Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Natriumbicarbonaat

vrijdag 28 december 2007

Natriumbicarbonaat

Natriumbicarbonaat (dan wel natriumwaterstofcarbonaat of dubbelkool-zure soda) is een witte kristalfijne stof, die onder meer wordt gebruikt in bakpoeder als rijsmiddel. Wanneer het wordt gebruikt als toevoeging voor levensmiddelen dan is het E-nummer: E500(ii). Het is dus een onschuldig en vrij gemakkelijk te gebruiken middel, waarvan de kosten slechts een fractie van de huidige reguliere behandelingsmethoden bedragen.

De kosten voor behandeling met chemotherapie bedragen in een land als Italie per jaar meer dan 3 miljard euro. Bij een omschakeling zal vanuit de farmaceutische industrie en/of andere bolwerken, daarom beslist tegenwerking te verwachten zijn.

Jarenlange ervaring van Dr.Simoncini heeft aangetoond dat natrium-bicarbonaat de enige stof is, die algemeen effectief is tegen neoplasmata; autonome groei van cellen of weefsels tot goed- of kwaadaardige gezwellen. De bewijsvoering daarvoor werd verkregen via jarenlange ervaring met parenterale toediening, zijnde langs een ándere weg dan via het darmkanaal, dus intraveneus (via een ader), of arteriële port-a-cath (via een geëigende slagader), danwel via holtes rechtstreeks in het.weefsel.

De methode/therapie van Dr.Simoncini volgt de 'klassieke' oncologische aanpak door de kanker, ook in geavanceerde toestand, rechtstreeks te behandelen. De pijn die wordt ervaren bij de behandeling is nagenoeg nihil en gelijk aan die van een intraveneus infuus en de procedure kan meestal thuis worden uitgevoerd. Het gemiddelde slagingspercentage van de methode is 90 % en in het boek worden achttien behandelde klinische casussen gedetailleerd beschreven.

Vanwege de belachelijk lage kosten voor de gebruikte oplossing, het gebruiksgemak en vooral vanwege het succes ervan, wordt de methode/therapie nu door steeds meer artsen ondersteund. Voor meer informatie en/of behandelings protocollen zie website/boek Dr.Simoncini.

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl