Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Gezondheidszorg ziek.... aanklachten en revolutie!

woensdag 18 januari 2012

Gezondheidszorg ziek.... aanklachten en revolutie!

(NATUUR) GENEESKUNDIGE ZORGVERZEKERING IN 2013? .
Sesamadvies heeft voor de consument die net wat verder kijkt dan het standaardpakket, per verzekeraar op een rijtje gezet waar je het best terecht kunt wanneer je gebruik maakt of wilt maken van complemen-taire zorg of medicatie. Stap nú over met uw zorgverzekering via Sesam-advies en u sponsort hiermee tevens stichting InKaZo met € 5,00!
.
InKaZo staat voor Innovatie in KankerpatiëntenZorg en is een initiatief van 4 vrouwen die bezig zijn met de organisatie van een internationaal congres (2013) met betrekking tot aanpak kanker. Lees hier verder.
-----------------------------------------------------------
NATRIUMBICARBONAAT... BLIJKT EFFECTIEF BIJ KANKER!
.
TWEE MILJOEN DOLLAR VOOR NADER ONDERZOEK BIJ BORSTKANKER.

Dr. Mark Pagel (Universiteit van Arizona), ontvangt een beurs van twee miljoen dollar van de National Institutes of Health om de effec-tiviteit van gepersonaliseerde zuiveringszouttherapie voor de behan-deling van borstkanker te onderzoeken. Met andere woorden: klini-sche tests naar het gebruik van oraal natriumbicarbonaat bij de be-handeling van borstkanker staan op het punt te beginnen. Applaus.
.
Uiteraard zijn er mensen op de hoogte, die hebben begrepen dat natriumbicarbonaat (zuiveringszout), hetzelfde spul dat iemands leven op de afdeling spoedeisende hulp in een oogwenk kan redden, een van de belangrijkste, veiligste en meest effectieve alternatieven bij behandeling van kanker is. Lees verder (Argusoog... 13-11-2012).
.
Dr. Tullio Simoncini is gespecialiseerd in oncologie, diabetologie en stofwisselingsziekten. Hij stond aan de wieg van een revolutionaire behandeling van kanker. Zijn methode is gebaseerd op het een-voudige gebruik van natriumbicarbonaat (NaHCO3) en sinds 15 jaar brengt hij, over de gehele wereld, met succes zijn theorieën over oorzaak en de behandeling van kanker in de praktijk! Ons dossier.
.
Als gevolg hiervan heeft hij grote problemen gehad met de ‘Orde van Geneesheren’ en is geroyeerd, omdat hij als oncoloog natriumbicar-bonaat in plaats van de reguliere chemo heeft gebruikt in de be-handeling van kankerpatiënten. Dit gebeurt met alle helden die ‘niet in het gelid blijven’, omdat zij zich arts voelen en geen uitvoerders van strikte, vooraf vastgestelde behandelingen die geen enkel waar-devol resultaat opleveren, maar eerder een bron zijn van leed en zwa-re economische speculaties! Lees hier..  falen van de chemotherapie.

GELOOF JIJ OOK NOG IN GENEZING DOOR MIDDEL VAN CHEMO!? 
Zeker tweederde deel van de mensen met vergevorderde stadia van kan-ker geloofde dat de chemotherapie die zij toegediend kregen hen zou kunnen genezen, ondanks dat de behandeling alleen werd gegeven om wat tijd te rekken, aldus een Amerikaans onderzoek. “Hun verwach-tingen liggen ver bezijden de werkelijkheid,” aldus hoofdonderzoeker Deborah Schrag van het Dana-Farber Cancer Instituut in Boston, in gesprek met Reuters Health. Lees verder (InKaZo, 15 november 2012).
.
InKaZo organiseert (2013) een 'Internationaal Congres' aanpak kanker.
----------------------------------------------------------------------------------
.
KANKER=GEORGANISEERDE GENOCIDE EN... TE GENEZEN!
.
Kanker = georganiseerde genocide! Chemokuren en gepatenteerde medicijnen maken burgers almaar zieker/zwakker. Das ist ein Befehl!
.
OORZAAK KANKER BEKEND... GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!
.
Alternatieve kankertherapieën zijn zo ongeveer ‘verboden gebied’ in de geneeskunde, maar Dr. Gonzalez koos er toch voor die richting te vol-gen en kent nu opmerkelijke succesverhalen die zijn pionierswerk kun-nen bevestigen. Hij  maakt gebruik van een drieledige nutritionele aan-pak en is gevestigd in New York City. Hij boekt opmerkelijke succes-sen bij patiënten met een aantal van de meest dodelijke vormen van kanker die de conventionele geneeskunde niet effectief kan behandelen.
.
Zie ook..... 'Met een enkele prik kankervrij en andere revoluties'!
Dr. Rath: Kanker.... het einde van een volksziekte wordt realiteit.
Nieuw....... Dr.Tullio Simoncini Cancer  Center (Tirana - Albanie).
----------------------------------------------------------------------------------
.
IS DIT WAAR DAN-GROOT PROBLEEM MEDISCHE WERELD! 
                 (Boek: Het Instituut. Beoordeling bij Bol.com (17 mei 2012)
.
HET INSTITUUT (HIER VIDEO HET DEBAT)
Schrijversduo Huppes-Kemp (Applaus) heeft een akelig spannende triller geschreven, sterk autobiografisch. Het boek toont een beeld van de medische wereld vol met opportunisten, zwendelaars, schurken, mafiosi. Persoonlijk voordeel gaat boven het belang van patienten. Voor woekerwinsten van directeuren van farmaceutische be-drijven en medische instellingen, de mooie baantjes voor ex-politici en carrierekansen van ook gewone artsen, wordt gekozen voor de duurste behandelingen. De kosten van de zorg worden onnodig opgestuwd. Moord, afpersing, witwassen, beroepsverboden, niets wordt ge-schuwd in de medische wereld. De belangen... zijn veel te groot.
.
Het meest schokkende aan het boek is wel dat Wim Huppes, de mannelijke helft van het schrijversduo, beweert dat alles wat in het boek aanbod komt zich ook daadwerkelijk afspeelt in Nederland. Dit blijkt ondermeer uit een interview met Huppes en Kemp dat op internet circuleert. Huppes, zelf internist en ex-kankerpatient, heeft zich zelf genezen met een experimenteel middel (DCA), dat de reguliere art-sen hem niet wilde voorschrijven. Hij was afgeschreven maar weigerde op te geven. Huppes staat model voor de hoofdpersoon in het boek, Maarten Keyser die het met zijn vrouw opneemt tegen de medische mafia. Het Instituut is een aanrader voor iedereen die wil weten hoe het zit en vooral voor al die artsen, die nog met het doel mensen te genezen, naar hun werk gaan. Ode aan Wim Huppes en Mirjam Kemp.
.
Op 22 juni 2012 (16.00 uur) gaat filosoof-uitgever Roeland Dobbelaer (Filosofie Magazine-Veen Magazines-Bèta Publishers-Twin Media) in debat met het schrijversduo. Een reden voor een debat is er zeker. Wim Huppes beweert dat alles wat in het boek aan bod komt, zich ook daadwerkelijk afspeelt in Nederland. Kom naar Selexyz Broese in Utrecht (boekhandel) voor de speciale presentatie van 'Het Instituut'.
.
Dr. drs. Wim Huppes, MBA, Internist, Filosoof, Columnist voor het Fi-nancieele Dagblad en ZNetwerk, en… Auteur van het boek 'We zijn de Klos' . Het Instituut is opgedragen aan Drs. H.J. (Henk) Trentelman.
----------------------------------------------------------------------------------
.
INTERNATIONAAL CONGRES AANPAK KANKER (voorjaar 2013)
Innovatie KankerpatiëntenZorg (InKaZo), initiatief van 4 vrouwen die zich zorgen maken over de kwaliteit van zorg aan kankerpatiënten in Nederland. Een blog alleen is niet genoeg en daarom organiseren zij een internationaal congres waar nieuwe ideeen over aanpak van kanker kunnen worden besproken door sprekers.... uit de hele wereld.
.Voorts willen zij een dialoog op gang brengen over vrijheid van thera-piekeuze voor patiënten en arts, opdat er gezocht wordt naar innova-tieve manieren om de effectiviteit, duurzaamheid en kwaliteit van de kankerpatiëntenzorg in Nederland te verbeteren. Zij nodigen over-heid, verzekeraars, patiëntenverenigingen, ziekenhuisdirecties, ver-plegenden, specialisten, therapeuten, psychosociaal begeleiders, hulp verleners, huisartsen en patiënten uit voor.. deelneming a/h congres.
----------------------------------------------------------------------------------
.

PROF. PESKIN: HET VERZWEGEN VERHAAL OVER KANKER!
Lezing door prof. Brian Peskin (kanker expert) op 18 juni 2012 in de Bilt. Het verzwegen verhaal over kanker, wordt dan persoonlijk door hem belicht en toegelicht, want al bijna een eeuw kan kanker voorko-men en genezen worden! Meer informatie en/of aanmelden hier. Prof. Brian Peskin: geef kankercellen zuurstof (info Linda Woudstra). Nog meer informatie hier (Succesboeken) en hier (gratis e-book, pdf).
.
OORZAAK KANKER BEKEND... GENEZEN AL BIJNA 100 JAAR MOGELIJK!

Bij de lezing van prof. Brian Peskin (maandag 18 juni 2012) liet de Nederlandse pers masaal verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheid magazine, traditionele gezondheid website, geen radio, geen TV. Een bericht hierover (lezing) op www.nujij.nl -- jouw nieuws telt was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voor-komen en overwinnen kan zo simpel zijn,  maar… dit mogen zo wei-nig mogelijk mensen weten in onze farmaceutische en geïndustri-aliseerde voedingswereld. Afgelopen week werd op gezondheidradio al aandacht besteed aan de lezing en de komende twee weken wordt de hele presentatie + vraag en antwoord uurtje op gezondheid radio uit-gezonden. We rekenen op de lezers van onze website om dit nieuws massaal via sociale media te verspreiden! Lees verder Uitdaging.net.
.
GERELATEERD
Veel verzwegen feiten rondom kanker... het wordt tijd dat we massaal het heft in eigen hand nemen en.. corruptie elimineren!
DE EU.... behandel kankerpatiënten met alternatieve medicijnen!
----------------------------------------------------------------------------------
VITAMOR.. ABC GEZONDHEID - VOEDING.
Op de volledig onafhankelijke website VitaMor vindt u nagenoeg alle informatie over gezond ouder worden en jong blijven. De site is het ABC van gezonde voeding en gezondheid, wetenschappelijk onderbouwd door duizenden onderzoeken. Ook vergelijkbaar zijn: Leefbewust - Uitdagingnet - Verontruste Moeders - Belfort Group.
----------------------------------------------------------------------------------
DE GEHEIME (KANKERVERWEKKENDE) WAPENS VOEDINGSINDUSTRIE!
De voedingsindustrie werkt al meer dan 70 jaar samen met de over-heid en de farmaceutische industrie om natuurlijke kankermedicijnen te onderdrukken en kankerverwekkende stoffen in voedsel, frisdrank en cosmetica goed te keuren, te ondersteunen en aanmoedigen. Let dus goed op wat je eet en onderzoek elk 'medicijn', om zo je cellen te beschermen en kanker en andere ziektes te voorkomen. Lees verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT (door Ellen Vader, publicatie 'Hoogste Tijd', april 2012).
Virologen, epidemiologen, farmacologen, psychologen, neurologen, on-cologen, gynaecologen, en een hele rits collegae-logen... verwijten ons keer op keer dat wij (de wakkere burgers) pertinente onwaarheden en/of complottheorieën verkondigen over bijvoorbeeld (dus nog meer):
.
- het nut en de veiligheid van vaccins
- de verslavende werking van chemische toevoegingen in ons voedsel
- de desastreuze gevolgen van psychofarmaceutica
.
Wij, burgers met gezond verstand, behouden ons het recht voor om met de nationale en internationale wetten op de vrije meningsuiting in de hand, de mensen te informeren over de misleidende en/of sussende in-formatie van overheidswege. Wij (webmaster) onderschrijven dit bericht.

Laten we de zaken eens omdraaien en simpel aantonen dat dit ook wel eens vanuit een andere hoek bezien kan worden, daarbij appellerende aan eenieders intelligente kritische vermogens. Enkele voorbeelden van door gezondheidsinstanties verspreide 'indianenverhalen' in deze bijlage
.
PERSMEDEDELING (door Peter Vereecke-maart 2012 (beiden applaus)
Belfort Group in vizier overheid wegens herhaaldelijk stellen van kriti-sche vragen inzake vaccinaties-chemtrails en meer. Vlaamse Gemeen-schap en Vlaamse topambtenaar leggen klacht neer wegens ‘laster en eerroof’ Het parket meent dat Peter Vereecke, initiatiefnemer en gewe-zen burgemeester, onderzocht moet worden (hoe bizar) door psychiater en klinisch psycholoog! Lees repliek Peter Vereecke en hier een video.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   KORT ACTUEEL (MET ONELINERS EN ONDERBOUWING)   .

DR. JOHAN OLDENKAMP (APPLAUS)
PERSBERICHT. Psycholoog Dr. J. Oldenkamp (video) is ziek v/d zorg en... weigert afsluiting zorgverzekering... executieverkoop!! Feest met de deurwaarder.. 16 maart 2012 bij Johan Oldenkamp. Zorgverzekering via Artabana: betaalbaar en fair. Meer info hier.
.
Deurwaarder laat verstek gaan tijdens feestje ‘zorgeloos gezond’ van Dr. J. Oldenkamp. Witte jassen criminaliteit en videoverslag.
Totaal overzicht van de activiteiten op website Johan  'Pateo.nl'.
----------------------------------------------------------------------------------
DR. HANS VAN DER LINDE (APPLAUS)
Er is een website-stichting in het leven geroepen om huis-arts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het RIVM en  directeur prof. R. Coutinho. Vara’s - Zembla doneert prijzengeld aan H. v/d Linde! .
Nieuwsbrief van stichting 'Steun Huisarts in Proces'... 30-03-2012.
                MEDICIJNEN - OUDEREN... die alsmaar zieker worden!                   
P. Vereecke: Zijn we gek aan het worden? Dementie-tsunami!Ouderen slikken voor 100 miljoen te veel medicijnen! Nieuwsuur. Verstrengeling Coll. Beoordeling Geneesmiddelen! Brandpunt.  Antidepressiva en verband geweld, neiging moord en zelfmoord. Gezond ouder worden met voeding uit.. de steentijd. Onderzoek.
                   VOEDING OF BETER VERGIF... bron van veel ellende!                 
Geheime (kankerverwekkende) wapens v/d.... voedingsindustrie!
Misleidende marketing fabrikanten van gezonde zoetstof Stevia!
Waarom de Sovjet-Unie magnetrons verbood? Is zeer ongezond!
Kassa (31 maart 2012): er zit veel vergif in de onkruidbestrijders!
Landbouwgif (imidacloprid) tast de hersenen (en nog meer) aan!!
Dan de waanzin... natuurlijke middelen worden verboden! Meer!
Haast geen vitamines en mineralen in onze (reguliere) voeding!
Wat doen al die (schadelijke) E-nummers in voedsel? Tros Radar
Voedsel wordt bedreigd! We moeten het... in eigen hand nemen!
Giftige voeding is.... het / ons chronische gezondheidsprobleem!! Ook Foodwatch in oorlog  met.... bedriegende voedingsindustrie! BPA (in verpakkingen)... tijdbom onder  gezondheid! Foodwatch.
Een aantal (12) medische (voeding-vaccinatie) mythen ontkracht!
.
                           VOEDING - GEZONDHEID... zo kan het ook!                            
.
Versterk je immuunsysteem op een natuurlijke manier (voeding).
Gezonder leven.... 108 tips. Suikervrij... gezonde zoetstof Stevia.
Onderzoek: Oerdieet gezonder dan adviezen Voedingscentrum!Vrouw (70) heeft geheim van eeuwige jeugd ontdekt..... voeding.
Man (110) uitstekende gezondheid met juiste voeding. Niburu TV
Kerngezond zonder medicijnen. Ziekte op afstand door voeding.
Aantal (33) gezondste voedingsmiddelen ter wereld. Lees verder.
Onderzoek: gezond ouder worden met voeding uit.. de steentijd.
          KANKER - ANDERE AANDOENINGEN... blijven explosief stijgen!       
.
Tenminste 75 % van de artsen.......... weigert zélf chemotherapie!
Dr. Rath: Kanker.... het einde van een volksziekte wordt realiteit.
Kanker al 25 jaar geneesbaar en empirisch bewijs ander ziekten!
Volkskrant: Kankerpatiënt met hoge opleiding.. beter behandeld!
Kankermedicijnen maken tumoren dodelijker! Chemo effectief?!!
De EU: behandel kankerpatiënten met... alternatieve medicijnen!
Kanker groeit als kool van fructose (glucose) wijst onderzoek uit!Zonnebrandleugen: zonnebrandcreme.. veroorzaakt juist kanker!
Wereld Kanker Onderzoek Fonds onder vuur! Pure zelfverrijking!
Explosieve stijging kanker! Piek is... nog lang niet bereikt! Metro.
Langer leven: dan vasten tegen kanker en.... ouderdomsziekten.
Dr. Tullio Simoncini (oncoloog) in een recent..... video-interview.
Het aantal kankergevallen blijft.... explosief stijgen. Lees verder.
VPRO Thema: Kanker.... je lot in eigen hand nemen (13-11-2011).
Kanker (en meer) een door de mens ontwikkelde ziekte... verder.
.
         OVERIG NIEUWS, MEESTAL NIET IN MSM... maar wel belangrijk!        
.
Vaccinaties volledig onderuit gehaald.... toont  wetenschap aan!
Wat  ze je niet vertellen in het journaal, maar wel van belang is!
Stop de op hol geslagen (al dan niet frauderende) wetenschap!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DR. WESTON PRICE - ONDERZOEK NAAR GEHEIMEN GEZONDE MENSEN!
.
Dr. Weston A. Price, tandarts, onderzoeker, kaakchirurg maar bovenal visionair, die in de dertiger jaren bijna 10 jaar lang de gehele wereld over reisde om de geheimen van gezonde mensen te ontdekken. Deze zeer gerespecteerde tandheelkundig wetenschapper koos ervoor zich te gaan richten op gezonde mensen: wat was hún (gezondheid) geheim?
.
Op zijn zoektocht reisde hij naar honderden steden in 14 landen. Hij be-zocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hij zag per-fecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte gezondheid bij mensen die hun inheemse voeding aten. Hij kwam erachter dat deze mensen, als zij in aanraking kwamen met modern voedsel als witmeel, geraffineerde plantaardige oliën en blikvoedsel, zich al snel.. ernstige vormen van verval voordeden.
. 
Op 11 februari 2012 zal de officiële presentatie plaatsvinden (De Bilt) van de Nederlandse vertaling van het Weston Price boek Voeding en fysieke degeneratie. Een schokkend en indrukwekkend werk over de negatieve gevolgen van moderne, bewerkte voeding voor de gezond-heid. Hier.. gratis aanmelden (pers en publiek) voor deze presentatie. Aanmeldingen niet meer mogelijk. Volgeboekt... 6 februari 2012.
.
Vanwege grote belangstelling een.... 2e event  op 31 maart 2012.
.
Gezond Verstand Avond (GVA) bijwonen of organiseren? Meer info hier en agenda. Lezingen Mike Donkers / Leefbewust.. hier.
.
Meer info... voeding de leugens-bedrog en harde feiten .… hierKanker (en meer) een door de mens ontwikkelde ziekte...… hier.
........ BERICHTGEVINGEN HIERONDER TOT EN MET DECEMBER 2011 ......
-----------------------------------------------------------

1 opmerking:

Anoniem zei

We hebben dringend behoefte aan nierdonoren voor een bedrag van € 450.000,00, WhatsApp 917418483326
Help Line: 917418483326
Bel: +91 9036106919
kokilabendhirubhaihospital@gmail.com

www.succesboeken.nl