Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Schokkende aanklachten gezondheidszorg (deel-3)

maandag 3 januari 2011

Schokkende aanklachten gezondheidszorg (deel-3)

ASPERGES EFFECTIEF IN DE STRIJD TEGEN KANKER! EEN INTERVIEW..

Asperges als middel in de strijd tegen kanker. Volgens Math Teeuwen geen fictie, maar realiteit. De voormalig eigenaar van een aspergebedrijf lijdt aan de ‘Ziekte van Kahler’, een chronische vorm van bloedkanker, maar wist de ziekte onder controle te krijgen sinds hij dagelijks asper-ges is gaan eten. Lees het interview en meer info asperges-gezondheid.
.
Teeuwen leunt nu echter niet achterover, hij vindt dat hij iets met zijn er-varingen moet doen. Ik wil niet de zoveelste succesvolle casus worden, maar daadwerkelijk iets veranderen. Dit door een researchcentrum op te zetten en hier een mogelijk positief verband tussen asperges en kan-ker aan te tonen. En dat met maar één doel: andere mensen helpen. Dat voel ik als mijn plicht want dankzij de asperges (ook andere patien-ten ondervonden resultaat ) kan ik nog elke dag van het leven genieten. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
KANKER DOOR MENS ONTWIKKELDE ZIEKTE... VOEDING-VERVUILING!
.
Professor Rosalie David zegt dat kanker in de oudheid een extreme zeldzaamheid was, zoals uit onderzoek is gebleken. Kanker is volgens haar een door de mens ontwikkelde ziekte, waarbij vervuiling en de ver-anderingen in onze voeding-levensstijl de hoofdverantwoordelijken zijn. Het aantal kankergevallen zou pas dramatisch zijn gaan stijgen vanaf de Industriële Revolutie. Daardoor kan gesteld worden dat het stijgende aantal kankergevallen niet in directe relatie staat met het feit dat men-sen steeds maar ouder worden. (KWF leugen - verzinsel). Lees verder.
.
Giftige voeding... het chronische gezondheidsprobleem! Verder.
Wat zit er in uw eten? Gids die zorgt dat u zich niet langer vergiftigt’
.
HUNZA'S
Dat de juiste voeding een zeer belangrijke rol speelt voor onze gezond-heid wordt aangetoond door de Hunza’s die bekend staan om hun hoge leeftijden (zelfs 120 of meer) en opvallende gezondheid. Medisch des-kundigen verklaren na hun bezoek aldaar, eenstemmig, dat er nooit één geval van kanker is voorgekomen in het Hunzaland. Lees hier verder.
Krachtvoer (biologisch): voeding zo goed als een geneesmiddel!
Als u dit ene ingrediënt weglaat gaat uw gezondheid met sprongen omhoog. Hier een E-book vitale voeding (pdf) van... Betteke Visserman.
Meer bij.... voeding, bron van veel ellende, de leugens-bedrog en feiten
.
NIET GEVACCINEERDE KINDEREN... BLIJKEN VEEL MINDER VAAK ZIEK!
.
Vaccinaties blijken de algehele gezondheid van kinderen permanent aan te tasten, zo is gebleken uit internationaal onderzoek.  Kinderen die geen vaccinaties hebben gekregen blijken veel minder vaak én veel minder ernstig ziek zijn dan kinderen die wél zijn ingeënt. Daarnaast lij-den een veel lager aantal ongevaccineerde kinderen aan tegenwoordig veel voorkomende aandoeningen zoals allergieën, AD(H)D, hyperacti-viteit, autisme, slaap- en concentratieproblemen en migraine. Het on-derzoek is een doorlopend project, waaraan iedereen mee kan doen, door bijvoorbeeld deze vragenlijst in te vullen. Lees het gehele artikel.
.
GRIEPPRIK WERKT NIET EN IS OOK SCHADELIJK!
Mede het bovenstaande geeft alle aanleiding om geen griepprik meer te halen want, er worden steeds meer verschijnselen ontdekt die aantonen dat deze prik ook schadelijk is voor de gezondheid. Lees hier verder.
.
Groene Thee, een natuurlijke immuun-versterker en antivirusmiddel, is effectiever dan de griepprik, zo is uit onderzoek gebleken! Lees verder.

Vaccins en pandemieën: leugens, leugens en nog eens leu-gens..!! CDC betrapt op grove leugens over pandemieën en vac-cins! Lees hier verder en/of hier… het geraffineerde vaccina-tiespel v/d pharmaceutische industrie! Effect... niet aangetoond!!
Meer informatie NOS-uitzending en van Tros-Radar... 24-10-2011. 
.
Uit grootschalig Amerikaans onderzoek naar kinderen in 34 landen is gebleken dat er een verband bestaat tussen het aantal vaccins en sterf-tecijfer onder baby’s. Onderzoek onthult exacte samenstelling vaccins.
WERELD ANTI-VACCINATIE DAG (WAVD)... 11 NOVEMBER 2011 
Vaccins zijn totaal nutteloos, berokkenen schade aan het immuun-systeem - zenuwstelsel, zijn niét vegetarisch en veroorzaken vele men-tale en fysieke aandoeningen. Ondersteun dit initiatief om babies, kin-deren en dieren te beschermen tegen de farmaceutische industrie die profiteert van hun ziektes en aandoeningen. De ingrediënten zoals kwik, aluminium, formaldehyde en meer, zijn hoogst giftig en beschermen niet. Weiger, in welk land je ook woont, alle vaccinaties, want je hebt morele en legale rechten en.. dus keuze. We moeten ons verenigen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRUS GENEEST BORSTKANKER BINNEN ZEVEN DAGEN..... IN 2005 AL!
.
Wetenschappers van het Penn State College of Medicine hebben een virus ontdekt dat alle soorten borstkanker binnen zeven dagen kan ge-nezen. Het virus staat bekend als het adeno-geassocieerd virus type 2 (AAV2), komt van nature voor, wordt gedragen door 80 procent van de mensen, maar veroorzaakt geen ziekten. Onderzoekers ontdekten (in 2005 al!) dat het virus kan worden gebruikt om kanker te genezen. Ze ontdekten ook dat vrouwen met het AAV2-virus en het humaan papillo-mavirus (HPV) minder kans lopen op baarmoederhalskanker. Meer info.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.Experts (30) onthullen effectieve kankerbehandelingen!

KANKER IS TE GENEZEN... NU!
Wereldwijd ontstaan steeds meer bewegingen om alternatieve genees-wijzen voor kanker onder de aandacht te brengen. Marcus Freuden-mann en zijn vrouw Sabrina, reisden de wereld over om experts in alter-natieve geneeswijzen voor kanker te ontmoeten. Ze zagen het als hun missie een documentaire te maken over natuurlijke geneeswijzen voor kanker die de wereld wakker zou schudden. Trailer documentaire hier.
De documentaire brengt de wijsheid van meer dan 30 internationale pro-fessionals bij elkaar die zich bezighouden met alternatieven geneeswij-zen en toont aan hoe deze geneeswijzen veel meer terrein winnen dan men had verwacht en ook wordt de kankerindustrie ontmaskerd! Het gaat om doktoren-wetenschappers-onderzoekers-schrijvers en anderen.
Steeds meer patiënten richten zich tot artsen en behandelingen die werken. Ze kiezen niet meer voor giftige chemotherapieën die enkel meer schade toebrengen. Het tijdperk van giftstoffen loopt ten einde en de dominantie van conventionele chemotherapieën zal plaats gaan ma-ken voor echte geneeswijzen. Als gevolg hiervan zal de reguliere ge-zondheidszorg, zoals we die thans kennen, op termijn gaan verdwijnen.
.
Lees verder bij Cancer is Curable Now’ (Engels) en/of.. hier (vertaling).
.
Hier de website van ex-patiënten voor patiënten Wie geneest heeft ge-lijk!’ en hier getuigenissen. Met één prik kankervrij en.. meer revoluties 
.

EEN ALTERNATIEF VOOR CHEMO
Manon Swart (52), kreeg eind 2009 borstkanker. Zij koos haar eigen weg en weigerde de haar geadviseerde chemo. Haar lichaamsfuncties zijn door die gekozen weg niet alleen intact gebleven, maar zelfs flink versterkt. Ze voelt zich thans fitter en energieker dan ooit in haar leven. Lees haar indrukwekkende verslag.., geschreven op 10 maart 2011.
----------------------------------------------------------------------------------KURKUMA (CURCUMINE) DOODT KANKERCELLEN EN... ONDERZOEK AMC
ONVOORSTELBAAR... MAAR EIGENLIJK BIZAR EN SHOCKEREND!
Het is bijna onvoorstelbaar dat een middel, waarvan inmiddels in meer dan 1000 wetenschappelijke studies is aangetoond dat het tegen kan-ker werkt, voor een paar euro in de schappen ligt van de supermarkt. Daarom financiert ‘Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker’ onderzoek naar de werkingsmechanismen van curcumine alswel de toedienings-vormen van de actieve stof. Om dit onderzoek door te zetten zijn subsi-dies nodig, welke afhangen van uw donaties. Klik hier voor online dona-ties en hier actiepaginaMeer info zie mijn dossier kurkuma longa..
.
Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker sponsort op dit moment twee onderzoeken in het AMC (Academisch Medische Centrum van de Uni-versiteit van Amsterdam) naar kurkuma. Wij steunen deze onderzoe-ken, omdat de resultaten kunnen bijdragen aan een grotere kans op overleving van kankerpatiënten en betere kwaliteit van leven. Kurkuma heeft immers geen bijwerkingen, in tegenstelling andere behandelingen.
.
OOK INZETBAAR BIJ ANDERE AANDOENINGEN
Behalve bij en tegen kanker is ‘Kurkuma Longa’ ook inzetbaar bij een groot scala van andere aandoeningen, waaronder… Alzheimer, Parkin-son, Diabetes, Reumatische ontstekingen en meer. Lees hier verder.
.
Kurkuma Longa is verkrijgbaar via reform-natuurwinkels en/of internet, direct inzetbaar en betaalbaar..Gebruik het altijd in combinatie met zwarte peper (katalysator) en wat vet (eten), want het is niet in water oplosbaar. Bijvoorbeeld glas bio-groentesap met een scheut bio-olijfolie.
BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID EN BCM-95®
Dankzij een speciale productiemethode is de opname van BCM-95® (zie meer info), het curcumine extract dat in BioCurcumin gebruikt wordt, vele malen effectiever (5-7 maal) dan een gewoon curcumine 95% extract. Eén capsule van 250 mg is gelijk aan 1560-1750 mg van het gewone curcumine. BCM-95® is een 100% natuurlijk product. Meer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUURLIJK MIDDEL VERNIETIGT EXCLUSIEF KANKERCELLEN!
Recent is er (weer) een stof ontdekt die kankercellen precies op de zwakke plek raakt. Piperlongumine, de stof afkomstig van Piper Lon-gum, een peperplant uit India-Azië laat kankercellen stikken in hun eigen afval door bepaalde enzymen bijna helemaal te blokkeren. Voor normale lichaamscellen is dat niet zo erg, het beetje enzym-activiteit dat overblijft is voldoende om ze in leven te houden. Voor kankercellen is het echter dodelijk. Het gevolg is dat alleen de kanker-cellen worden aangepakt terwijl, er geen schade optreedt in normale lichaamscellen en ... veel effectiever is dan chemotherapie. Lees verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAT SCEPTICI ECHT GELOVEN
In de medische wereld, beweren sceptici de enige beschermers te zijn van de intellectuele waarheid. Iedereen die het niet met hun eens is, is volgens hen een kwakzalver. Kort gezegd, 'sceptici' zijn voor vaccina-ties, mammografieën, farmaceutische producten en chemotherapie. Ze zijn tegenstanders van voedingssupplementen, kruidengeneesmidde-len, chiropractie, massages, energiegevers, homeopathie, .... en meer..
Sceptici, zombies, dwazen, andere woorden voor hetzelfde. Zielloos, zonder verstand, zonder bewustzijn en een vrije wil, ze zijn zich niet bewust van de waarde van het leven. Dat zijn de sceptici die betogen dat inentingen, mammografieën en chemotherapie nodig zijn. Dit zijn de tussenpersonen van de dood die alleen zijn toevlucht kan nemen tot een dodenindustrie - industrie van de moderne geneesmiddelen. Meer
----------------------------------------------------------------------------------
.De handel in ziekte van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle oorlogen v/d mensheid bij elkaar en is... de meest winstgevende industrietak ter wereld! Schokkend overzicht schandalen!

Eerst natuurlijke middelen dan pas chemische! Dossier (on)gezondheid!
.
Aan alle bewuste mensen. Aangrijpende overpeinzing W. Roskam!
Voeding of maagvulling? De leugens en bedrog voedingsfabrikanten!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ZEER EFFECTIEVE KANKERTHERAPIE.... 34 JAAR LANG ONDERDRUKT!
.
DR. STANISLAW BURZYNSKI
Een in de jaren '70 ontdekte kankertherapie die vele malen effectiever is dan chemotherapie en bestraling en daarnaast niet de giftige bijwer-kingen van deze nog altijd massaal toegepaste behandelmethoden vertoont, blijkt tientallen jaren lang onderdrukt te zijn door de hoogste Amerikaanse medische autoriteit FDA (Federal Drug Administration). De reden: de FDA komt enkel op voor de belangen van de machtige farmaceutische industrie, wier miljardenwinsten door de nieuwe goedkope therapie in groot gevaar dreigden te komen. Lees hier verder..
Nog meer informatie over Dr. Stanislaw Burzynski en zijn anti-neoplaston therapie op de website 'Kanker Actueel'..... juni 2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
CHEMO IN VEEL GEVALLEN VAN KANKER NAUWELIJKS OF NIET ZINVOL!
.
Chemo heeft in veel gevallen van kanker nauwelijks of geen nut! Lees deel 1 en 2 analyse Dr. Ulrich AbelKosten chemotherapie en wanneer wel of niet zinvol? Kankerbestrijding natriumbicarbonaat en... meer info.
.
De aarde is plat en chemo helpt tegen kanker.. lees hier verder. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
DENKWIJZE GOEDGELOVIGE MASSA UITGELEGD
In het licht van de schaamteloze leugens die de regering verspreidt is het interessant om te zien dat zoveel mensen nog steeds geloven wat ze te horen krijgen van ‘officiële’ bronnen. Hoe werken de hersenen van deze mensen en hoe kan iemand zo goedgelovig zijn om officiële informatie op te nemen zonder vraagtekens over... betrouwbaarheid?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
OORLOG TEGEN KANKER (HEILIGE 3-EENHEID).... TOTALE MISLUKKING!
.
Dat schrijft Allison Biggar (journalist). Deze zogenaamde oorlog is niet alleen een totale mislukking, maar eveneens uitgegroeid tot een ware leugen, bevestigd door belanghebbende bedrijven. Niet alleen gaan er meer mensen dood aan kanker dan ooit tevoren, de kans om kanker te krijgen is en zal tevens astronomisch blijven stijgen! Kanker is thans doodsoorzaak nummer een, zowel bij volwassenen als jonge kinderen!
.
Ondanks miljarden die werden en worden uitgegeven aan kankeronder-zoek om nog meer (giftige) medicijnen te ontwikkelen en te slijten aan wanhopig zoekende patiënten is chemotherapie (en bestraling) niet het antwoord en heeft volgens kankeronderzoeker ‘Ty Bollinger’ voor 97% een noodlottige afloop. Zie ook bericht kankerspecialist hieronder. Ge-presenteerde (gemanipuleerde) cijfers worden door de belanghebbende (farmacie) gebruikt om aandeelhouders gelukkig (winst-carrière) te ma-ken. Zeer triest dat dit ten koste gaat van goedgelovigen en/of slecht geïnformeerde patiënten, die dit (vaak) moeten bekopen met hun leven!
.
Als de farmaceutische industrie een genezing van kanker bekend zou maken (al vele methoden zijn ontdekt), dan zouden ze hun eigen dood-vonnis tekenen. Ontelbare artsen, wetenschappers en bedrijven zou-den werkeloos en/of overbodig worden! Kanker is een wereldhandel met een enorme economische waarde en moet dus worden gehandhaaft! Natuurlijke (effectieve) geneeswijzen zijn niet te patenteren waardoor er voor de industrie niets te verdienen valt. Verder onderzoek wordt daarom niet of nauwelijks ten uitvoer gebracht! De conclusie....
.
Het belang v/d firma list en bedrog is daarom de mensheid onwetend te laten van bestaande en werkzame (natuurlijke) methoden, of deze mid-dels de (gemanipuleerde) media in discrediet te brengen! Ook het toe-passen van vertragingstactiek (beschikbaarheid methode vereist nog vele jaren van verder onderzoek) is zeer opvallend in de berichtgevingen!
FDA heeft in VS (maart 2011).. 500 medicijnen uit de handel genomen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
RCT LANCEERT EEN WERELDWIJDE WEBSITE KANKERBEHANDELINGEN.
Reliable Cancer Therapies (RCT) lanceerde een universele online data-bank die op onderzoek gebaseerde informatie over kankerbehandelin-gen verstrekt. Met deze databank hoopt RCT de betrouwbare behande-lingsmogelijkheden voor kankerpatiënten te verruimen..., conventioneel als experimenteel. Zie ook voorstanders andere aanpak (05 april 2011).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
IR. LINDA WOUDSTRA (therapievrijheid kankerpatienten
De kosten voor chemotherapie zijn zeer hoog (per behandeling onge-veer 6.000 euro, zie prijslijst LUMC uit 2010) terwijl de effectiviteit be-droevend is; de conclusie van deze studie liegt er niet om. Lees hier verder bij 'Kosten in de zorg: Wie betaalt wat?' De Volkskrant publiceer-de in 2006 (blog) al over de ineffectiviteit van chemo (klik hier) maar verder bleef het natuurlijk vooral heel stil. Zie ook.. Chemo ontmaskerd!
.
Artikel Financieel Dagblad (23 maart 2011) 'Behandeling en genezing, een wereld van verschil' door Linda Woudstra. Enquete therapievrijheid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
AANVULLENDE INFO / VARIA
Ing. Harrie Zandvliet...... toename kanker door uitroeien infectieziekten! .
Terecht streven velen dan ook naar een geheel.. andere aanpak.
Change the world by one million V-star children.. oproep wereld.
Oproep voor wereldwijde mars van miljoenen op... 6 maart 2011.
Mars van miljoenen in Nederland....  Den Haag en in Amersfoort.
Dr. David Servan Schreiber (boek Antikanker) en intervieuw Ode
Supervoeding - krachtvoer: zo goed als een geneesmiddel.. Ode
.
Aan alle bewuste mensen. Aangrijpende overpeinzing W. Roskam.
.
Schokkende samenvatting aantoonbare schandalen gezondheid.
De headliner ‘Alarm u wordt vergiftigd’ op de website van  ‘No Cancer Foundation’ lijkt zeker niet overdreven en toepasbaar op... voeding vaccinaties, maar ook van bovenaf… chemtrails!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
WAT SCEPTICI ECHT GELOVEN
In de medische wereld, beweren sceptici de enige beschermers te zijn van de intellectuele waarheid. Iedereen die het niet met hun eens is, is volgens hen een kwakzalver. Kort gezegd, 'sceptici' zijn voor vaccina-ties, mammografieën, farmaceutische producten en chemotherapie. Ze zijn tegenstanders van voedingssupplementen, kruidengeneesmidde-len, chiropractie, massages, energiegevers, homeopathie en nog meer.
.
Maar er is meer wat je moet weten over deze 'sceptici'. Zoals je zult zien, geven ze zelf toe dat ze geen bewustzijn hebben en denken ze dat er niet zoiets als een ziel bestaat, een geest of een hogere macht. Er is geen leven na de dood. Eigenlijk is er weinig in het leven als je een scepticus bent. Lees hier verder bij 'Earth-Matters'... ( 4 april 2011).
.
Voeding of maagvulling, de leugens - bedrog! Een overpeinzing!
.------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ALGEMENE VERENIGING MEDISCH VERZEKERDEN (AVMV).. WORDT LID!
In tegenstelling tot de huidige financiële en economische crisis ver-keert de gezondheidszorg al vele jaren in een steeds grotere continue crisis. De gelden die de overheid besteedt aan de gezondheidszorg blijven maar stijgen en de premies voor de verzekerden stijgen mee! De zorg (verzekering) wordt dus alsmaar duurder. Ondertussen neemt het aantal mensen met overgewicht, diabetes, astma en kanker drama-tisch toe. Onze gezondheid is de laatste decennia bepaald niet mee-gestegen met de uitgaven. Kortom, we spannen al jaren het gezond-heidspaard achter de wagen. Lees hier verder... en/of sluit u aan als lid.
.
Dus hoogste tijd voor actie.. zie doelstellingen  en het 'Deltaplan gezondheidszorg' Overzicht voorstanders andere aanpak.. hier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
KANKERSPECIALIST WAARSCHUWT VOOR…... CHEMO EN BESTRALING!
.
De Pittsburgh Post-Gazette pakte op 24 februari 2010 uit met het op-merkelijk nieuws dat standaard kankerbehandelingen alleen er niet in slagen kanker uit te roeien, maar dat ze het bovendien nog erger kun-nen maken! Voor het Faché Instituut is dat nieuws niet echt verras-send. De beoefenaars en aanhangers van de orthomoleculaire genees-kunde proberen mensen daar al tientallen jaren van te overtuigen. Het verrassende is dat de uitspraak deze keer niet uit de 'alternatieve' hoek komt, maar van de gerenomeerd kankerspecialist.... Dr. Max Wicha!
.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, deze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het
verliezen en winnen van de kanker 'oorlog', met hier een (alternatief) overzicht op de 'Star-People' website, voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'. Kun je de dokter nog wel vertrouwen en is chemotherapie.. de werkelijke killer?
.
............ BERICHTGEVINGEN HIERONDER TOT EN MET DECEMBER 2010 ........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl