat van belang is voor een in voorbereiding en nog te voeren juridisch proefproces, dat zal zijn gebaseerd op de toepassing van chemotherapie in relatie tot..... de afgelegde (artsen) eed van Hippocrates.

Boekenlegger
Om aan de doelstelling van dit boek een extra dimensie te geven is er een boekenlegger bijgesloten met daarop ondermeer afgedrukt de Eed van Hippocrates. Die boekenlegger kan dan en passant, danwel met enige nadruk op een daarvoor passend moment, door de (terminale) patient aan zijn behandelend arts/specialist worden aangereikt, als hij/zij ten behoeve van een gekozen alternatieve behandeling....... geen enkele steun ervaart.
.
Info cover en website boek (website geactiveerd 1-11-2008)
Zie hier website over het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en hier (pdf-file): http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872015.pdf alvast wat inhoudelijke informatie waaronder: dankwoord, voorwoord, inhoud en eerste hoofdstuk. Het boek met een prijs van € 29,95 omvat 321 pagina’s en is te BESTELLEN bij de uitgever: www.succesboeken.nl

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl