Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Gezondheidszorg ziek, andere aanpak of revolutie?

dinsdag 1 januari 2013

Gezondheidszorg ziek, andere aanpak of revolutie?

                     SCHOKKENDE STAND VAN ZAKEN!                    
Zo’n 100 jaar geleden hadden maar weinigen een vorm van kanker (zie video). Thans is dat 1 op de 3 en de tendens is helaas nog stijgende! De problematiek is zeer ernstig, want er zijn ook nog bijna 6 miljoen chro-nisch zieken en zo'n 80% gebruikt een vorm van medicatie! Aandoenin-gen als diabetes, alzheimer, parkinson, reuma, astma, adhd en meer blij-ven explosief stijgen evenals de zorgkosten! We worden ouder zegt men, maar ook zieker! Wat is er de laatste eeuw, op een dergelijke dramati-sche wijze, misgegaan!? Een revolutionaire andere aanpak is dringend gewenst. Helft NL-bevolking is chronisch ziek! (publicaties in 2009.. hier)!
.
En ja hoor daar issie weer, ook in dit artikel (zie reactie 6) : de dieptreuri-ge leugen dat we juist ziek worden ‘omdat we langer leven’. 
.
Gezondheidsproblemen bij ruim 95 % wereldbevolking!

Volgens een uitgebreide nieuwe analyse van de “Global Burden of Disease Study ( GBD) 2013 ”, gepubliceerd in De Lancet, heeft wereldwijd slechts 1 op de 20 mensen (4,3 %) in 2013 geen gezondheidsproblemen, terwijl een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) last heeft van meer dan 5 ziektes. Lees hier meer of hier (Foodlog) of hier (Google). 
.
Helft Nederlandse bevolking lijdt aan een of... meerdere chronische ziekten! Lees verder. WHO waarschuwt voor vloedgolf kankergevallen!

Nederland heeft de twijfelachtige eer in top te staan van landen met hoogste kankersterfte in de Europese Unie! Lees verder en/of hier. 

Voedingsindustrie verantwoordelijk voor heel veel ziek-tes en doden (65%), zo is onlangs gebleken uit een in-ternationale analyse!! Lees verder Vitamor (mrt. 2013).
Geen maagvulling maar gezonde voeding (bij voorkeur biologisch en zon-der schadelijke e-nummers) lijkt een stap in de goede richting. Giftige voeding, maar ook farmaceutische medicamenten en vaccinaties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Bekijk deze video's.  Het gezonde verstand moet zegevieren! Meer onafhankelijke informatie bij: Vitamor -  Leefbewust - Uitdagingnet - Healthbytes en.... Weston Price Foundation.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOELSTELLING  WERKGROEP WELZIJN KANKERPATIENTEN 
.
De landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten (WWK) heeft zich ten doel gesteld te zoeken naar de meest effectieve mogelijkheden ter ondersteuning van het algemeen welzijn van kankerpatiënten en streeft verder naar de dringend noodzakelijke veranderingen in de Ne-derlandse gezondheidszorg met als de belangrijkste en centrale doel-stelling 'therapievrijheid' voor (terminale) kankerpatiënten. De groep bestaat geheel uit onafhankelijke vrijwilligers die ieder op hun unieke manier een bijdrage leveren en vaak weer verbonden zijn aan andere initiatieven. Zie ook Dr. Henk Fransen en zijn stichting Diamant. 
.
In het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Drs. H.J. (Henk) Trentelman en mede-oprichter WWK, wordt toepassing van chemo na de diagnose kanker daarbij kritisch aan de orde gesteld want.. er zijn andere mogelijkheden, zoals ook de subtitel luidt. Ir. Linda Woud-stra heeft, na een oproep van Henk Trentelman, de handschoen op-genomen om mede actie te gaan voeren voor therapievrijheid. Henk Trentelman, ons boegbeeld en geliefde voorzitter, is op 19 augustus 2010 overleden. Hij wist zijn dodelijke prostaatkanker meer dan 14 jaar (alternatief) te trotseren. Hier vind u  zijn condoleance-register.
.
Léonie Sazias en Henk Trentelman zijn in een 4- delige video te zien op 'You Tube'. Wij onderhouden kontakten met onder-meer Stichting Sergio-Verontruste Moeders-InKaZo en  anderen. 
.
.........................................................................................................................................

KANKERS VERDWIJNEN ALS JE ZE DOORZEEFT MET LICHT!

Dr. drs. Wim Huppes (internist) over lichttherapie bij kanker. Klik hier voor zijn website. Je kunt niet goed meer slikken. Help! De diagnose valt tegen. Het blijkt slokdarmkanker en ongeneselijk. 

De rampen stapelen zich nu snel op. Ik zou namelijk lichtthera-pie willen aanbevelen, maar de Inspectie laat deze behandeling niet in zijn kracht komen. Lichtbakken dringen slechts een paar millimeter in de kanker door. Zelfs dure lasers slaan enkel put-jes. Tranen springen in mijn ogen, want kankers verdwijnen als je ze doorzeeft met licht. Lees verder artikel Spiegelbeeld (april 2015) of hier (lezing 28 november 2015), of.... mijn ander weblog.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
STICHTING KANKERBEHANDELEN.
Op woensdag 22 mei 2013 (19.30 - 21.30 uur) was er een lezing handelend over bovenstaand onderwerp. locatie: A Tazza Koffie en Thee BV,  Koninginnesingel 72, 5911 KE Venlo. Meerdere le-zingen-bijeenkomsten in Venlo of elders in het land zullen vol-gen. Hier de nieuwsbrief en de website van de stichting (2014)..
Sprekers waren ondermeer Dr. Wim Huppes en Andre Hartel (beiden genezen van hun dodelijke kanker). Er waren meer dan 100 belangstellenden. Verspreid deze informatie... zoveel als mogelijk.
.
André Hartel (had longkanker), in januari 2010 volgens medici termi-naal met een levensverwachting van 2 maanden. Nu (2013) kankervrij.
.
Dr. Wim Huppes (had prostaatkanker), vergelijkbaar relaas: eveneens opgegeven (2008). Hij genas zichzelf met een experimenteel middel. Was werkzaam als internist en onderzoeker. Schreef samen met zijn vrouw Mirjam Kemp de politieke thriller 'Het Instituut', het fascine-rende verhaal over de verbijsterende/bizarre waarheid achter het zorg-stelsel: www.huppeskemp.nl/. Nu in 2013 is hij, middels preventie en gezonde levenstijl, nog steeds kankervrij! Tevens is dit jaar een nieuw en veelbelovend startsein gegeven met hoopgevende opties voor onbe-handelbare kankerpartiënten, waarover Dr. Wim Huppes zegt....
.
Er staat iets moois te gebeuren. Iets verschrikkelijk moois. Jam-mer genoeg mag ik er nog niet mee naar buiten. Maar ik mag wel een tipje oplichten. Er zijn geweldige resultaten geboekt met een bepaalde stof tegen kanker. Er wordt nu vreselijk hard gewerkt achter de scher-men om opgegeven kankerpatienten hiermee te gaan behandelen. De eerste tests zijn.... meer dan hoopvol.

Tijdens de lezingen kunnen we er meer over zeggen. De behandelin-gen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van start gaan. Meer nieuws binnenkort. Nog aanvullende informatie vindt u.. hier.
Dr. Wim Huppes heeft inmiddels "Stichting "Ruige Rus" opgezet met eigen kapitaal, waardoor onafhankelijkheid is gewaarborgd. Het is een ziekenhuis en per 1 februari 2013 toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, onder instellingsnummer 11074. Bij deze Stichting zijn een groot aantal... professionals betrokken.
.
Filmscript ‘Het Instituut’ geselecteerd voor presentatie Hollywood!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOEDINGSINDUSTRIE.. VEROORZAKER ZIEKTES - DODEN!
.
Voedingsindustrie verantwoordelijk voor veel ziektes en do-den, zo is gebleken uit een internationale analyse! In 2010 overleden wereldwijd ruim 34,5 miljoen mensen aan onoverdraagba-re welvaartsziekten (!) als kanker, diabetes en meer. Dit komt neer op 65% van alle doden in dat jaar. Lees hier verder en/of hier. Bizar!
.
VOEDING VERWORDEN TOT ZIEKMAKENDE MAAGVULLING!
.
Verkeerde en/of ongezonde (giftige) voeding is dus waarschijnlijk de bron van veel, zoniet alle denkbare gezondheidsellende! Vele voedingsfabrikanten fabriceren dus de grootst mogelijke rommel en rotzooi die ze ook nog voeding durven te noemen, bol staande van voor ons lichaam giftige stoffen (schadelijke E-nummers), notabene met goedkeuring EU)!! Het grootste deel in een supermarkt is derhalve verworden tot een chemische vuilnisbelt, de slagerij ligt vol met dierenleed uit de bio-industrie en de groente/fruit afdeling baadt ook al in chemicaliën en pesticides! Lees eventueel verder op mijn pagina voeding.… de leugens-bedrog  en gruwelijke feiten'!
.
Teken hier Foodwatch-petitie.... gezonde voeding voor kinderen.
Hier info gezonde voeding en forum.... Weston Price Foundation.
VOEDSELSYSTEEM.. RAMP VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!
.
Het wereldwijde voedselsysteem maakt mensen ziek en Olivier De Schutter vind dat hij daar wat aan moet doen. De speciale VN rap-porteur voor het 'Recht op Voedsel' waarschuwt ervoor dat de huidige productie van voedingsmiddelen en landbouwpraktijken een wereld-wijde ramp voor de volksgezondheid veroorzaakt! Lees verder. De Schutter: BNP Paribas, grootse bank ter wereld, handelt in honger!
CHEMO IS.... WAARDELOOS IN DE STRIJD TEGEN KANKER!
Chemotherapie is niet alleen nutteloos in de strijd tegen kanker, het sti-muleert zelfs de groei van kankercellen in een tumor. Dit heftige bericht komt van het ‘Fred Hutchinson Cancer Research Centre’ in Seattle (VS). Onderzoekers melden dat ‘chemotherapie compleet waarde-loos is’ en dat mensen die kanker hebben er goed aan doen de chemische middelen helemaal te laten staan’! Natuurlijke - goedkope middelen (Kurkuma) wachten op en schreeuwen om erkenning. Verder..
CHEMOTHERAPIE MAAKT PATIENTEN ALLEEN MAAR ZIEKER!.
Chemotherapie is vaak helemaal niet effectief. Sterker nog, oncologen die chemotherapie voorschrijven lijken een beetje op grossiers in valse hoop. De beste aanpak van kanker is een aangepast dieet in com-binatie met een reguliere behandeling. Dat stelt internist in opleiding dr. Jan van Klinken in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier verder.
.
ONS IMMUUNSYSTEEM IS DE BESTE KANKERBESTRIJDER!
Het wordt door veel artsen en wetenschappers al jaren vermoed en ook hardop gezegd. En nu zijn het leidende wetenschappers, die zich bij deze club scharen. Professor dr. Martin Rocken; Een gezond im-muunsysteem is de beste manier om kanker het hoofd te bieden. Feitelijk zullen we ‘het gevecht tegen kanker’ nooit winnen, wanneer we ons alleen richten op de effecten van chemotherapie. Lees hier verder.
.
EEN PLEIDOOI VOOR BIOLOGISCHE KANKERBESTRIJDING.
Dr. Piet de Veer, deed zijn studie Biologie aan de Universiteit van Lei-den, waarna hij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij werd daarna biologieleraar aan het Bernardinuscollege te Heerlen en docent anatomie, fysiologie en embryologie aan de opleiding voor vroedvrouwen te Heerlen. Inmiddels gepensioneerd, publiceert hij artikelen en is een groot voorstander geworden van het op de schop gooien van de huidige kankertherapieën en het promoten/onderzoeken van nieuwe, vooral na-tuurlijk-biologische vormen van kankerpreventie-bestrijding. Lees verder.
.
DE KRACHT VAN EEN (BROCCOLI) PLANT TEGEN KANKER!
Een bestanddeel van broccoli en kool lijkt een veelbelovend middel te-gen kanker te zijn. Verschillende fabrikanten van supplementen verko-pen momenteel een product dat indol-3-carbinol (I3C) heet – een stof die in wetenschappelijke kringen de aandacht heeft getrokken om zijn krachtige werking tegen kanker. Wat is dit precies en wie heeft baat bij? Lees verder.
.
KURKUMA IS VAAK NET ZO EFFECTIEF ALS MEDICIJNEN!
Kurkuma of Indiase geelwortel is een specerij dat wordt gewonnen uit de plant Curcuma longa. De specerij wordt gemaakt van de wortel van de plant. Het wordt niet alleen gebruikt om rijst mee te kleuren, maar wordt ook verondersteld te werken als medicijn tegen allerlei ziektes, zoals trombose en hersenaandoeningen, waaronder de ziekte van Alz-heimer en Parkinson. Onderzoek aan de Rhodes-universiteit in Zuid-Afrika heeft de werking van het kruid bijvoorbeeld bevestigd in de bin-ding van zware metalen. Lees verder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
HEKSENJACHT ONTKETEND OP WAT NATUURLIJK-GEZOND IS! EEN DUIVELS PLAN OF.. VOLSLAGEN GEK GEWORDEN?
.
De dag 14 december 2012 zal aan menigeen in Nederland voorbij zijn gegaan als een gewone sombere decemberdag. Op die dag werd de vrijheid ingeperkt van u en mij waar het gaat om informatie be-treffende onze gezondheid! De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft aan toezichthouder KOAG/KAG de taak uitbe-steed om toe te zien op handhaving van de EU-verordeningen (Codex). Overtredingen worden streng bestraft (minimale boete: € 30.500)!
.
Petitie: Handen af van.. supplementen-vrijheid meningsuiting-pers.
.
Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is inge-gaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers – een grondrecht – er sterk door wordt beperkt. Direct ge-troffen worden ondermeer producenten en distributeurs van voedings-middelen-supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Lees hier verder... en huiver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!                    

.Ton Claessen (67), lid/mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Wel-zijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het/ons boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/ voor... verdere info.
                   BERICHTGEVINGEN HIERONDER TOT EN MET DECEMBER 2012                 

1 opmerking:

Anoniem zei

We hebben dringend behoefte aan nierdonoren voor een bedrag van € 450.000,00, WhatsApp 917418483326
Help Line: 917418483326
Bel: +91 9036106919
kokilabendhirubhaihospital@gmail.com

www.succesboeken.nl