Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Schokkende aanklachten gezondheidszorg (deel-2)

maandag 4 januari 2010

Schokkende aanklachten gezondheidszorg (deel-2)

WWK INFO:... http://welzijnkanker.nl/index.htm ...... update website: 18-09-2010
.
WWK-lid Drs. H.J. (Henk) Trentelman is overleden op donderdag 19 augustus 2010!!
Ir. Linda Woudstra start actiegroep therapievrijheid n.a.v. oproep Henk Trentelman! 
Léonie Sazias en Henk Trentelman zijn in een 4- delige video te zien op... 'You Tube'
Stichting Sergio en hun geheel... vernieuwde website en een filmpje op... 'You Tube'
.
........................................LAATSTE UPDATE: 28 december 2010...................................
Krachtige (alternatieve) wapens in de strijd tegen kanker: http://tinyurl.com/ych6neh
NIEUW...... under construction...... http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/
.
PATIENTENVERENIGING 'BAAS OVER EIGEN LICHAAM' (BOEL)... NIEUW
Patiëntenvereniging ‘Baas over eigen Lichaam’ (BoeL) presenteert zich op zaterdag 22 januari 2011 in Rotterdam met een informatiemid-dag 'Keuzes bij kanker'. Meer of..... baasovereigenlichaam@gmail.com
.
De vereniging maakt zich sterk voor keuzevrijheid en officiële erkenning van behandelingen voor mensen die de levensbedreigende ziekte kan-ker hebben. Het doel van de bijeenkomst is kennismaking met een aan-tal verschillende benaderingen voor behandeling en omgang met kanker.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOE DE WERELD WERD EN NOG WORDT BESODEMIETERD!
en het grootste volksdeel slaapt en/of wordt gehouden door de (vaak) misleidende-gema-nipuleerde oude media, maar worden gewekt door onafhankelijke nieuwe media... verschil
.
Eric Cantona, oud- voetballer-international (Frankrijk) is het (financieel) besodemieteren zat en stelt een daad… Bankrun op 7 december 2010 en de banken slopen... een revolutie!
.
De Grote Pensioenroofmet de 'Staat der Nederlanden' in dubieuze rol.... KRO, 27-11-2010!
.
EEN SCHOKKENDE SAMENVATTING - OVERZICHT!
.
FABRIKANTEN VAN MEDICIJNEN-PILLEN ZIJN DOOR EN DOOR VERROT!
Omkoping, fraude en corruptie zijn schering en inslag in de farma-ceutische sector, aldus Dr. John Virapen de voormalig directeur van 'farmareus' Eli Lilly in Zweden en fabrikanten van pillen zijn door en door verrot vertelt hij in het AD van 8 januari 2010! De farmaceu-tische industrie heeft regeringen en de bevolking in hun greep! Zo simpel is de conclusie! Bangmakerij, manipulatie met data, gladde praatjes en al wat nodig is om beslissingen te forceren worden toe-gepast om hen in een machtspositie te plaatsen/te houden, maar.....
...
Eindelijk! Eindelijk komt er een stem uit hogere kringen van de Euro-pese Unie, die zich laat horen over deze.. ongelooflijke manipulaties!
Aanleiding in dit geval is de krankzinnige bangmakerij voor de Mexi-caanse Griep. Zie zeker ook NOS 'Nieuwsuur' van.. 16 november 2010.
.
Dossier Mexicaanse Griep, onthullend boek onderzoeker Daan de Wit,
met als doel het leveren van info voor een.... parlementaire enquete!
.
TOENAME MISKRAMEN MET 700% DOOR H1N1 VACCIN!
Onlangs kreeg de adviescommissie voor vaccinatie van kinderen van het Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) een rapport met onthutsende cijfers. Bij zwangere vrouwen die het H1N1-vaccin kre-gen was er een toename van miskramen van maar liefst 700%. Boven-dien bleken deze vrouwen 3x meer kans te hebben om de seizoens-griep te krijgen en 10x meer de Mexicaanse griep als ze daartegen in-geënt waren. Lees verder..Conclusie CDC: omdat blijkt dat de vacci-naties veilig-effectief zijn gaan we in 2011 gewoon door!! Rapporten!

MEDICIJNEN (90%) WERKEN ONVOLDOENDE OF NIET!
Door huisartsen en specialisten voorgeschreven reguliere medicijnen zijn in 90% van de gevallen voor slechts een minderheid heilzaam. Voor 50 tot 70% van de patiënten heeft het innemen van medicijnen zelfs geen enkele heilzame werking, lees verder. Medicijngebruik, de schokkende feiten, de risico's en... het medisch bedrog op een rijtje!
LAATSTE UPDATE: 16 december 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS.. GRIEPPRIK ZINLOOS.. WERKT NIET!De afgelopen weken hebben 4 miljoen mensen in Nederland weer een (schadelijke/zinloze) griepprik gekregen waarvan... wetenschappelijk
is aangetoond dat deze voor 99% niet werkt! Zie Zembla-uitzending, zaterdag 20 november 2010. Meer info betreffende 'Vaccinaties' en te houden 'GezondVerstandAvonden' bij Anneke en 'Verontruste Moeders'.
.
Radio 1 nieuws... griepprik is onnodig, want werkt niet en zeker niet bij de doelgroep ouderen en zieken!  Zembla verstrekt nadere uitleg. De onbewezen, overbodige en ook... miljardenverslindende griepprik!
Drs. J. Consemulder (psycholoog).. laat u informeren, niet injecteren!
.
Ook de conclusie van oud-burgemeester Peter Vereecke is... we wor-den belogen, bedrogen, bestolen, gemanipuleert, gepropageert en vooral (doel)bewust ziek gemaakt en roept op tot kritisch nadenken!!
.
Uitgebreide website met goed onderbouwde en traceerbare feiten be-treffende (griep) vaccinaties en..... veel andere (gezondheids) zaken.
.
IN MEMORIAM KAREL VAN HUFFELEN
Karel en Caroline van Huffelen zijn twee bijzonder bevlogen mensen. Hun passie om de wereld te helpen helen is onmiskenbaar te voelen in hun werk en tijdens ontmoetingen met hen. Hier een van hun in-drukwekkende nieuwsbrieven betreffende vaccinaties. Uit betrouw-bare bron hebben wij vernomen dat Karel van Huffelen is overleden bij een tragisch busongeluk in Peru, op donderdag 2 december 2010.
.
Condoleances..... http://www.karelencaroline.nl/condoleanceregister
.
Karel en Caroline te gast bij TV-Gelderland n.a.v. hun boek 'risico's van het draadloze tijdperk' over de gezondheidsschade door straling.  
LAATSTE UPDATE: 06 december 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE CHOLESTEROLMAFFIA MET HUN.... MISLEIDING EN GROVE LEUGENS!
Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische indu-strie, artsen en margarinefabrikanten een miljardenbusiness gewor-den, maar volgens inzichten van Prof. Dr. W. Hartenbach en andere belangrijke wetenschappers volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Slechts weinigen weten hoe groot de mislei-ding door de 'cholesterolmaffia' werkelijk is.... lees de ontmaskering.
LAATSTE UPDATE: 21 november 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APOTHEKER HAESBROUCK EN ZIJN KRUISTOCHT TEGEN ADHD FRAUDE!
De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck -met weer een nieuwe aanklacht- is al jaren bezig met een offensief tégen de farmaceuti-sche industrie en vóór zijn medemensen!! Zijn schokkende bevindin-gen beschrijft hij op zijn website: http://www.adhdfraude.net/blog/.
In een van zijn boeken ‘Fraude met serotinine en dopamine’ om-schrijft hij dat ADHD-ers , depressieven en zelfs Alzheimer’s chemi-caliën krijgen die in feite partydrugs zijn en die drogeren in plaats van genezen. Artsen mogen dit niet weten, vandaar dat men ze op-leidt met.. de fabeltjes van tekorten aan serotonine en/of dopamine.
.
Brief (4-11-2010) aan minister Edith Schippers (VWS),  Ritaline getui-genissen en het verslag van Annelies....... een ervarings-deskundige.
LAATSTE UPDATE: 21 november 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELOGEN EN BEDROGEN... CHEMTRAILS ONTMASKERD... EN STOPGEZET!
Jarenlang werden ze belogen, bedrogen en voor gek uitgemaakt! Men-sen die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen, giftige, voor mens-dier-plant, chemische stoffen in de atmosfeer sproeien om (zogenaamd!?) het klimaat te beïnvloe-den. De urenlang zichtbare strepen die deze toestellen achterlaten werden door hen 'chemtrails' genoemd in tegenstelling tot.. 'contrails'.
.
Onzin, zeiden wetenschappers en vele anderen; het zou slechts om normale uitlaatgassen (contrails) gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails' waren! Op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya is het bestaan ervan toegegeven en.. stopgezet! Lees verder.
.
Met speciale dank aan oud-burgemeester Peter Vereecke en vele an-deren van 'De Belfortgroup' voor hun niet aflatende inzet die tot stop-zetting van dit misdadige fenomeen heeft geleid. Velen van de (nog slapende) grote massa zullen dit echter nooit weten en ook de gema-nipuleerde reguliere media zwijgt wederom in alle talen! Lees verder.
.
VIDEO-FILM CHEMTRAILS!
G. Edward Griffin heeft een film geproduceerd met titel What in the world are they spraying? You Tube trailer hier en video (7) hier of hier
.
Ter bescherming van onze planeet tegen hongersnood-ziekten, ver-oorzaakt door krankzinnige wetenschappers, monopolistische bedrij-ven, schurkenstaten en regeringen, hebben de makers het initiatief genomen een wereldwijde beweging te starten tegen geo-enginee-ring, om deze misdadige waanzin onmiddelijk te stoppen! Lees verder
.LAATSTE UPDATE: 01 december 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wordt vervolgd....
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
OPROEP!
Uw keuzevrijheid voedingssupplementen staat op het spel! Euro-pese (Codex) regels houden consument onwetend over gezonde effecten van voeding! Teken hier petitie en/of lees zeker verder!

KRUIDEN HEBBEN FANTASTISCHE GENEZENDE KRACHTEN
.
maar... geneeskrachtige kruiden worden (waarschijnlijk) per 1 april 2011 verboden in de EU en zullen daarna worden bestempeld als ille-gaal, want de farmaceutische industrie slaat grote slag! Kom in actie want er rest ons nog maar 5 maanden om deze waanzin te stoppen!!
.
Dit verbod lijkt op uitvoering (onderdeel) van de Codex Alimentarius (officiële website). Een ander onderdeel van deze complexe en inge-wikkelde materie zijn vitamines en mineralen die op termijn ook aan banden -verboden- kunnen worden gelegd! Meer omtrent de Codex en zijn krankzinnige doelstellingen bij Dr.Rath Health Foundation en ook hier ruime uitleg betreffende deze... gevaarlijke organisatie - missie!
.
Voorbeeldbrief inzake richtlijnen geneeskrachtige kruiden, bestemt voor verzending naar parlementariërs, ministeries, media enzovoort, inclusief een aantal email-adressen van... kamer en parlementsleden.
.
Codex protestsong.... door Henk Mutsaers en zijn River Zydeco Band.
.
Is alternatief en het voortbestaan van natuurgeneeskunde in gevaar?
.
Mailwisseling tussen een Argusoog-lezeres en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) betreffende een mogelijk verbod op kruiden en kruidenpreparaten.
Nieuwe brief van 2e kamerlid D. Samson... inzake kruidenrichtlijn 2011.
15-12-2010
-----------------------------------------------------------
NIEUWE STICHTING... DE RECHTEN VAN DE PATIENT(EN)!
Deze stichting is opgericht (mei 2010) door Drs. Hans van Montfort (met echtgenote en dochter), een gefrustreerd natuurgeneeskundig arts die bijna was gestopt, maar zijn frustratie heeft omgezet in actie. Je kunt gratis lid worden en/of doneren. Doel is om 100.000 of meer leden te verzamelen om zo een stem in Den Haag te krijgen m.b.t. vrijheid van zorgkeuze! Meld u hier aan als lid en/of donateur.
.
Ook de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) streeft naar therapievrijheid en met name voor (terminale) kankerpatienten.
.
Ir. Linda Woudstra... en actie therapievrijheid voor kankerpatienten.
.
TrendWatchers... voorstanders van integratie regulier en alternatief.
26-09-2010
----------------------------------------------------------
VITAMINE D EN MAGNESIUM TEKORT IS SCHRIKBAREND!  
.
Veel mensen hebben (vaak) onwetend een ernstig chronisch tekort aan vitamine d3.. lees verder en het mineraal magnesium.. lees ver-der met alle daaruit voortkomende dramatische gevolgen voor de ge-zondheid, want deze zijn van cruciaal belang. De symptomen van de tekorten zijn indrukwekkend te noemen! Kontrole kan via... huisarts.
.
Dr. Marianne Mousain-Bosc (magnesium) en Dr. Gert Schuitemaker (d3) en vele anderen, zullen de laatsten zijn om dit tegen te spreken.
25-09-2010
-----------------------------------------------------------
OUD GEDIENDEN STARTEN.... THERAPEUTISCH BEDRIJF!
Een collectief van gerenommeerde Nederlandse - Amerikaanse (oud) artsen, wetenschappers, juristen gaat zich belangeloos inzetten voor de ontwikkeling en productie van veelbelovende en vaak essentiële geneesmiddelen die niet door de gevestigde farmaceutische industrie (verder) worden ontwikkeld, omdat ze weinig of geen winst opleveren.
.
Cinderella Therapeutics is een nieuw  opgestart bedrijf dat op 14 september 2010 in de openbaarheid is getreden. Dit geweldige Neder-landse initiatief (primeur) stelt verwaarloosde medicijnen van grote farmaceutische industrieën tegen kostprijs ter beschikking aan art-sen en patiënten die overal ter wereld ongebruikt op de plank liggen, gedumpt door farmaceutische industrieën die vreesden dat het pro-duct nooit winstgevend zou zijn en ook.... nimmer nooit zou worden!
.
Men gaat de ontwikkeling van zulke verwaarloosde middelen zelf ter hand nemen. In samenwerking met artsen, onderzoekers en financiers met gedrevenheid als motief, zonder eigenbelang en winstoogmerk. Een 'open source' systeem en iedereen die kan bijdragen.... is welkom.
.
Het project dat als eerste is opgepakt betreft een nieuwe behandeling van gerecidiveerde hersentumoren. Bij gebleken effectiviteit zal deze methode ook kunnen worden toegepast voor diverse ander vormen van slecht behandelbare kanker. Vijf andere projecten zijn al in onderzoek.
.
Maak kennis met Cinderella en klik op de filmpjes om de verhalen van de initiatiefnemers, de onderzoekers en de patiënten te horen. Bekijk interviews, reageer en denk mee met Cinderella Therapeutics.
25-09-2010
----------------------------------------------------------
DRS. H.J. (HENK) TRENTELMAN OVERLEDEN (19-8-2010).
Na ruim 14 jaar heeft Drs. H.J. (Henk) Trentelman (72), mede initia-tiefnemer van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten (WWK), zijn moedige strijd tegen kanker alsnog moeten opgeven en is rustig ingeslapen op donderdagavond 19 augustus 2010. De rouw-dienst zal plaatsvinden in 'Uitvaartverzorging-Mijnhart’ te Ooster-beek aan de Utrechtseweg 220 (6862 AZ) op donderdag 26 augustus 2010, om 10.30 uur. Lees hier verder voor... aanvullende informatie.
.
Henk was tevens de auteur van de boeken 'Voor en na de Diagnose' en 'Chemo? Of kan ik zélf kiezen? en  een fervent voorstander van therapievrijheid voor (terminale) kankerpatiënten, want....er zijn andere mogelijkheden zoals ook de subtitel van zijn laatste boek luidt, maar... dan wel met ondersteuning vanuit de medische sector!
Wij wensen zijn echtgenote, familie en dierbaren heel veel sterkte, kracht, wijsheid en liefde toe in deze........  zware en moeilijke tijd.
.
Namens de landelijke Werkgoep Welzijn Kankerpatienten (WWK) is een internet condoleance-register geopend en is hier te vinden.
.
Anneke Bleeker, oprichter van de website verontruste moeders, belicht in ‘schrijfsels’ de meest recente gebeurtenissen op vaccinatie-, voe-dings- of ander actueel gebied en is van mening dat Henk Trentelman het grootste boeket bloemen verdient dat ze maar zou kunnen vasthou-den en... wij zijn het daar volmondig mee eens. Lees meer van Anneke.
AFSCHEIDSDIENST
Tijdens een meer dan twee uur durende dienst en onder grote belang-stelling (bijna 200 personen), is op donderdag 26 augustus 2010, op waardige wijze afscheid genomen van Drs. H.J. (Henk) Trentelman. Een (groot) aantal aanwezigen kreeg de gelegenheid het woord te voeren om Henk te herdenken door terug te blikken op zijn leven.
.
De epiloog was, tot veler verrassing, van Henk zelf! Zijn slotrede kwam via een beeldscherm waarop hij familie, vrienden en andere dierbaren toesprak, middels een eerder (13-12-09) opgenomen video.
.
Henk, rust in vrede en… jouw tomeloze inzet voor therapievrijheid zal worden voortgezet door mensen die ook de moed hebben tegen de stroom in te roeien. Jij roeide voorop maar moest noodgedwon-gen afhaken! Wij en vele anderen roeien verder, blijven je missen en zult oneindig in mijn en ons aller herinnering... blijven voortleven!
.
Ir. Linda Woudstra heeft n.a.v. een oproep van Henk Trentelman en de Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, de handschoen opgepakt om een actiegroep op te richten, die gaat strijden om voor kankerpatienten in Nederland therapievrijheid te krijgen!
26-08-2010
----------------------------------------------------------------------------------
Flaraxin.. nieuw (natuurlijk) wondermiddel tegen kanker
is de headliner bij Madbello (20 juli 2010)....... http://madbello.nl/?p=54199
.
FLARAXIN is een oplossing van plantaardige bestanddelen met toevoe-ging jodium. Lees verder... http://sites.google.com/site/otherlanguagesnl/flaraxin
.
Op 16 juli 2010 schrijft Desiree, (4e jaars student geneeskunde) op dit medisch forum: http://www.medischforum.nl/onderwerp/17568 dat Flaraxin gewoon natrium+bicarbonaat (NaHCO3) zou zijn. Dit is pertinent niet juist! Deze studente (of haar leermeester) heeft haar huiswerk niet goed gedaan of zaken verward! Ook bevestigd door Erik Verbeek die..
.
Flaraxin tegen kanker introduceert (video): http://www.vimeo.com/13357100
Erik Verbeek uit Hasselt (Belgie) is bestuurslid van de vereniging ‘No Cancer Foundation’..... https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
.
Kankerpatiënten en ervaring Flaraxin (video's): http://tinyurl.com/3yqtze6
Video realisatie Sociale Databank Nederland..... http://tinyurl.com/cqlr27
.
Flaraxin effectief bij 90% oncologische ziekten (meest bij kleine tu-moren) wordt aangegeven, maar het kan nog spectaculairder want....
.
Met een enkele prik kankervrij middels Holmiumtherapie
Hoogleraar en chirurg Jolle Kirpensteijn krijgt de meest uiteenlopen-de kankerpatiënten op zijn snijtafel. Bij moeilijke gevallen past hij sinds kort een revolutionaire methode toe....... http://madbello.nl/?p=7139
Meer informatie Holmiumtherapie via Google... http://tinyurl.com/344u9gg
.
Zie voor een overzicht van meer (alternatieve) wapens in de strijd tegen kanker: http://tinyurl.com/ych6neh met o.a. asperges en kanker..... http://tinyurl.com/37zzkfy
.
Behandelen van kanker is in 40 jaar slechts met 5% verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met aanpak van kanker. The New York Times: http://tinyurl.com/3xhyqrz  veegt in een hoofdartikel de vloer aan met huidige aanpak: http://www.kanker-actueel.nl/NL/ka-ni-5174.html
21-07-2010
----------------------------------------------------------------------------------
Uitbreiding 'evidence-based' behandelingen van kanker!
RCT (Reliable Cancer Therapies) is een non-profit organisatie met als doel het ver-strekken van informatie over betrouwbare behandelingen van kanker en de finan-ciering voor ontwikkeling van veelbelovende (alternatieve) therapieën tegen kan-ker: http://www.reliablecancertherapies.com/nl Projecten nu.... http://tinyurl.com/362rya7
.
Initiatiefnemer RCT (betrouwbare kankertherapieën) is landbouwkundig ingenieur Luc Verelst (Belg en is thans woonachtig in Zwitserland)... http://tinyurl.com/3ydyy5w
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprichting actiegroep: Therapievrijheid voor kankerpa-tiënten, 10 april 2010.  Meer informatie: http://tinyurl.com/y8c2frm
Moet er therapievrijheid komen voor kankerpatienten? Geef hier uw mening: http://tinyurl.com/3yuu88x actiegroep Ir. Linda Woudstra.......... http://tinyurl.com/3alxlur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positieve resultaten DCA (MMS) bij kanker blijkt uit recent onder-zoek (12 mei 2010): http://tinyurl.com/35pt78n Dr. Evangelos Michelakis verbonden aan de Alberta University Canada: http://tinyurl.com/22wmmyn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Semi-alternatieve huisarts werkt stuk goedkoper en......
Patiënten van huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbie-den gebruiken minder medicijnen, worden minder vaak in het zieken-huis opgenomen en de levensverwachting ligt zelfs hoger dan voor pa-tiënten van reguliere artsen, aldus onderzoek: http://tinyurl.com/2val57o...
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/homeopathie-een-nieuw-tijdperk-gloort/
----------------------------------------------------------------------------------
ENQUETE... 86% ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN WERKEN WEL!
In een lang (en vernietigend) ‘Weerwoord aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)’ op Nederlands grootste website voor complementaire en alternatieve ge-neeskunde, stichting IOCOB: http://tinyurl.com/y5aeb3j is onderaan de uitslag van een enquete te vinden die luid....
.Volgens een enquete in april 2010 onder de abonnees van het tijdschrift 'Arts en Auto' waren 4.000 respondenten (medici en andere hoog opgeleide zorgprofessio-nals) van mening dat............... 86% van de alternatieve geneeswijzen wel werken!!
Zie hier de volledige enquete in magazine 'Arts & Auto'.... http://tinyurl.com/3335gu4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BN-er Léonie Sazias: http://tinyurl.com/yd2lze6 heeft in het kader van de actie 'NL DOET' (19-20 maart 2010): http://tinyurl.com/yk7uns6 een gesprek gehad met WWK-lid Drs. H.J. (Henk) Trentelman. Zie foto rechts. Henk is helaas de meest ervaren kankerpatiënt van Nederland. Ondanks een dwarslaesie t.g.v. uitzaaiingen, zie hier-onder of: http://welzijnkanker.nl/nieuws.htm kan Henk nu zijn voeten en benen weer bewegen!! Henk maakt (wederom) gebruik van.... alternatieve mogelijkheden!
.
Léonie en Henk (foto) op website: http://www.flickr.com/photos/nldoet/4443036811/ en hier overzicht van berichten-foto’s: http://www.flickr.com/photos/nldoet/page77/ en hier op het videokanaal NL DOET: http://www.nldoet.nl/nldoetnu/ (snel zichtbaar).
.
LÉONIE EN HENK OP YOU TUBE! (update 5 april 2010)
Léonie Sazias in gesprek met Henk Trentelman, helaas de meest erva-ren kankerpatiënt van Nederland, nu in vier delen te zien op 'You Tube': http://www.youtube.com/watch?v=xJrK2oxHCXc of klik op.. foto Léonie - Henk.
.
In deel 1 laat Henk zien dat hij zijn voeten en benen weer kan bewegen. In deel 2 ondermeer aandacht voor de therapie met dendritische cellen en in deel 3 voor de therapie met natriumbicarbonaat. In deel 4 doet hij een oproep om nu eindelijk eens te luisteren naar wat de kankerpatiënten zelf willen!! Klik op foto Léonie-Henk.
.
Léonie Sazias-Henk Trentelman op website 'NuJij': http://tinyurl.com/ydcwrc6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPOT IN DE ZAAK OVERLEDEN PATIËNTE KLINIEK BERG EN BOSCH!!
  ............... 26 maart 2010 - Arrondissementsparket Utrecht
.
In Netwerk, 31 maart 2010, (Nederland 2, 20.25 uur) aandacht voor sepone-ring OM inzake het overlijden van een 58-jarige vrouw (Silvia T) nadat zij ok-tober 2007 was behandeld met natriumbicarbonaat.... http://tinyurl.com/y89ltd6
.
