Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Dr. Tullio Simoncini en....'Kanker is een Schimmel': Toelichting profiel webmaster

vrijdag 28 december 2007

Toelichting profiel webmaster

Ter bescherming van mijn eigen veiligheid ben ik helaas genoodzaakt om geen verdere omschrijving omtrent mijn persoon en overige gegevens hier te plaatsen.

Het is schandalig en een grote blamage dat je bij dit belangrijke onderwerp niet eens meer je eigen volledige naam/adres kunt en durft te gebruiken, zonder daar nadelige gevolgen van te ondervinden (represailles)!!! Om je standpunten hieromtrent weer te geven ben je genoodzaakt om nagenoeg ondergronds te gaan!!! Diep en diep droevig, terwijl je je, geheel belangenloos, alleen maar inzet om het effectieve natriumbicarbonaat op de kaart te krijgen in Nederland, zijnde een substituut voor de mens-onterende chemo/bestraling, in het belang van alle huidige en toekomstige kankerpatienten.

Ter illustratie

Nico (jurist/scheikundige) heeft 'regulier ongeneeslijke' hersen-tumoren, zie zijn website: http://www.flamingstar.nl/ , maar liet het er niet bij zitten en zocht alternatieve oplossingen via het internet. Nam deel aan discussies op ondermeer het prikbord van de site 'Kanker.Startpagina': http://www.prikpagina.nl/list.php?f=247&t=10043&a=1

Is inmiddels nagenoeg monddood gemaakt. Werd bedreigd middels e-mail en door blaffende directeuren/professoren/artsen, die zelfs aan zijn deur kwamen, met verwensingen waar de honden geen brood van lusten. Hij gebruikte in het forum zijn volledige naam/adres WEL.

En dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Ook andere personen die zich openbaar met dit, of vergelijkbaar, onderwerp bezig houden, hebben eensluidende of nog ergere ervaringen. Uit welke hoek(en) deze wind waait zal ieder wel duidelijk zijn. Wat een wereld, wat een land, hoever kan de mensheid nog zakken. Begin me zo langzamerhand te schamen om een Nederlander te zijn.

Ton ......,

nog vrij van kanker en hopelijk blijft dat zo, zo God me bijstaat, want de vraag is zo langzamerhand niet meer of je het krijgt maar wanneer je het krijgt.

Met dank aan allen, en met name aan Odilia (in mijn geval), die middels forums en overige, hun steun hebben betuigt, danwel hebben bijgedragen tot het op de kaart zetten/krijgen van natriumbicarbonaat, zijnde een revolutionair geneesmiddel tegen kanker en.......................
................... WE LATEN ONS NIET KISTEN !!!!!

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl