Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Verslag Werkgroep Natriumbicarbonaat (1)

zaterdag 2 februari 2008

Verslag Werkgroep Natriumbicarbonaat (1)

Zoals hier al eerder vermeld heeft een grote groep personen, waaronder genezen patiënten, zich verenigd met ondermeer als doelstelling het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, en/of radio/tv/krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over deze succesvolle therapie, waarvan het grootste deel van de Nederlandse bevolking (nog) niet op de hoogte is. Zie voor vervolg doelstelling het archief (2007) hiernaast.

Inmiddels heeft op 18 januari 2008 de eerste bijeenkomst van de ‘Werkgroep Natriumbicarbonaat’ (ookwel denktank) plaats-gevonden en de volgende is op korte termijn gepland. Tijdens deze ruim zes uur durende bijeenkomst/overleg zijn er een aantal te verwezenlijke doelen/taken ter tafel gekomen die onderling zijn verdeelt en waaraan al gewerkt is of gaat worden. Een samenvatting.

Medio december 2007 is er per email een brief gestuurt naar het ministerie van Volksgezondheid met daarin ondermeer een uiteenzetting van onze doelstellingen, zoals vervanging van chemo/bestraling door natriumbicarbonaat, creëren fondsen voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van natriumbicarbonaat en het media-offensief. In deze brief werd ook verzocht om een mening/opvatting omtrent een en ander en mogelijke constructieve suggesties vanuit het ministerie. Tot op heden geen berichtgeving ontvangen. Wel hebben wij waargenomen dat deze weblog diverse malen door het ministerie Volksgezondheid en andere ministeries is bezocht en ook door verschillende (UMC) universiteiten. Wordt vervolgd.....

Mocht, nadat de financiele middelen daarvoor beschikbaar zijn (zie weblink organisatie CFO en doelstelling/archief hiernaast), een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in Nederland niet mogelijk zijn, danwel onmogelijk worden gemaakt, dan zal worden uitgeweken naar Duitsland, waar de wetgeving wat anders ligt. Kontakten met artsen en een kliniek aldaar zijn inmiddels gelegd en bereidheid tot medewerking is toegezegd, evenals het binnen de kliniek opnemen van de succesvolle therapie met natriumbicarbonaat in de strijd tegen kanker. Later meer...

Op verschillende plaatsen in Nederland, zijn kontakten met (moedige) artsen/klinieken die zich bereid hebben verklaart medewerking te verlenen bij de infuusbehandelingen met natriumbicarbonaat. Een en ander in overleg met Dr.Simoncini en/of collegae. Verder zal er een verzoek/bericht uitgaan naar (alternatieve) artsen/klinieken in Nederland om ook hun medewerking te verlenen, in het belang van alle huidige en toekomstige kankerpatiënten. Daarom ook langs deze weg een oproep aan (moedige) artsen/klinieken om medewerking te verlenen, waarbij discretie wordt toegezegd. Info/aanmeldingen kunnen plaatsvinden via gmail webmaster (zie profiel weergeven/contact, hiernaast).

Ook zijn er kontakten met de (dappere) media, waaronder een tv-programma/rubriek, die op korte termijn aan een en ander aandacht (uitzending) willen besteden, danwel zullen publiceren (tijdschrift). Binnenkort nadere informatie hieromtrent op dit weblog. Wij schreven dappere media, want er zijn ook (laffe) media die er geen aandacht aan willen/durven of kunnen besteden (belangenverstrengeling) danwel, hoe schandalig ook, zich (hebben) bezighouden met misleiding/volksverlakkerij/leugens en/of onwetendheid, zoals ook Dr.Simoncini mededeelde in zijn video-uitleg (zie link hiernaast). Overwogen wordt om een (zwarte) lijst van deze media op dit weblog te publiceren.
Zie ook: http://www.kanker-is-een-schimmel.blogspot.com/ van Daan uit Belgie die ook is/wordt behandeld met natriumbicarbonaat en het gaat heel goed met hem.

Verdere informatie hieromtrent zal volgen na de tweede samenkomst/overleg (eind februari 2008) van de werkgroep (denktank). Overige, belangrijke, informatie zullen wij regelmatig blijven plaatsen.

Het is diep treurig om te moeten vaststellen dat een en ander, bij een dergelijk belangrijk onderwerp, op deze wijze moet plaatsvinden. Het is een grote schande en blamage voor de medische stand, maar zullen desondanks doorgaan, want genezen patiënten danwel die er baat bij hebben gehad, kunnen en willen wij niet verloochenen.

1 opmerking:

Tullio Fan zei

Beste Ton en Beste Denktank,

Ik wens jullie veel succes met jullie initiatief.
Geweldig dat er mensen zijn die zich inzetten voor deze goede zaak.

Lof voor alle artsen die hun nek willen uitsteken voor mensen die uitbehandeld zijn!!!

Wie geneest heeft gelijk!!
Tullio Fan

www.succesboeken.nl