Het 'Openbaar Ministerie Utrecht' heeft na uitgebreid onderzoek besloten de zaak te seponeren waarbij een 58-jarige vrouw kwam te overlijden na behandeling in een kliniek voor alternatieve geneeskunde, Berg en Bosch.
.
.De 58-jarige vrouw uit Amsterdam (Sylvia T.) leed aan borstkanker en was onder behandeling bij een ziekenhuis in Amsterdam. In de periode 4 tot en met 7 oktober 2007 liet zij zich behandelen met natriumbicarbonaat in een kliniek voor 'Preventieve Geneeskunde' te Berg en Bosch. Op 8 okto-ber 2007 overleed zij. Omdat een verband vermoed werd met de behande-ling is onderzoek gedaan en sectie verricht. Hieruit komt naar voren dat natriumbicarbonaat is toegediend maar dat dit niet de (directe) doodsoor-zaak is. De patholoog geeft als doodsoorzaak een hartinfarct en vermeldt dat een verstoorde kaliumhuishouding een rol kan kan hebben gespeeld..
.
Lees gehele uitspraak OM hier: http://www.om.nl/@153219/sepot_in_zaak/ en een uitgebreid (tendentieus) artikel in 'De Volkskrant' van destijds hier: http://tinyurl.com/ycwszo8 En hier: http://www.fonteine.com/heksenjacht2008.html de scherpzinnige analyse van dit tendentieuze artikel door....... Mike Donkers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Tullio Simoncini: http://www.tulliosimoncini.it/index.html met een nieuwe website, betreffende zijn strijd tegen kanker met.. natriumbicarbonaat.
.
Dr. Tullio Simoncini op de video website Bluesplayer met een fraai over-zicht van zijn activiteiten... http://bluesplayer.co.uk/youtube_movies/simoncini/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTENTIE: ZEER KRACHTIGE WAPENS IN STRIJD TEGEN KANKER!
Overzicht van fragmentarisch op het internet verspreide informatie, bij-eengebracht tot een samenhangend geheel, dat effectief kan bijdragen in de strijd tegen kanker met onder andere... 'kurkuma doodt kankercellen' en ‘moleculen-injecties' en vitamine D3 tegen kanker! Meer info, waarover u waarschijnlijk niet beschikt, op het 2e weblog...... http://tinyurl.com/ych6neh
.
Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen han-den en.. informeer u zolang u nog gezond bent! (update: 01-06-2010)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe studie gepubliceerd in 'Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism' (maart 2010) wijst uit dat er op alarmerende grote schaal sprake is van een vitami-ne D3-deficiëntie (tekort). Het is niet alleen alarmerend, het is ook een oorzaak van veel andere ernstige ziekten zoals kanker, diabetes, osteo-porose en hart- en vaat-ziekten! Lees verder op website 'Natural News' (Engels)..... http://tinyurl.com/ybfgoyf
----------------------------------------------------------------------------------
Studenten en docenten van de ‘Stenden Hogeschool’ in Friesland krijgen alleen nog maar biologische voeding zonder de schadelijke E-nummers, want wie wil er nou vergif eten: http://tinyurl.com/yjjaevl Nederlandse... en mogelijk wereldprimeur!
----------------------------------------------------------------------------------
EFFECTIEVE KANKERBEHANDELING WERD...... DE NEK OMGEDRAAID! Lees hier: http://tinyurl.com/yhzrkqm hoe de Amerikaanse Food and Drug Admini-stration (FDA), een uiterst effectieve en natuurlijke kankerbehandeling, de nek om-draaide! Dr. Ivan Danhof wordt beschouwd als de Aloë Vera-autorititeit en ontwik-kelde een extract dat in zijn kliniek werd gebruikt met een genezingsgraad van maar liefts 80 %! Wederom een succesvolle therapie geëlimineerd! De ‘oorlog te-gen kanker’ blijkt steeds vaker een oorlog te zijn.... tegen de genezing van kanker!!
----------------------------------------------------------------------------------
BRUNO GROENING EN ZIJN..... VELE WONDERBAARLIJKE GENEZINGEN!
Lees: http://tinyurl.com/yjynfku verbijsterende verslaggeving over Bruno Groening, het fenomeen die met zijn kracht (heilstroom) ontelbare zieken weer gezond maak-ten! Genezingen van kanker, reuma, osteoporose en andere aandoeningen, lammen gingen lopen, doven horen en blinden weer zien! Artsen bevestigen de successen!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Kankertherapie met dendritische cellen, die in het Nijmeegse UMC St. Radboud nog selectief wordt toegepast, is zo succesvol dat die binnen 5 tot 10 jaar als reguliere behandeling kan worden gegeven voor diverse typen kanker. Dat zegt hoogleraar Carl Figdor v/h Radboudziekenhuis: http://tinyurl.com/yawdo5k Volledige artikel in ‘De Gelderlander’..... 08-02-2010.
.
Uitvoerige informatie (2006) betreffende dendritische celtherapie bij deze link: http://tinyurl.com/y875ee8 en bij deze (2004): http://www.refdag.nl/artikel/100946/
Info 'Nijmeegs Offensief Tegen Kanker' (N.O.T.K)... http://tinyurl.com/ydsv7va
.
Waarom een en ander nog 5 tot 10 jaar moet duren, voordat het grootschalig kan wor-den ingezet, zal voor velen volslagen onbegrijpelijk zijn! Kankerpatienten willen gene-zen worden en hebben vaak nog maar weinig tijd! Deze therapie wordt nota bene al ruim tien jaar toegepast door de Nederlandse arts Dr. Robert Gorter, in zijn kliniek te Keulen. Zie voor meer info dendritische celtherapie (met video-getuigenissen) dit web-log (blauwe deel) en/of.. http://www.kanker-actueel.nl/NL/dendritische-celtherapie.html
.
Harmen Wagenmakers had nog maar heel kort te leven, maar dankzij genoemde thera-pie leeft hij nog (zie nieuwspagina, waarin zijn speciale dank aan Henk Trentelman): http://tinyurl.com/ydajpzj en video... http://www.kanker-actueel.nl/NL/video-13124.html
.
Ook WWK-lid Drs. H.J. (Henk) Trentelman overleeft, mede door genoemde behandeling, al ruim 14 jaar prostaatkanker (zie berichtgeving hieronder)! De landelijke Werkgroep Welzijn Kanker kankerpatiënten (WWK) streeft naar de dringend noodzakelijke verande-ringen in de Nederlandse gezondheidszorg waarbij 'therapievrijheid' voor (terminale) kankerpatiënten de centrale doelstelling is:: http://welzijnkanker.nl/index.htm in navol-ging initiatief (2008) Ministerie Volksgezondheid Engeland..... http://tinyurl.com/y8kl2jt
----------------------------------------------------------------------------------
Alarmerende aanklachten tegen de reguliere media (MSM)! Journalisten worden voortdurend gemanipuleerd! Sterker nog, er is sprake van mega-manipula-ties, waarvan grote internationale bedrijven en overheden zich regelmatig bedie-nen om uw mening te kneden in een vorm die zij voor ogen hebben. Lees verder: http://tinyurl.com/yjox8f6 en hier: http://tinyurl.com/r2pxm3 geloofwaardigheid regu-liere massamedia (MSM) zakt naar ongekend dieptepunt, zoals onderzoek uitwijst!!
----------------------------------------------------------------------------------
Kranten schrijven onzin, nieuwsprogramma’s zitten vol leugens! Het zijn uitlatin-gen die je tegenkomt op extreme weblogs, maar die je niet zou verwachten van een gerespecteerde Britse onderzoeksjournalist. Nick Davies haalde dan ook de woede op de hals van zijn collega-journalisten, met zijn onlangs verschenen boek ‘Flat Earth News’. Hier een verslag met video door Esther Bootsma (NOS journaal redactielid): http://tinyurl.com/ycoovkp die een gesprek had met de auteur.
----------------------------------------------------------------------------------
Wie geneest heeft gelijk! Er zijn zoveel verschillende soorten geneeswijzen, dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. De grote vraag is dan: welke ge-neeswijze werkt? Daarom verzameld: http://www.welkegeneeswijzewerkt.nl/ getui-genissen van mensen die alternatief beter zijn geworden. Uw getuigenis is welkom.
----------------------------------------------------------------------------------
De Hoogste Tijd is een maandelijkse nieuwsbrief met onderwerpen die worden aangedragen door burgers en burgerinitiatieven over kwesties waarover u in de reguliere media meestal niets zult lezen of horen! Het is de hoogste tijd dat we el-kaar informeren over wat er allemaal gaande is in deze tijd van veranderingen en snelle acties v/d overheid om onze vrijheden te beperken! Abonneer u... bij de link.
.Laten we opstaan en duidelijk maken dat we in vrijheid willen leven en zelf over ons lichaam en onze gezondheid willen beschikken. Dit is een fundamenteel recht dat niet door anderen mag worden geschonden! Verder: http://dehoogstetijd.info/dht/
.
Symposium ‘Onze Gezondheid’ (13-2): http://citizensinactionbelgium.ning.com/ Belfort Group (Gent - Belgie) met..... Professor Marc Van Ranst en Dr. John Virapen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACCINATIES H1N1 GROOTSTE MEDISCHE SCHANDAAL..... 05-02-2010!!
Vaccinaties Mexicaanse griep (H1N1) grootste medische schandaal deze eeuw: http://tinyurl.com/y8qh9jm Raad van Europa wil onderzoek en spoeddebat naar op-merkelijke knieval WHO voor farmaceutische industrie..... http://tinyurl.com/ylg53bd
Vaccinatiecampagne lijkt mislukt: http://tinyurl.com/yzjrq7c maar is daarmee het ge-vaar ook geweken? Gevaccineerden krijgen....... ernstige gezondheidsproblemen!!
Gezonde kijk op beestachtig probleem... http://www.niburu.nl/img/Nieuwsbrief9.pdf
.
Wie het laatst lacht, lacht het best. Amper enkele maanden nadat de Poolse rege-ring weigerde vaccins tegen het H1N1-virus aan te kopen, lijken de cijfers haar ge-lijk te geven: het aantal slachtoffers van de Mexicaanse griep ligt in Polen niet ho-ger dan in landen waar men wel werd gevaccineerd........... http://tinyurl.com/yzl6jnh
.
Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de corruptie in de gelederen van regeringen, media en farmaceutische industrie. De Canadese wetenschapper Jean-Jacques Crèvecoeur en de zwendel doorgelicht........ http://tinyurl.com/ycy5tnn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZIEKENHUISOPNAME HENK TRENTELMAN................ (update 20-01-2010)
Henk is inmiddels opgenomen in een verpleeghuis en...... wordt liefdevol verzorgd.
----------------------------------------------------------------------------------
Op Kerstavond, 24 december jl., is Drs. Henk Trentelman opgenomen in het ziekenhuis. Uitzaaiingen in zijn wervelkolom, als gevolg van een -gedu-rende vele jaren ingekapselde- prostaattumor, hebben ertoe geleid dat essentiële zenuwen bekneld zijn geraakt, en een dwarslaesie is ontstaan.

Henk, mede-initiatiefnemer van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpa-tienten (WWK), kreeg in 1996 van zijn oncoloog te horen: ‘Indien u geen chemotherapie ondergaat, dan zult u het ziekenhuis binnen zes maanden horizontaal verlaten’! Henk heeft destijds echter gekozen voor andere mo-gelijkheden, mede ingegeven door trieste ervaringen van zijn familiele-den na ondergaan van alle voorgeschreven behandelingen: zowel zijn va-der, moeder, broer als zus zijn na chemotherapie en bestraling voor ver-schillende vormen van kanker overleden!

Aangezien Henk zijn leven tot nu toe te danken heeft aan complementaire behandelingen, is hij een fervent pleitbezorger van het recht op die behan-delingen voor alle kankerpatiënten. Destijds heeft een dendritische cel- en hyperthermiebehandeling in de kliniek bij Dr. Robert Gorter in Keulen: http://www.cologne-model.com/NL/index.html
er mede toe geleid, dat zijn do-delijke prostaattumor werd ingekapseld en het risico op uitzaaiing gedu-rende vele jaren geminimaliseerd werd.

Therapievrijheid voor kankerpatiënten, dus de vrijheid om de therapie te kiezen die je wilt, was en is nog steeds het streven van Henk Trentelman.
.
Als argeloze lezer denk je dan: ‘Maar die vrijheid hebben we toch?’ Je wordt toch niet met het mes op de keel tot chemotherapie of bestraling gedwongen? Dat is waar, maar je kunt je afvragen in hoeverre er echt sprake is van vrije keuze, als de informatie die je van reguliere zijde krijgt voorgeschoteld, niet deugt en als de wegen naar alternatieve routes op allerlei manieren geblokkeerd worden,” aldus Petra Pronk in de boekre-censie van "Uitzicht", Moermanvereniging (12-2008): http://tinyurl.com/yfl3wzx

Dat is ook wat Henk Trentelman in zijn boek “Chemo? Of kan ik zélf kiezen?” aantoont en waarover in het voorwoord werd geschreven door:

Dr. H.C. Moolenburgh, arts en schrijver:
Voor mij als arts is het beschamend, dat dit boek niet door een arts is geschreven, maar door een kankerpatiënt. Eigenlijk is het boek één grote schreeuw, die de gevoelens van tienduizenden patiënten vertolkt: ‘Zou er eindelijk eens iemand willen luisteren naar wat wij, patiënten, zelf willen?’”
Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau, Duitsland:“Henk laat in zijn boek zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie bepalen hoe een patiënt behandeld dient te worden. Ik hoop en wens, dat het lezen van dit boek een nieuwe vrijheid zal brengen: de vrijheid om zélf te beslissen voor welke behandeling je kiest.”

Genoemd boek: http://tinyurl.com/y9bhjcl
is november 2008 verschenen. Eer-der verscheen van hem 'Voor en na de diagnose'..... http://tinyurl.com/yb36z6d

Wij wensen Henk Trentelman, zijn familie en dierbaren heel veel sterkte, kracht, wijsheid en liefde toe in deze....... bijzonder zware en moeilijke tijd.

Indien u wilt u reageren op dit bericht, stuur dan een e-mail naar:
info@welzijnkanker.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATIEF MACHTIGE WAPENS IN DE STRIJD TEGEN KANKER!
Jaarlijks overlijden wereldwijd, met stijgende tendens, bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose kanker!
.
Al decennia lang worden miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met een beperkt en niet consistent resultaat. De vraag is dan ook of het, bijna 100 jaar geleden, ingeslagen pad het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon... verkwist en weggegooid geld zijn?!.Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankerthe-rapieën, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en behandeling van kan-ker kunnen en moeten geven, met als uiteindelijke doel het genezen van deze ver-schrikkelijke ziekte! Lees verder op het andere weblog.... http://tinyurl.com/ych6neh met ondermeer kurkuma doodt kankercellen en molecuul tegen kanker!
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl