Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Misleidende (pers)berichten natriumbicarbonaat!!

zondag 10 februari 2008

Misleidende (pers)berichten natriumbicarbonaat!!

Het standpunt en stellingname van de Inspectie voor de Gezondheids-zorg (IGZ), zoals dat in de publiciteit is gebracht en inmiddels in een groot deel van de media is verschenen, kunnen wij absoluut niet on-derschrijven. In tegendeel. Zeer veel, bij ons bekende, patiënten hebben baat gehad bij deze therapie of zijn genezen zonder noemens-waardige bijwerkingen. In tegenstelling tot beweringen van de IGZ (riskant/zinloos) is deze behandeling dus wel degelijk zinvol en dient zo snel mogelijk overal (ziekenhuizen) te worden toegepast. Natriumbicarbonaat is een uiterst eenvoudig, lichaamsvriendelijk en hanteerbaar wapen tegen kanker, dat ongeacht wélke neoplastische vorming, deze kan verminderen, tegenhouden en geheel en al uitroeien.

Dr. Simoncini zegd hierover ondermeer hetvolgende. Momenteel is natriumbicarbonaat (in een oplossing van 5% of 8,4 %) de enige stof om tumoren volledig te laten verdwijnen. Wanneer het op de juiste wij-ze wordt toegediend, kan dit vele soorten tumoren in korte tijd doen afnemen en vaak in minder dan twee maanden leiden tot genezing. Daarnaast moet worden benadrukt dat dit een onschuldig en gemakkelijk te gebruiken middel is, dat in vrijwel alle gevallen, geen of wat lichte bijwerkingen kan veroorzaken. Einde citaat. Zie eventueel ook nog de behandelingsprotocollen op de website van Dr.T.Simoncini:
http://www.curenaturalicancro.nl/protocol-simoncini.html

Op het prikbord van ‘kanker.startpagina’ staat het volgende bericht. Beste Marja, bij jouw lijst van ongewenste effecten van natrium-bicarbonaat moest ik toch even fronsen! De laatste 6 weken is mijn echtgenoot behandeld met natriumbicarbonaat (oplossing 5%), maar geen van deze bijwerkingen heb ik bij hem kunnen constateren. Verder wachten we de MRI maar even af maar we zijn hoopvol gestemd. Overigens wil ik even duidelijk stellen dat Dr. Simoncini niet zegt dat hij alle ziektegevallen volledig kan genezen maar wel een aanzienlijk percentage. Zie voor het volledige bericht eventueel:
http://www.prikpagina.nl/read.php?f=247&i=10313&t=10048 en in dit verband ook het verslag/link (hiernaast) van Yvette Jansen wiens man wordt behandeld met natriumbicarbonaat en van Daan (Belgie) die ook met succes is/wordt behandeld, maar ook de, Nederlands en an-derstalige, video-getuigenissen en overige verklaringen van ex-patienten

Op 16 februari 2008 werd in ons gastenboek het onderstaande bericht geplaatst dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het betreft hier de uitslag van de MRI-scan van de mevrouw die een reactie had geplaatst op ‘kanker.startpagina’ (zie hierboven). Haar echtgenoot is dus, net als zeer vele anderen, succesvol behandeld met natriumbicarbonaat. Wij wachten op de volgende succesverslagen.

Dag Ton, Succes met deze strijd tegen de vooroordelen van een behandeling met natriumbicarbonaat. Inmiddels zijn wij door een (zeer) positieve uitkomst van een MRI-scan, geheel over-tuigd van de werking van bica. Laat dit vooral overal bekend worden!! Groeten uit Friesland.

Drs. Eduard Schweden, arts/directeur van de Bilthovense kliniek ‘Berg en Bosch’, is ook overtuigd van de heilzame werking van natriumbicar-bonaat. In het AD van maandag 4 februari 2008 zegd hij: ,,Ik heb heel goede resultaten gezien met het middel. Patiënten zullen dan ook zeer teleurgesteld zijn dat de inspectie deze mogelijkheid afsnijdt,’’ zegt Schweden. Hij onderzoekt nu de mogelijkheid om patiënten in het bui-tenland te behandelen. Schweden ontkent ook dat de 58-jarige patiën-te een behandeling met natriumbicarbonaat onderging. ,,Sterker nog: als zij die had gekregen, zou zij nog leven. Haar overlijden had niets te maken met een behandeling die zij bij ons zou hebben ondergaan want, zij is gestorven aan de gevolgen van uitdroging.’’ Het OM in Utrecht, dat nog steeds onderzoek doet naar de kwestie, wil niet inhoudelijk reageren op deze zaak. Zie voor het volledige verslag in AD: http://www.ad.nl/binnenland/article2025677.ece Wij vragen ons af hoe lang het nog moet duren voordat het OM met een verklaring komt, terwijl de inspectie de doodsoorzaak al heeft vastgesteld, en op welke (gemanipuleerde?) wijze de media dit zal brengen, of niet zal brengen?

Dat het overlijden het gevolg is geweest van uitdroging is ons ook bevestigd door een journalist die inzage heeft gehad in de rapportage van de inspectie. Hierover echter geen mededelingen in de pers. Trek uw conclusies maar weer. Het moge duidelijk zijn welke koers er hier wordt gevaren. Het niet beschikbaar zijn van, al dan niet onmoge-lijk gemaakte, wetenschappelijke publicaties vinden wij in dit tijdska-der niet meer relevant. Kankerpatiënten willen genezen worden!!! Ook dreigementen met het medisch tuchtrecht, aan artsen die mede-werking (willen) verlenen aan deze therapie, vinden wij een grof schan-daal en een ernstige ondermijning van het democratische zelfbe-schikkingsrecht van patiënten. Dit is toch bizarre (medische) dictatuur?

Hoezo (volgens IGZ) is deze therapie gevaarlijk/risicovol/zinloos? De berichtgeving hieromtrent (zonder onderbouwing), zoals al eerder aan-gegeven, is dus een onjuiste voorstelling van zaken (beschaafde om-schrijving), en klakkeloos overgenomen/aangedikt, danwel belachelijk gemaakt door de media. Op geen enkele wijze is aangetoond dat de therapie bij mensen gevaarlijk, risicovol danwel zinloos zou zijn. De beweringen van IGZ zijn waarschijnlijk gebaseerd op (stoffige) ‘in vitro / in vivo’ (reageerbuis/dierlijk organisme) onderzoeken en dus niet op mensen. Dr. Simoncini heeft door jarenlange ervaringen met mensen bewezen dat zijn therapie kanker geneest en zal blijven genezen. Wereldwijd krijgt hij dagelijks ruim 500 verzoeken van patienten die de-ze behandeling willen ondergaan. Zeer binnenkort krijgt hij onder-steuning middels een media-offensief. Op het geschikt geachte moment nadere informatie middels dit weblog. Onze slogan is en blijft...

................................... WIJ LATEN ONS NIET KISTEN!! ...................................

1 opmerking:

Tullio Fan zei

Doorgaan met jullie fantastisch initiatief, ondanks alle tegenwerking,negatieve berichtgeving enz.
Deze informatie over jullie activiteiten moeten alle kankerpatienten bereiken. Aan lezers zou ik willen zeggen zegt het voort en informeer mensen in uw omgeving, familie, vrienden, collega's, op de sportclub enz.

www.succesboeken.nl