Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Marjolein uit 'Netwerk en Nieuwe Revu' genezen!

vrijdag 14 maart 2008

Marjolein uit 'Netwerk en Nieuwe Revu' genezen!

Wat (ex) patienten vertellen: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/
.
Zie hier het video-verslag van Marjolein Bouwman en anderen: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html# en in
.
weekblad 'Nieuwe Revu' (nr.12) van woensdag 19 maart 2008 een verslag van Marjolein Bouwman en het commentaar van on-coloog Marcel Soesan van het Slotervaart ziekenhuis, die ook in het artikel van ‘Nieuwe Revu’ (20 februari 2008-nr.8) zijn onbewe-zen/onzinnige visie/mening gaf. Een visie/mening die vergelijk-baar was met twee arts-deskundige (?) die door de IGZ waren geraadpleegd, voordat zij een persbericht met deze onbewezen uitlatingen/stellingen het (media) land instuurden, die het ver-volgens weer klakkeloos rondbazuinden, waardoor hele volk-stammen, al dan niet bewust, ...... verkeerd werden voorgelicht!
.
Zie hier het Revu-artikel waarop men ook reacties kan plaatsen: http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marjolein Bouwman (25) uit de ‘Netwerk-reportage’ en ‘Nieuwe Revu’, met een zeer agressieve vorm van eierstokkanker, is genezen ver-klaart. Zij is een tweetal maanden behandeld met natriumbicarbonaat onder toezicht van Dr.T.Simoncini. Een en ander is gebleken uit infor-matie die wij hebben ontvangen op 13 maart 2008. Hieronder haar berichtgeving, ook te vinden op haar weblog: http://mayo25.hyves.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals de meesten onder jullie al weten, ben ik afgelopen zondag weer naar Rome gevlogen. Maandag ochtend was ik gelijk aan de beurt. Onder volledige narcose werd er een kijkoperatie gedaan in de buikholte en gelijk een nieuwe katheter geplaatst.Toen ik wakker werd, stond Tullio te stralen! Hij vertelde me dat er geen tumor, geen uitzaaiingen, geen witte vlekjes, geen bobbeltjes meer te zien waren en niet alleen op de eierstok, want ze hebben alle organen bekeken en wel 3 keer rondgedraaid om zeker te zijn. De volgende dag is er voor de zekerheid toch nog een echografie gemaakt om de binnenkant van de organen te bekijken en ook dat was.......... schoon.
.
Natuurlijk moet ik nog wel even doorgaan met spoelen om eventuele microscopische kleine deeltjes weg te wassen, maar het grootste gevaar is weg en komt ook niet meer terug. Ik ben nog tot vrijdag in Rome, dus nu niet allemaal tegelijk gaan bellen of smsen, want ik reageer daar niet op, hahaha, kost me veel te veel en ik wil nog even van de rust genieten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marjolein is inmiddels een van de velen die de effectieve werking van na-triumbicarbonaat, in de strijd tegen kanker, heeft ondervonden. Velen zullen nog volgen, want de voortgang van deze succesvolle therapie zal niet meer te stoppen zijn ondanks negatieve uitlatingen van de IGZ/on-cologen (riskant/zinloos) en misleidende publicaties door informatief twijfelachtige instellingen zoals de ’VtdK/Dr.Lutser medisch weblog’ en vergelijkbare dubieuze instanties. Deze behandeling was dus, net als bij veel andere patienten, weldegelijk zinvol en risicoloos. Behan-delingen waarvan zelfs de arts/directeur van de kliniek 'Berg en Bosch' in ‘Nieuwe Revu’ zegd: “Ik heb opzienbarende resultaten gezien”.
.
Van het IGZ-persbericht, gebaseerd op onbewezen en dus (bewust?) misleidende uitspraken van enkele arts-deskundigen, is ook (dankbaar) gebruik/misbruik gemaakt door diverse media. Het werd (vaak) klakke-loos overgenomen/rondgebazuind, en in sommige gevallen werd het (on)waarheidsgehalte nog verder verkracht. Ook op een aantal fora ac-teren (onbenullige?) figuren die halstarrig en kortzichtig bezig zijn deze succesvolle therapie te ondermijnen op een vaak..... sektarische wijze.

Hele volkstammen koersen vervolgens op deze, al dan niet bewust verspreidde, (mis)informatie. En de vraag die dan rijst is waarom? Worden er stelselmatig (bewust?) effectieve behandelingsmethoden, die weliswaar niet aan alle voorgeschreven protocollen hebben voldaan, om zeep geholpen, danwel belachelijk gemaakt en/of in de criminele sfeer geplaatst? Wij denken van wel en dat is triest voor de huidige en toekomstige kankerpatienten die een dergelijke behandeling willen ondergaan of daar nog succesvol/risicoloos mee bezig zijn. Derhalve zullen wij 'Werkgroep Welzijn Kankerpatienten' (W.W.K.) al het moge-lijke ondernemen om deze therapie, met of zonder tegenwerking, als-nog aanvaard te krijgen en niet te laten vertrappen. Wordt vervolgd.......

Sinds kort bestaat er een website waarop iedereen zijn/haar ervaringen met kanker kan vertellen. Het is de bedoeling dat op deze wijze de er-varingen met de diverse kankerbehandelingen in kaart gebracht gaan worden. Naast de Nederlandse website zal ook nog een Europees- en een Internationaal geldend adres worden aangemaakt. Deze website: http://www.mijnervaringmetkanker.nl wordt nog verder ontwikkeld.

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl