Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Ook onafhankelijk onderzoek stelt genezing vast!!

dinsdag 15 april 2008

Ook onafhankelijk onderzoek stelt genezing vast!!

Ontmoetingsmiddag (ex) patienten natriumbicarbonaat (zie hieronder)!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Marjolein is genezen van een agressieve vorm van eierstokkanker! Hulde aan Dr.Simoncini en collega's. Zie hieronder/hier haar bericht: http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker
.
En met genezen wordt hier ook daadwerkelijk genezing be-doeld want, in plaats van symptoom-bestrijding, die de patiën-ten onnodig veel weefselschade berokkent, rekent deze me-thode op elementair niveau af met de veroorzaker van de kan-ker, namelijk de schimmel! Het is pure idiotie om te geloven, dat chemotherapie/bestraling meer bestaansrecht heeft dan deze revolutionaire kankertherapie van.... Dr.Tullio Simoncini!!

De keuze is om deze afschuwelijke ziekte voor eens en altijd een halt toe te roepen, of blijven geloven in de eigen vermeen-de superioriteit en zich kleinburgerlijk blijven afsluiten voor nieuwe revolutionaire ontwikkelingen waarvan de huidige en toekomstige kankerpatienten het slachtoffer zijn/zullen worden!
.
Hallo Monique en Chantal,

Ik ben naar een ander ziekenhuis geweest in Belgie, aangezien ze me in Nederland 3 keer hadden voorgelogen over mijn ziekte, dus ik ver-trouwde hen niet. In het Belgische ziekenhuis hebben ze de scan, echo en bloedonderzoek van december bekeken en daarna die van maart en zij hebben ook geconcludeerd dat ik genezen ben. Er is maar een naam die ik je kan geven voor deze methode en dat is Dr. Tullio Simoncini. Hij is de enige die deze behandeling toepast, omdat de rest van de wereld bang is voor het 'nieuwe'. Typ zijn naam in op Google en je krijgt zijn website met e-mail adres en telefoonnummer. .... Marjolein.
.
Hallo Kees en Ton,
.
Tegen Ton wil ik graag zeggen dat niemand mij eronder krijgt. lk ben genezen en zeker van mijn zaak, wat anderen ook mogen beweren.
.
En tegen Kees: ik wil niemand verplichten om de bica-behandelingen te gaan doen. Het enige wat ik wil, is aan de wereld zeggen dat het MIJ gered heeft. Hetgeen jij zegt over die lymfeknopen weghalen bij de kijkoperatie, daar heb ik ook aan gedacht. Ik ben niet zo goed gelovig als de meesten onder jullie denken en geloof me, er is niks wegge-haald, verplaatst of verstopt om mij genezen te verklaren. Ik wil enkel de wereld melden dat er ook een andere manier van genezen is en wie dan voor chemo of bica kiest, maakt mij niet uit, als men maar weet dat er verschillende wegen naar Rome leiden (letterlijk en figuurlijk). Ik maak me niet druk over dit soort forums, want ik weet dat er binnen-kort iets groots staat te gebeuren en dan lach ik hier nog eens om als ik het teruglees. Groetjes Marjolein
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuw: design NL-talige website Dr.T.Simoncini: kankeriseenschimmel.nl
Nieuw: website: www.uwchemo.nl Uw mening/ervaring(en) m.b.t. chemo
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontmoetingsmiddag (ex) patienten natriumbicarbonaat !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marjolein en haar fantastische genezing is allang niet meer de eerste en/of enige, want de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.) beschikt nog over een groot (groeiend) bestand van (ex) kan-kerpatienten die succesvol (genezen) een behandeling met natriumbi-carbonaat hebben ondergaan, danwel deze therapie nog steeds volgen.

Getuigenissen (woord):
http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/ en....
in (video) beeld:
http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#
In overleg, en nog nader te bepalen, zullen anderen in de publiciteit treden.
.
Mede op verzoek heeft de werkgroep daarom onlangs besloten deze personen uit te nodigen voor een bijeenkomst, zodat onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld en relevante informatie zal worden verstrekt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 1 juni 2008 (midden des lands) van 14.00 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Aanmeldingen (buiten ons bestand) kunnen nog plaatsvinden via gmail-adres webmaster (zie profiel) o.v.v. uw gegevens, waarna de benodig-de info (uitnodiging met route-beschrijving) wordt toegezonden.
.
Dankzij ondersteuning/support van zeer velen wordt het de werkgroep mogelijk gemaakt om nog meer activiteiten/acties te ontwikkelen, die er uiteindelijk toe moeten/zullen leiden dat natriumbicarbonaat wordt aanvaard als een mensvriendelijk en effectief wapen in de strijd tegen kanker en ter vervanging van chemo/bestraling dat (nog wel) wordt ge-propageerd door de huidige medische/politieke machthebbers. Hals-starrig en gewetenloos blijven zij dit vergift toepassen, waarvan de in-effectieviteit al jarenlang door zeer veel prominenten is onderkend en al zeer, zeer vaak is gepubliceerd. Zie hier een korte samenvatting:
http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2007/12/het-falen-van-de-chemotherapie.html Plaats hier uw ervaring of mening: www.uwchemo.nl

De daarvoor in aanmerking komende medisch specialisten zouden zich niet alleen dienen te verantwoorden voor de gehanteerde chemo-therapie/bestraling, doch evenzeer voor het (nog) niet ontvankelijk verklaren van de hen aangereikte concepten en de, in dat verband, ge-hanteerde tegenstand en daarbij gebruikelijke tirannie en/of misleiding.
.
De werkgroep die geheel bestaat uit integere vrijwilligers, waaron-der genezen patienten, is nog maar net begonnen met haar activitei-ten/acties, springlevend en vol energie om de gestelde doelen te reali-seren. Wij verkopen niets en verdienen niets, maar zetten ons ‘pro deo’ in voor een effectief en heilzaam middel(en) tegen kan-ker waarvan wij de resultaten al vele malen hebben mogen aanschou-wen en nog vele malen zullen aanschouwen, want deze therapie zal uiteindelijk, met of zonder rode IOCOB-stoplichten, niet meer te stoppen zijn. Genezen kanker-patienten.... kan men niet verloochenen.
.
Zelfs niet door tendentieuze en misleidende publicaties/reportages van al dan niet gemanipuleerde media en dubieuze instellingen zoals de VtdK, Skepsis en vergelijkbaren. Ook de ondermijnende activiteiten op diverse fora van een aantal (farma gesponsorde?) kwalijke lieden met misselijk makende insinuaties/laster, die zich (mede) laten (mis)leiden/beinvloeden door eerder genoemde twijfelachtige instellingen/ publicaties, zullen daar geen afbreuk aan kunnen doen. In tegendeel, en wij laten ons zeker niet provoceren door.... afgestompte denkramen.

Wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker, zoals men in vele (internet)publicaties kan lezen. ECHTER, het is wel effectief, middels de therapie van Dr.Simoncini, op/in het menselijk lichaam. Velen hebben dat inmiddels ondervonden en zeer velen zullen dat nog gaan ondervinden!!!
.
Wij zijn van mening dat wie geneest (met of zonder Pubmed) gelijk heeft (in dit geval dus Dr.Simoncini). Weldenkende kankerpatienten willen, indien mogelijk, humaan behandeld/genezen worden (en dat kan al erg lang) en niet worden verbrand en/of vergiftigd en zitten zeker niet te wachten op publicaties in Pubmed. Daarom zullen wij doorgaan onder het/ons motto ....... WIJ LATEN ONS NIET KISTEN!!!

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl