Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Lancering website kankeronderzoek en visie WWK

vrijdag 20 maart 2009

Lancering website kankeronderzoek en visie WWK

KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisa-ties (NFK), Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ-Eindhoven) en Integraal Kan-kercentrum Oost (IKO-Nijmegen) lanceerden op 17 maart 2009 een nieuwe website: www.kankeronderzoek.info Het is een databank waarin alle onder-zoeken zitten op het gebied van kankerbestrijding, maar artsen en weten-schappers kunnen ook experimentele, danwel alternatieve onderzoeken (trials) aanbieden. Het zijn experimentele methodes, een nieuw medicijn of dosering van een bestaand medicijn, die...... op mensen getest worden.
.
NOS-journaal (17 maart 2009): http://player.omroep.nl/?aflid=9116224 en/of: http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/3/17/170309_meerinvloedkankerpatientviasite.html of: http://www.ikcnet.nl/nieuws/index.php?id=4822 voor meer info.
.
Deze patient had er gelukkig baat bij en overwon de verwoestende ziekte: http://www.hartvannederland.nl/item/20274/Nieuwe_website_voor_kankerpati_nten
.
WWK STANDPUNT BETREFFENDE WEBSITE KANKERONDERZOEK!
.
Mede op verzoek van de redactie van een bekend tv-actualiteitenprogram-ma heeft de WWK hun standpunt en visie omtrent de onlangs gelanceerde website: http://www.kankeronderzoek.info middels een open brief, kenbaar ge-maakt. Deze brief zal ook naar zoveel mogelijk media, politieke partijen, Eerste / Tweede Kamer worden verzonden en op websites gepubliceerd!
.
De landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten is van mening dat het oude wijn in nieuwe zakken is en een uiterst geraffineerde methode om... (lees brief), of.. zoals omschreven in ontvangen mails over dit onderwerp:
.
"Het KWF heeft een site geopend waar uitbehandelde kankerpatiënten hun wijze van gewelddadige dood zélf mogen uitkiezen" en uit deze e-mail........
.
"Het KWF lokt hiermee op een sluwe manier meer proefkonijnen in hun che-mische proeftuin... en onderwerpen hen aan behandelingen, die ongetwij-feld weer toxisch zullen zijn en net zo goed een vorm van doodmartelen....."
.
De landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten streeft ernaar dat wordt ingegaan op de wens van 30 % van de kankerpatienten, die aangeeft niet voor chemo te kiezen, zoals ook kenbaar gemaakt in de briefwisseling: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/03/briefwisseling-tussen-wwk-en-kwf.html tussen WWK en KWF en is voorstander van het Engelse initiatief: http://www.dailymail.co.uk/news/article-541852/Terminally-ill-cancer-patients-offered-chance-experimental-drugs.html waar een en ander (alternatieve behandelingen kanker) al ruim een jaar van toepassing is in 19 ziekenhuizen en klinieken!
.
De gelanceerde website lijkt in niets (heeft er zelfs niet de schijn van) op het Engelse initiatief! Lees hier gehele WWK-brief: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2009/03/wwk-standpunt-omtrent-website.html

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl