Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Doelstelling

vrijdag 28 december 2007

Doelstelling

Een grote groep personen/instellingen, waaronder artsen/juris-ten en genezen patienten, hebben de krachten gebundeld met als doelstelling om ‘De Boodschap’ verder te verspreiden en ervaren daarbij niet alleen maar medewerking. En met die ‘boodschap’ wordt bedoeld het op de kaart zetten/krijgen van natriumbicarbonaat, zijnde een substituut (vervanging), voor het vrij zinloze en mens-onterende chemo en/of bestraling. Bij een omschakeling zal vanuit de farmaceutische industrie en andere (medische/politieke) bolwerken, daarom beslist tegenwerking te verwachten zijn.

Onze doelstelling is het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, radio/tv en/of krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over dit belangrijke onderwerp, waarvan het grootste deel van het Nederlandse volk (NOG) niet op de hoogte is, teneinde daardoor de medisch specialisten en farmaceutische industrie tot stellingname te bewegen/te dwingen.

Daarnaast het oprichten van een Stichting/Fonds, waarin mensen met financiële 'speelruimte', danwel vermogende Nederlanders financieel kunnen bijdragen. Gezocht wordt dus naar welgestelde Nederlanders, die bereid zijn substantiële bedragen te storten in het Fonds van een Stichting die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (om de huidige status quo hieromtrent te kunnen doorbreken) financiert, met betrekking tot de effectiviteit van natriumbicarbonaat. Ook zal getracht worden de overheid te bewegen (lees: ministerie van Volksgezondheid) de financiering niet alleen te richten op het KWF, waardoor nieuwe wegen met 'open mind' kunnen worden ingeslagen.

Naast de financiering van het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van erkenning en het hierdoor vervangen van chemo -door behandelingen met natriumbicarbonaat- is het de bedoeling om ook de medische zorg voor de minderbedeelden te financieren zolang de therapie nog niet onder de Zorgplicht valt.
Stichting Sergio (zie links) streeft hetzelfde na en verzameld handtekeningen (zie gastenboek) middels hun website, om ook op deze wijze druk uit te oefenen op de medische en politieke machthebbers. Plaats ook uw handtekening en/of bericht. Vele, vele duizenden gingen u al voor.

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl